Календар

Национален кръг:

Период на регистрация: от 20 октомври 2017 г. до 26 януари 2018 година.

Период за провеждане на теста от първия етап: от 29 януари до 12 февруари 2018 година.

Публикуване на резултатите от първия етап: 14 февруари 2018 година.

Провеждане на втория етап: от 15 февруари до 8 март 2018 година.

Обявяване на финалистите: 6 април 2018 година.

Европейски кръг:

Период на регистрация: от 9 до 13 април 2018 година.

Период на провеждане на Eвропейския кръг: от 16 април до 4 май 2018 година.

Обявяване на победителите: 23 май 2018 година.

Награждаването ще се проведе в периода от 27 до 28 юни 2018 г. по време на Европейската конференция по качеството на официалната статистика 2018, гр. Краков, Полша.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]