Указания и контакти


 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лв., a вносът нараства с 12.1% и е на стойност 15.4 млрд. лева.
  През първите девет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 30.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 37.1 млрд. лв. и нараства с 11.0%.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 15.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.0% и е на стойност 19.3 млрд. лева.
  През август 2012 г. износът за ЕС намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 9.6% и е на стойност 2.2 млрд. лева.

 • сряда, 10 октомври 2012 - 11:00

  През периода януари - август 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 10.9 млрд. лв., a вносът нараства с 14.6% и е на стойност 13.8 млрд. лева.
  През първите осем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26.6 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.3%, а общата стойност на внесените стоки е 33.1 млрд. лв. и нараства с 13.1%.

 • вторник, 9 октомври 2012 - 11:00

  През периода януари - юли 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 13.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.3% и е на стойност 17.1 млрд. лева.
  През юли 2012 г. износът за ЕС нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.3% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През 2011 г. са изнесени стоки за 39.6 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се увеличава с 30.2%.
  Внесени са стоки (по цени CIF) за 45.8 млрд. лв., или с 21.6% повече от 2010 година.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През периода януари - юли 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 9.2 млрд. лв., a вносът нараства с 12.9% и е на стойност 11.9 млрд. лева.
  През първите седем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 23.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 1.7%, а общата стойност на внесените стоки е 29.0 млрд. лв. и нараства с 12.5%.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През периода януари - юни 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 11.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 14.2% и е на стойност 14.5 млрд. лева.
  През юни 2012 г. износът за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 29.5% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • четвъртък, 9 август 2012 - 11:00

  През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 7.8 млрд. лв., a вносът се увеличава с 13.0% и е на стойност 10.2 млрд. лева.
  През първите шест месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 19.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.8%, а общата стойност на внесените стоки е 24.5 млрд. лв. и нараства с 12.9%.

 • четвъртък, 9 август 2012 - 11:00

  През периода януари - май 2012 г. износът на България за ЕС запазва нивото на стойностния си обем от същия период на 2011 г. и е в размер на 9.6 млрд. лв., а вносът се увеличава с 9.6% и надвишава 11.6 млрд. лева.
  През май 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лв., а вносът нараства с 15.8% и е на стойност 2.7 млрд. лева.

 • вторник, 10 юли 2012 - 11:00

  През периода януари - май 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 6.4 млрд. лв., a вносът се увеличава с 15.8% и е на стойност 8.5 млрд. лева.

  През първите пет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 15.9 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 0.9%, а общата стойност на внесените стоки е 20.1 млрд. лв. и нараства с 12.1%.

Страници

Страници