Премини към основното съдържание

Производство и доставки на природен газ

Динамичен ред: Energy-1.3.natural_gas.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Млн. куб.м. (15°С)
  2023
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Внос 258 233 258 214 190 155 179 198 192
Износ - - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 -24 - 3 41 11 1 32 14
Доставки в страната 260 258 259 212 150 145 179 167 179
ТДж (Бр.Калоричност)
  2023
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 44 39 39 32 27 22 24 28 30
Внос 10 252 9 222 10 239 8 474 7 466 6 171 7 135 7 847 7 597
Износ - - - - - - - - -
Изменение на запасите -44 -952 - 110 1 622 435 34 1 293 552
Доставки в страната 10 340 10 213 10 278 8 396 5 871 5 758 7 125 6 582 7 075

"-" няма случай или нула
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
„Износ“ се отчита само на количества от местен добив.
29.11.2023