Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_1.1.2.2.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Статистически райони Месеци
I II III IV V VI
Северозападен район 1 432 1 420 1 477      
 -Видин 1 245 1 217 1 251      
 -Враца 1 652 1 620 1 678      
 -Ловеч 1 376 1 353 1 468      
 -Монтана 1 326 1 325 1 373      
 -Плевен 1 422 1 425 1 463      
Северен централен район 1 441 1 437 1 486      
 -Велико Търново 1 388 1 375 1 425      
 -Габрово 1 515 1 492 1 545      
 -Разград 1 448 1 479 1 525      
 -Русе 1 505 1 516 1 557      
 -Силистра 1 250 1 222 1 296      
Североизточен район 1 586 1 555 1 618      
 -Варна 1 703 1 673 1 733      
 -Добрич 1 352 1 352 1 386      
 -Търговище 1 475 1 359 1 465      
 -Шумен 1 450 1 441 1 513      
Югоизточен район 1 522 1 520 1 587      
 -Бургас 1 452 1 429 1 484      
 -Сливен 1 373 1 370 1 412      
 -Стара Загора 1 684 1 703 1 793      
 -Ямбол 1 417 1 420 1 484      
Югозападен район 2 337 2 279 2 485      
 -Благоевград 1 229 1 228 1 259      
 -Кюстендил 1 225 1 220 1 344      
 -Перник 1 392 1 417 1 462      
 -София 1 719 1 732 1 761      
 -София(столица) 2 569 2 497 2 743      
Южен централен район 1 489 1 474 1 541      
 -Кърджали 1 367 1 364 1 419      
 -Пазарджик 1 462 1 460 1 569      
 -Пловдив 1 600 1 577 1 641      
 -Смолян 1 249 1 247 1 327      
 -Хасково 1 235 1 233 1 263      

*предварителни данни
СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Статистически райони Тримесечия на 2023 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Северозападен район 1 443        
 -Видин 1 238        
 -Враца 1 650        
 -Ловеч 1 399        
 -Монтана 1 341        
 -Плевен 1 437        
Северен централен район 1 455        
 -Велико Търново 1 396        
 -Габрово 1 517        
 -Разград 1 484        
 -Русе 1 526        
 -Силистра 1 256        
Североизточен район 1 587        
 -Варна 1 703        
 -Добрич 1 364        
 -Търговище 1 433        
 -Шумен 1 468        
Югоизточен район 1 543        
 -Бургас 1 455        
 -Сливен 1 385        
 -Стара Загора 1 726        
 -Ямбол 1 440        
Югозападен район 2 367        
 -Благоевград 1 239        
 -Кюстендил 1 263        
 -Перник 1 424        
 -София 1 737        
 -София(столица) 2 603        
Южен централен район 1 501        
 -Кърджали 1 383        
 -Пазарджик 1 497        
 -Пловдив 1 606        
 -Смолян 1 274        
 -Хасково 1 244        

*предварителни данни
12.05.2023