Премини към основното съдържание

Производство и доставки на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy-1.4.Electricity.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ГВтч
  2023
I II III IV V VI VII VIII IX
Брутно производство 4 440 4 114 3 705 3 063 2 518 2 963 3 355 3 269 3 149
Нетно производство 4 026 3 744 3 385 2 795 2 302 2 760 3 094 2 965 2 884
Внос 379 265 248 501 520 188 292 251 225
Износ 1 028 822 586 581 336 646 725 608 800
Нетно потребление на електрическа енергия 3 364 3 183 3 040 2 704 2 473 2 300 2 657 2 604 2 306
29.11.2023