Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_1.1.2.2.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Статистически райони Месеци
I II III IV V VI
Северозападен район 1 224 1 212 1 283      
 -Видин 1 088 1 066 1 099      
 -Враца 1 377 1 363 1 468      
 -Ловеч 1 172 1 163 1 246      
 -Монтана 1 149 1 144 1 210      
 -Плевен 1 226 1 215 1 269      
Северен централен район 1 239 1 227 1 293      
 -Велико Търново 1 167 1 135 1 207      
 -Габрово 1 324 1 337 1 448      
 -Разград 1 234 1 286 1 304      
 -Русе 1 290 1 259 1 312      
 -Силистра 1 151 1 134 1 197      
Североизточен район 1 336 1 306 1 389      
 -Варна 1 420 1 393 1 470      
 -Добрич 1 149 1 139 1 211      
 -Търговище 1 260 1 167 1 235      
 -Шумен 1 258 1 239 1 361      
Югоизточен район 1 269 1 252 1 345      
 -Бургас 1 259 1 246 1 311      
 -Сливен 1 129 1 128 1 178      
 -Стара Загора 1 352 1 329 1 473      
 -Ямбол 1 201 1 162 1 247      
Югозападен район 1 969 1 938 2 112      
 -Благоевград 1 010 1 032 1 078      
 -Кюстендил 1 023 1 006 1 145      
 -Перник 1 139 1 145 1 256      
 -София 1 524 1 427 1 460      
 -София(столица) 2 173 2 139 2 340      
Южен централен район 1 225 1 223 1 317      
 -Кърджали 904 996 1 170      
 -Пазарджик 1 206 1 194 1 294      
 -Пловдив 1 358 1 336 1 419      
 -Смолян 1 064 1 079 1 165      
 -Хасково 1 066 1 048 1 115      

*предварителни данни
СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Статистически райони Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Северозападен район 1 240        
 -Видин 1 084        
 -Враца 1 402        
 -Ловеч 1 194        
 -Монтана 1 167        
 -Плевен 1 237        
Северен централен район 1 253        
 -Велико Търново 1 170        
 -Габрово 1 370        
 -Разград 1 275        
 -Русе 1 287        
 -Силистра 1 161        
Североизточен район 1 344        
 -Варна 1 428        
 -Добрич 1 166        
 -Търговище 1 221        
 -Шумен 1 286        
Югоизточен район 1 289        
 -Бургас 1 272        
 -Сливен 1 145        
 -Стара Загора 1 385        
 -Ямбол 1 203        
Югозападен район 2 006        
 -Благоевград 1 040        
 -Кюстендил 1 058        
 -Перник 1 180        
 -София 1 470        
 -София(столица) 2 218        
Южен централен район 1 255        
 -Кърджали 1 022        
 -Пазарджик 1 231        
 -Пловдив 1 371        
 -Смолян 1 102        
 -Хасково 1 076        

*предварителни данни
13.05.2022