Крайни потребителски разходи на домакинствата


Динамичен ред: ECP_3.2.xls

Индекси на равнища на цени: 2015-2017
EС 28=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100.0 100.0 100.0
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 99.2 101.5 102.6
Австрия 102.7 106.0 108.6
Белгия 104.5 108.8 110.8
България 46.7 47.7 49.6
Германия 100.6 103.2 104.0
Гърция 82.9 84.3 85.4
Дания 134.2 140.3 138.9
Естония 72.8 75.1 78.1
Ирландия 120.6 124.4 127.2
Испания 89.1 91.6 92.5
Италия 100.1 100.2 100.9
Кипър 86.7 88.0 89.5
Латвия 68.8 71.6 72.8
Литва 60.3 62.7 64.5
Люксембург 118.0 123.0 125.9
Малта 78.9 81.3 81.7
Нидерландия 107.3 111.2 112.1
Обединено кралство 134.1 122.2 116.4
Полша 54.2 53.8 56.7
Португалия 81.3 84.1 86.0
Румъния 51.8 51.7 52.6
Словакия 66.4 67.9 69.8
Словения 80.8 83.5 83.8
Унгария 57.7 60.1 63.0
Финландия 118.3 121.1 122.4
Франция 105.3 108.0 109.5
Хърватия 63.7 65.6 67.4
Чешка Република 62.8 65.6 68.2
Швеция 120.1 125.9 125.5
Исландия 127.9 150.1 166.1
Норвегия 143.0 146.6 149.5
Швейцария 159.8 161.9 159.9
Албания 45.4 49.1 49.8
Босна и Херцеговина 50.6 51.2 52.0
БЮР Македония 45.2 46.0 47.9
Сърбия 48.3 49.3 51.9
Турция 57.7 58.2 52.7
Черна Гора 52.8 53.7 55.6

* предварителни данни
14.12.2018

Страници

 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници