Премини към основното съдържание

Производство и доставки на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy-1.4.Electricity.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА 2022 ГОДИНА
ГВтч
  месец на 2022 г.
I II III
Брутно производство 5 168 4 486 5 144
Нетно производство 4 707 4 073 4 683
Внос 232 154 77
Износ 1 361 1 189 1 353
Нетно потребление на електрическа енергия 3 570 3 033 3 402
30.05.2022