Указания и контакти


 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически наръчник на търговеца
 • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • петък, 11 април 2014 - 11:00
  През периода  януари - февруари 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 14.2% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лв., a вносът намалява с 8.8% и е на стойност 3.0 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6.3 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 5.9%, а общата стойност на внесените стоки е 7.8 млрд. лв. и намалява с 0.3%.
   
 • сряда, 12 март 2014 - 11:00
  През януари 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 22.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.1 млрд. лв., a вносът намалява с 2.0% и е на стойност 1.6 млрд. лева.
  През януари 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3.1 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2013 г. износът намалява с 10.9%, а общата стойност на внесените стоки е 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 5.6%.
   
 • вторник, 11 март 2014 - 11:00
  През 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.1% спрямо 2012 г. и е в размер на 26.1 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 3.1% и е на стойност 30.2 млрд. лева.
  През декември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 3.4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.7% и е в размер на 2.5 млрд. лева.
   
 • понеделник, 10 февруари 2014 - 11:00
  През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 24.4 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.2% и е на стойност 27.7 млрд. лева.
  През ноември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 9.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лв., а вносът намалява с 2.3% и е в размер на 2.7 млрд. лева.
   
 • понеделник, 10 февруари 2014 - 11:00
  През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.5% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 17.3 млрд. лв., a вносът намалява с 1.0% и е на стойност 20.3 млрд. лева.
  През 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 6.8%, а общата стойност на внесените стоки е 50.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.3%.
   
 • четвъртък, 9 януари 2014 - 11:00
  През периода януари - октомври 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 21.9 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.7% и е на стойност 25.0 млрд. лева.
  През октомври 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 13.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът се увеличава с 4.9% и е в размер на 2.8 млрд. лева.
   
 • четвъртък, 9 януари 2014 - 11:00
  През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.6% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.9 млрд. лв., a вносът намалява с 0.6% и е на стойност 18.8 млрд. лева.
  През периода януари - ноември 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.1%, а общата стойност на внесените стоки е 46.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.1%.
   
 • вторник, 10 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - октомври 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 14.5 млрд. лв., a вносът намалява с 1.6% и е на стойност 17.0 млрд. лева.
  През периода януари - октомври 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 36.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 42.0 млрд. лв. и се увеличава с 0.9%.
   
 • понеделник, 9 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - септември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 19.5 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.5% и е на стойност 22.2 млрд. лева.
  През септември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 18.5% и е в размер на 2.8 млрд. лева.
   
 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През периода януари - август 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 17.1 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 0.7% и е на стойност 19.5 млрд. лева.
  През август 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът намалява с 2.2% и е в размер на 2.2 млрд. лева.
   

Страници

Страници