Умирания в България по седмици

Дата на актуализация: 12.01.2021 г.

Умирания в България през първите 53 седмици на 2019 и 2020 година

Умирания в България по седмици в периода 2019 - 2020 година

Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2020 година

Седмични коефициенти на обща смъртност

Прираст на умрелите през 2020 г. спрямо средния брой на умрелите лица през периода 2015 - 2019 година

Коефициенти на смъртност по седмици

Забележки:
Данните за 2020 г. са предварителни. При ползването им моля да имате предвид, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт или броят на смъртните случаи през седмиците на 2020 г. ще се увеличава при всяко следващо генериране на тази справка.
Данните включват всички български и чужди граждани с настоящ адрес в страната, умрели на територията на страната.
В данните не са включени българските граждани, умрели в чужбина.
Данните са разпределени по седмици според датата на смъртта.

XLS Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2020 година (таблица с данни)

XLS Умирания в България по области и по седмици в периода 2019 - 2020 година (таблица с данни)

XLS Умирания в България в периода 2015 - 2020 година - коефициенти (таблица с данни)