Лого на ISLP
Лого на НСИ

Международен конкурс за статистически плакат 2024 - 2025

Международният конкурс за статистически плакат 2024 - 2025 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг.

Националният кръг ще се проведе през периода февруари 2024 - март 2025 година, а международният - през април - юли 2025 година.

За повече информация:
https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2024-2025.php
https://www.facebook.com/islp.project

Или се свържете с координатора за България на e-mail:
[email protected]

РЕГИСТРАЦИЯ

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]