Премини към основното съдържание

Производство и доставки на природен газ

Динамичен ред: Energy-1.3.natural_gas.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 ГОДИНА
Млн. куб.м. (15°С)
  месеци на 2021
I II III IV V VI VII VIII
Производство 4 3 3 3 2 2 2 2
Внос 262 250 292 280 294 275 327 270
Износ 0 - - - - - - -
Изменение на запасите -115 -94 -82 -11 62 47 70 76
Доставки в страната 381 347 377 294 234 230 259 196
ТДж (Бр.Калоричност)
  месеци на 2021
I II III IV V VI VII VIII
Производство 162 131 130 112 92 85 85 78
Внос 10 104 9 629 11 230 10 804 11 356 10 680 12 727 10 431
Износ 0 - - - - - - -
Изменение на запасите -4 444 -3 629 -3 192 -417 2 389 1 815 2 720 2 958
Доставки в страната 14 710 13 389 14 552 11 333 9 059 8 950 10 092 7 551

"-" няма случай или нула
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
„Износ“ се отчита само на количества от местен добив.
29.10.2021