Премини към основното съдържание

Производство и доставки на природен газ

Динамичен ред: Energy-1.3.natural_gas.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2022 ГОДИНА
Млн. куб.м. (15°С)
  месеци на 2022
I II III
Производство 2 2 2
Внос 283 267 330
Износ - - -
Изменение на запасите -102 -49 -18
Доставки в страната 387 318 350
ТДж (Бр.Калоричност)
  месеци на 2022
I II III
Производство 74 66 69
Внос 10 962 10 415 12 804
Износ - - -
Изменение на запасите -3 947 -1 878 -726
Доставки в страната 14 983 12 359 13 599

"-" няма случай или нула
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
„Износ“ се отчита само на количества от местен добив.
30.05.2022