Умирания в България по седмици

Дата на актуализация: 27.10.2020 г.

Умирания в България през първите 42 седмици на 2019 и 2020 година

Умирания в България по седмици в периода 2019 - 2020 година

Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2020 година

Забележки:
Данните за 2020 г. са предварителни. При ползването им моля да имате предвид, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт или броят на смъртните случаи през седмиците на 2020 г. ще се увеличава при всяко следващо генериране на тази справка.
Данните включват всички български и чужди граждани с настоящ адрес в страната, умрели на територията на страната.
В данните не са включени българските граждани, умрели в чужбина.
Данните са разпределени по седмици според датата на смъртта.

XLS Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2020 година (таблица с данни)

XLS Умирания в България по области и по седмици в периода 2019 - 2020 година (таблица с данни)