Премини към основното съдържание

Производство и доставки на твърди горива


Динамичен ред: Energy-1.1.solid_fuels.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ТВЪРДИ ГОРИВА
хиляди тонове
Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 26 34 54 68 71 - 98 7 31 6 49 7
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 27 7 -13 -23 -22 42 71 35 9 34 109 42
Доставки в страната 53 41 41 45 50 42 169 42 40 40 158 48
хиляди тонове
Кафяви и лигнитни въглища 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 3 041 2 776 1 976 1 440 1 042 791 1 356 1 304 1 388 1 963 1 752 2 142
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ 171 219 216 221 172 62 1 1 1 0 - -
Изменение на запасите -26 -20 5 10 -3 0 -2 1 -3 0 1 38
Доставки в страната 2 844 2 537 1 765 1 229 867 729 1 353 1 304 1 384 1 962 1 753 2 180
хиляди тонове
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 5 6 5 5 5 3 5 5 4 4 6 5
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
Доставки в страната 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 6 4
хиляди тонове
Кокс 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 17 10 5 8 30 5 7 33 6 30 6 16
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -10 0 8 7 -14 7 3 -20 8 -13 7 1
Доставки в страната 7 10 13 15 15 12 10 13 14 17 13 17

"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
"-" няма случай
29.02.2024