Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

Постер на ЕОС 2024

ЕОС се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2023/2024 година, а европейският - през април - май 2024 година.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: [email protected].

Изтегли и сподели постер във формат JPG или PDF

Участие / Регистрация

Скъпи ментори и участници в Европейската олимпиада по статистика за ученици 2024!

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

За достъп до Националния кръг моля, отидете на: Национален кръг

Достъп до втория етап

Ако сте се представили успешно на първия етап от националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, ще получите достъп до втория етап. С името на отбора и паролата ще можете да проверите резултатите си от първия етап и да изтеглите тестовете в .pdf формат, където ще видите дадените от Вашия отбор отговори, както и верните отговори.

След като с името на отбора и паролата сте избрали опцията „Достъп до втория етап“, ще можете:

 • да изтеглите базата с данни, която Ви е необходима за втория етап
 • да изтеглите грамота за успешно представяне на първия етап
 • да качите Вашата презентация за втория етап.

Презентацията трябва да бъде подготвена в PowerPoint и да не е по-голяма от 8 слайда, първият от които да съдържа информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат .pdf не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде качена на платформата в рамките на определения срок. Журито ще оценява само разработки, които могат да бъдат разпечатани във формат А4. Елементи като връзки към външно съдържание, вградени видеоклипове и т.н. няма да се разглеждат като част от работата и следователно няма да бъдат оценявани.

Изтеглянето на грамотата ще бъде възможно най-късно до края на втория етап от националния кръг. Моля да се съобразите с това изискване и да изтеглите грамотата си навреме.

Отборите ще имат възможност да качват техните презентации колкото пъти искат по време на втория етап, но всяко ново качване ще изтрива предишния файл.

И през тази година ще се проведе заключителен етап в олимпиадата на национално ниво, като отборите, класирани на първите пет места от всяка категория, ще получат правото да премерят сили за участие в европейския кръг. Те ще имат възможност да презентират и защитят своите идейни проекти по предварително зададена тема.

 

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг

Тема на видеото: „Някога всичко беше по-хубаво – истина ли е?“

Много хора говорят за „доброто старо време“, когато според тях всичко е било по-добро от сега. Налице е тази носталгия по миналото, която често е съчетана с негативен или страшен поглед към настоящето и бъдещето.

Верни ли са тези твърдения? Наистина ли в миналото нещата са били по-добри? Използвайте официални статистически данни, за да докажете или опровергаете това твърдение във вашата страна и по желание го сравнете с други страни от ЕС.

Как можете да използвате официалната статистика, за да отговорите на този въпрос?

Можете да подходите към темата по начин, който ви харесва, но ето някои насоки, които могат да ви помогнат:

 • Можете да използвате официалната статистика, за да си създадете представа за миналото и да я сравните със сегашното състояние на нещата. Можете също така да използвате официални прогнози или дори изкуствен интелект, за да симулирате какви ще бъдат нещата в бъдеще за вашата страна. Според това, дали преди нещата са били по-добри?
 • Можете да се съсредоточите върху една-единствена зададена тема, като например икономика на околната среда, пазар на труда, продължителност на живота и др. Били ли са нещата по-добри, отколкото са сега?

Комбинирайте обективни и субективни теми, за да отговорите на основния въпрос. Обърнете внимание, че когато изготвяте сравненията си, можете да направите и предложения за бъдещи подобрения въз основа на статистически данни. Не забравяйте да включите примери и данни във вашето видео.

Календар

Национален кръг:


от 17 октомври 2023
до 7 януари 2024

Регистрация

от 8 януари 2024 
до 29 януари 2024
резултати: 31 януари 2024

Провеждане на първия етап

от 1 февруари 2024 
до 29 февруари 2024
крайно класиране: 18 март 2024

Провеждане на втория етап

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг:


от 19 до 31 март 2024

Подготовка на идейни проекти и представяне на отборите

от 1 до 11 април 2024

Онлайн гласуване и оценяване от жури

13 април 2024

Представяне на идейните проекти за участие в европейския кръг

Европейски кръг:


от 14 април до 13 май 2024

Провеждане

7 юни 2024

Обявяване на победителите

датата ще бъде обявена допълнително

Церемония по награждаването

В помощ на Вашата подготовка

Презентации от семинарите в гр. Пазарджик през ноември 2023 година

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Учебник по математика за 9-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Учебник по математика за 10-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 11-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 12-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Понятия, използвани в статистиката
Наблюдение на работната сила
Наблюдение на домакинските бюджети
Индекс на потребителските цени и инфлация
Наръчник с основни статистически изследвания

Сборник със задачи от Европейската олимпиада по статистика 2018-2022

Други полезни линкове за самоподготовка:

https://www.matematika.bg/reshavane-na-zadachi/kalkulator-statistika.html
https://www.btu.bg/statexcel/file3.html
https://soringpcrepair.com/confidence-intervals-in-excel/
https://bg.khanacademy.org/math/statistics-probability/confidence-intervals-one-sample/estimating-population-proportion/v/example-calculating-confidence-interval

Инструменти за визуализации:

https://vizzlo.com/graphs
https://app.datawrapper.de/select/map

Резултати

Победители в Европейската олимпиада по статистика 2024

Над 22 000 ученици от 20 държави се регистрираха за участие в седмото издание на това състезание по статистическа грамотност, което бележи най-голям брой участници от началото на провеждането му.

След оспорвана национална фаза отборите победители от всяка участваща държава се включиха в европейския финал. Задачата беше да се направи двуминутен видеоклип: участниците трябваше да работят по темата „Преди всичко беше по-добре! Истина или не?“

Жури от европейски експерти оцени 64 кандидати и избра 5-те най-добри видеоклипа във възрастовата група 14 - 16 години (34 кандидати) и във възрастовата група 16 - 18 години (30 кандидати). Учениците оставиха отлични впечатления у експертното жури с високото ниво на креативност и изключителното качество на работата си! 

Победители във възрастовата група 14 - 16 години

Отбор AFS_STAT_8 (Гърция) спечели първа награда в младшата възрастова група (14 - 16 години) с видеоклипа си за пътуване във времето, започващо през 2099 година. Главният герой сравнява данните между 1986 г. и 2024 г. и преценява как се е променил животът в Гърция. Накрая наближава пясъчна буря и той решава да пътува до 2024 г., за да направи необходимите промени, които да изменят хода на бъдещето.

На второ място бе класиран отбор SECONDTRY (Словакия) с двама герои от различни времена (Лучия от 1938 г. и Якуб, роден през 1998 г.), които разговарят за разликите в живота на двамата.

MATHLETICS (Германия) се класира на трето място със своя видеоклип, в който обяснява как животът в Германия сега е по-различен от този в миналото, що се отнася до различни аспекти.

IM_PRO (България) и ZENIT (Словения) заеха съответно четвърто и пето място.

Победители във възрастовата група 16 - 18 години

В старшата възрастова група на първо място се класира отбор ZUIKOS (Литва) със своя професионален видеоклип, в който подробно са описани промените, настъпили в Литва. Във видеото са разгледани цифровите аспекти, социалният живот и образованието, данъчните данни и енергетиката. Видеоклипът завършва с положителна нотка, като заявява, че Литва се е подобрила доста забележимо през последните 40 години.

PERO4F (Словакия) се класира на второ място с видеоклип, който коригира погрешните схващания на словаците чрез добре разработено видео, обясняващо промените, настъпили в Словакия след присъединяването на страната към ЕС.

WORKSHEET (Литва) се класира на трето място с обяснението си за промените, които се случват в Литва, от гледната точка на различни млади хора.

TURBO (Словакия) и TUKEY (Гърция) се класираха съответно на четвърто и пето място.

Церемонията по награждаването ще се състои на 26 юни 2024 г. в 11:00 ч. централноевропейско време в Мадрид и ще бъде предавана и онлайн.

Тази година журито се състоеше от експерти в областта на статистиката, математиката, проверката на факти и комуникацията:

 • Глен Кембъл, асистент по информация и комуникация за рекламно съдържание в Службата за публикации на Европейския съюз; Люксембург
 • Богдан Драгия, журналист, консултант в комуникационния отдел на румънския НСИ; Румъния
 • Джонатан Елиът, журналист, водещ на подкаст на Евростат; Обединено кралство
 • Рамон Фери Гарсия, преподавател в Университета на Гранада; Испания
 • Вероника Франковска, анализатор и ръководител на проекти в организацията за проверка на факти Demagog; Словакия
 • Анна Майхолм, журналист, член на борда на Европейската младежка преса от 2020 г.; Дания
 • Юрки Мьотьонен, университетски преподавател в катедрата по математика и статистика в Хелзинкския университет; Финландия
 • Клаудио Никеле, част от екипа на JRC за наука и съвети за споделяне на знания, сътрудничество и нови начини на работа; привърженик на визуалното мислене; Белгия

За повече информация

 • 2024 European Statistics Competition (Европейска олимпиада по статистика 2024 г.)
 • Youtube winners video (Видеа на победителите в YouTube)
 • Всички видеоклипове от европейския финал са достъпни в списъците за възпроизвеждане на възрастовите групи 14-16 и 16-18 години. 

 

 

Официална позиция на НСИ

НСИ дисквалифицира отбор DEIMOS от участие в Европейския кръг на ЕОС. Причината е нарушение на т.2 от Регламента на състезанието - „Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици с учител ментор от същото училище …“.

Считаме, че опазването на доверието на участниците в ЕОС към честното и достойно съревнование, е ключово за авторитета на България като традиционен участник в олимпиадата.

НСИ е пряко ангажиран с организацията и контрола на провеждане на състезанието, както и с поведението на всички участници в него. Като организатор на ЕОС НСИ ще продължи да прилага необходимите рестриктивни мерки при констатирани нарушения на Регламента.

 

 

Приключи националният кръг на Седмата европейска олимпиада по статистика за ученици

Резултати от националния кръг

По два отбора от двете категории завоюваха правото да представляват България на седмото издание на Европейската олимпиада по статистика. Това са отбор Search от ПМГ „Христо Смирненски“, Перник и отбор CoffeeNG от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, София в категория А и отбор Prima от ВТГ „Георги С. Раковски“, Варна и отбор Deimos от ПМГ „Иван Вазов“, Добрич (дисквалифициран) в категория Б. На негово място продължава отбор IM_PRO от ПГИМ, Пазарджик. Победителите бяха обявени след публичното изслушване, което се проведе на 13 април в София.

Четирите отбора ще представят България на европейския финал в началото на юни в Люксембург. Тяхната задача ще е да изработят двеминутен видеоклип по представената идея, който трябва да изпратят до 13 май. Победителите в европейския кръг ще станат известни на 7 юни и ще получат ваучери на стойност 400 евро за всеки член на отбора.

Националният статистически институт благодари на всички за участието, поздравява победителите в националния кръг и пожелава успех на олимпийците, които ще продължат напред!

 

 

Резултати от първи етап на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика

Всички отбори, които са включени в списъците с резултатите от първия етап по категории, са допуснати до участие във втория етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици. Пожелаваме Ви успех!

Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

 • За ментора - 300 лв. и ваучер на стойност 600 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 600 лв. за всеки член на отбора.

Второ място:

 • За ментора - 200 лв. и ваучер на стойност 500 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 500 лв. за всеки член на отбора.

Трето място:

 • За ментора - 100 лв. и ваучер на стойност 300 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 300 лв. за всеки член на отбора.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2024 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2024/2025 година.

Лого на УНСС   Лого на ИУ – Варна  
 

Регламент

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории:

Категория А: ученици от Х - ХII клас.

Категория Б: ученици от VIII - IX клас.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Архив

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2023/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2022/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2021 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2021/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2020/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc2019/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/eso2018/.

Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 - 2024