Премини към основното съдържание

Производство и доставки на твърди горива


Динамичен ред: Energy-1.1.solid_fuels.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА 2021 ГОДИНА
хиляди тонове
Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се месеци на 2021 г.
I II III IV V VI
Производство - - - - - -
Внос 115 32 38 33 33 42
Износ - - - - - -
Изменение на запасите -41 16 14 2 1 -4
Доставки в страната 93 65 82 62 47 52
хиляди тонове
Кафяви и лигнитни въглища месеци на 2021 г.
I II III IV V VI
Производство 1 813 1 947 2 002 1 839 2 386 993
Внос - - - - - -
Износ - - - - - -
Изменение на запасите 2 -3 4 1 2 -
Доставки в страната 1 815 1 943 2 006 1 840 2 388 993
хиляди тонове
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци месеци на 2021 г.
I II III IV V VI
Производство - - 7 7 7 7
Внос - - - - - -
Износ - - - - - -
Изменение на запасите - - -4 -2 -5 -6
Доставки в страната - - 2 5 1 1
хиляди тонове
Кокс от въглища месеци на 2021 г.
I II III IV V VI
Производство - - - - - -
Внос - - 6 7 6 -
Износ - - - - - -
Изменение на запасите 6 4 1 1 -1 2
Доставки в страната 6 4 7 8 5 2

"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
"-" няма случай
30.08.2021