Премини към основното съдържание

Производство и доставки на природен газ

Динамичен ред: Energy-1.3.natural_gas.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Млн. куб.м. (15°С)
  2024
I II III IV
Производство 1 1 1 1
Внос 218 185 207 203
Износ - - - -
Изменение на запасите -78 -63 -65 -1
Доставки в страната 297 249 273 205
ТДж (Бр.Калоричност)
  2024
I II III IV
Производство 40 29 30 23
Внос 8 587 7 309 8 170 8 066
Износ - - - -
Изменение на запасите -3 073 -2 474 -2 554 -9
Доставки в страната 11 700 9 812 10 754 8 098

"-" няма случай или нула
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
„Износ“ се отчита само на количества от местен добив.
28.06.2024