COVID-19

Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19. В нея ще бъдат публикувани статистически данни, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е представена в таблици, графики, картограми и инфографики. Съдържанието на рубриката непрекъснато ще се допълва и обновява.

Епидемията засяга всеки един от нас и затова е важно да бъдем информирани.

Бъдете здрави!