Лого на Преброяване 2011
 
Националният статистически институт публикува Доклад за качеството и методите за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Документът е изготвен съгласно спецификациите по Регламент ЕС 1151/2010 на Комисията.
 

Актуални числа