Премини към основното съдържание

Производство и доставки на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy-1.4.Electricity.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ГВтч
  2024
I II III
Брутно производство 3 723 3 186 3 306
Нетно производство 3 403 2 950 3 066
Внос 720 612 543
Износ 405 570 615
Нетно потребление на електрическа енергия 3 711 2 969 2 974
30.05.2024