Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

ЕОС се организира за първи път от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: Национален и Европейски. Финалистите от Националния кръг във всяка държава ще могат да участват в Европейския кръг. Националният кръг ще се проведе на български език, а Европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2017/2018 година, а Европейският - през май 2018 година.

Лого на Европейска олимпиада по статистика за ученици
Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: competition@nsi.bg