Премини към основното съдържание

Осъдени лица по наложени наказания, статистически зони, статистически райони и по области

Динамичен ред: JST_3.4.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Наложени наказания
лишаване от свобода
общо до 6 месеца от 6 месеца до 1 година от 1 до 3 години от 3 до 4 години от 4 до 5 години от 5 до 10 години от 10 до 15 години от 15 до 20 години от 20 до 30 години
Общо 21 889 17 162 8 583 5 385 2 791 186 63 114 19 17 4
Граждански съдилища - общо 1 21 852 17 129 8 573 5 367 2 787 185 63 114 19 17 4
Северна и Югоизточна България 12 467 9 503 5 093 2 760 1 456 96 30 39 14 13 2
Северозападен 3 038 2 158 1 271 596 254 13 4 10 3 6 1
Видин 332 282 192 56 32 - - 1 1 - -
Враца 787 547 281 183 65 6 - 6 1 4 1
Ловеч 545 382 234 90 49 4 1 2 1 1 -
Монтана 513 389 227 99 58 2 1 1 - 1 -
Плевен 861 558 337 168 50 1 2 - - - -
Северен централен 2 526 2 014 974 645 347 27 6 7 4 3 1
Велико Търново 658 503 331 103 62 4 1 1 - - 1
Габрово 411 327 141 121 56 6 1 1 1 - -
Разград 532 384 174 121 80 3 1 1 1 3 -
Русе 575 502 137 230 114 13 2 4 2 - -
Силистра 350 298 191 70 35 1 1 - - - -
Североизточен 2 748 2 092 1 288 491 286 14 3 5 3 2 -
Варна 1 134 881 498 231 142 5 - 2 2 1 -
Добрич 671 514 388 82 39 3 1 1 - - -
Търговище 438 331 195 79 53 1 - 2 1 - -
Шумен 505 366 207 99 52 5 2 - - 1 -
Югоизточен 4 155 3 239 1 560 1 028 569 42 17 17 4 2 -
Бургас 1 298 1 077 654 227 162 20 6 8 - - -
Сливен 914 700 392 195 106 3 1 1 1 1 -
Стара Загора 1 319 1 014 283 479 226 12 5 7 2 - -
Ямбол 624 448 231 127 75 7 5 1 1 1 -
Югозападна и Южна централна България 9 265 7 508 3 474 2 580 1 255 82 33 73 5 4 2
Югозападен 4 626 3 764 1 797 1 176 683 47 17 36 4 2 2
Благоевград 872 702 324 227 133 10 2 5 - 1 -
Кюстендил 464 347 192 88 56 5 - 5 1 - -
Перник 379 291 173 79 36 2 - 1 - - -
София 857 711 450 195 57 3 1 4 1 - -
София (столица) 2 054 1 713 658 587 401 27 14 21 2 1 2
Южен централен 4 639 3 744 1 677 1 404 572 35 16 37 1 2 -
Кърджали 341 296 179 78 35 1 - 3 - - -
Пазарджик 596 429 166 180 66 10 2 5 - - -
Пловдив 2 304 1 923 708 799 368 20 11 14 1 2 -
Смолян 245 170 119 34 16 1 - - - - -
Хасково 1 153 926 505 313 87 3 3 15 - - -
Специализиран наказателен съд 120 118 6 27 76 7 - 2 - - -
Военни съдилища - общо 37 33 10 18 4 1 - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Наложени наказания
доживотен затвор доживотен затвор без замяна глоба пробация други
Общо 2 - 1 331 3 284 110
Граждански съдилища - общо 1 2 - 1 331 3 280 110
Северна и Югоизточна България 1 - 855 2 024 84
Северозападен - - 241 597 42
Видин - - 18 31 1
Враца - - 57 173 10
Ловеч - - 39 116 8
Монтана - - 35 79 10
Плевен - - 92 198 13
Северен централен - - 134 368 10
Велико Търново - - 51 102 2
Габрово - - 22 60 2
Разград - - 33 112 3
Русе - - 14 56 3
Силистра - - 14 38 -
Североизточен - - 210 435 11
Варна - - 99 149 5
Добрич - - 51 106 -
Търговище - - 34 72 1
Шумен - - 26 108 5
Югоизточен 1 - 270 624 21
Бургас 1 - 65 151 4
Сливен - - 53 152 9
Стара Загора - - 117 183 5
Ямбол - - 35 138 3
Югозападна и Южна централна България 1 - 476 1 254 26
Югозападен 1 - 222 628 11
Благоевград - - 47 121 2
Кюстендил - - 23 91 3
Перник - - 22 64 2
София - - 30 115 1
София (столица) 1 - 100 237 3
Южен централен - - 254 626 15
Кърджали - - 13 32 -
Пазарджик - - 57 105 5
Пловдив - - 109 262 10
Смолян - - 25 50 -
Хасково - - 50 177 -
Специализиран наказателен съд - - - 2 -
Военни съдилища - общо - - - 4 -

1 Вкл. Специализирания наказателен съд.
27.08.2021