Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

Постер на ЕОС 2024

ЕОС се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2023/2024 година, а европейският - през април - май 2024 година.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: [email protected].

Изтегли и сподели постер във формат JPG или PDF

Участие / Регистрация

Скъпи ментори и участници в Европейската олимпиада по статистика за ученици 2024!

Информираме Ви, че от 14 ч. на 5 декември до сутринта на 7 декември 2023 г. платформата за регистрация в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2024 няма да работи. Допълнително ще получите съобщение от колко часа на 7 декември ще бъде възстановена работата на платформата.

Екипът на НСИ

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

Достъп до втория етап

Ако сте се представили успешно на първия етап от националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, ще получите достъп до втория етап. С името на отбора и паролата ще можете да проверите резултатите си от първия етап и да изтеглите тестовете в .pdf формат, където ще видите дадените от Вашия отбор отговори, както и верните отговори.

След като с името на отбора и паролата сте избрали опцията „Достъп до втория етап“, ще можете:

  • да изтеглите базата с данни, която Ви е необходима за втория етап
  • да изтеглите грамота за успешно представяне на първия етап
  • да качите Вашата презентация за втория етап.

Презентацията трябва да бъде подготвена в PowerPoint и да не е по-голяма от 8 слайда, първият от които да съдържа информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат .pdf не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде качена на платформата в рамките на определения срок. Журито ще оценява само разработки, които могат да бъдат разпечатани във формат А4. Елементи като връзки към външно съдържание, вградени видеоклипове и т.н. няма да се разглеждат като част от работата и следователно няма да бъдат оценявани.

Изтеглянето на грамотата ще бъде възможно най-късно до края на втория етап от националния кръг. Моля да се съобразите с това изискване и да изтеглите грамотата си навреме.

Отборите ще имат възможност да качват техните презентации колкото пъти искат по време на втория етап, но всяко ново качване ще изтрива предишния файл.

И през тази година ще се проведе заключителен етап в олимпиадата на национално ниво, като отборите, класирани на първите пет места от всяка категория, ще получат правото да премерят сили за участие в европейския кръг. Те ще имат възможност да презентират и защитят своите идейни проекти по предварително зададена тема.

Календар

Национален кръг:


от 17 октомври 2023
до 7 януари 2024

Регистрация

от 8 януари 2024 
до 29 януари 2024
резултати: 31 януари 2024

Провеждане на първия етап

от 1 февруари 2024 
до 29 февруари 2024
крайно класиране: 18 март 2024

Провеждане на втория етап

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг:


от 19 до 31 март 2024

Подготовка на идейни проекти и представяне на отборите

от 1 до 11 април 2024

Онлайн гласуване и оценяване от жури

13 април 2024

Представяне на идейните проекти за участие в европейския кръг

Европейски кръг:


от 14 април до 13 май 2024

Провеждане

6 юни 2024

Обявяване на победителите

датата ще бъде обявена допълнително

Церемония по награждаването

В помощ на Вашата подготовка

Презентации от семинарите в гр. Пазарджик през ноември 2023 година

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Учебник по математика за 9-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Учебник по математика за 10-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 11-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 12-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Понятия, използвани в статистиката
Наблюдение на работната сила
Наблюдение на домакинските бюджети
Индекс на потребителските цени и инфлация
Наръчник с основни статистически изследвания

Сборник със задачи от Европейската олимпиада по статистика 2018-2022

Други полезни линкове за самоподготовка:

https://www.matematika.bg/reshavane-na-zadachi/kalkulator-statistika.html
https://www.btu.bg/statexcel/file3.html
https://soringpcrepair.com/confidence-intervals-in-excel/
https://bg.khanacademy.org/math/statistics-probability/confidence-intervals-one-sample/estimating-population-proportion/v/example-calculating-confidence-interval

Инструменти за визуализации:

https://vizzlo.com/graphs
https://app.datawrapper.de/select/map

Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

  • За ментора - 300 лв. и ваучер на стойност 600 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 600 лв. за всеки член на отбора.

Второ място:

  • За ментора - 200 лв. и ваучер на стойност 500 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 500 лв. за всеки член на отбора.

Трето място:

  • За ментора - 100 лв. и ваучер на стойност 300 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 300 лв. за всеки член на отбора.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2024 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2024/2025 година.

Лого на УНСС   Лого на ИУ – Варна  
 

Регламент

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории:

Категория А: ученици от Х - ХII клас.

Категория Б: ученици от VIII - IX клас.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Архив

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2023/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2022/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2021 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2021/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2020/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc2019/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/eso2018/.

Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 - 2024