Резултати

Видеоклипове на българските отбори, участвали в Европейския кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици

Категория А

Категория Б

Резултати от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици

 

Приключи Националният кръг от първата Европейска олимпиада по статистика за ученици

Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, заявиха желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Състезанието за България се състоя в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории - Категория А: ученици от Х - ХII клас и Категория Б: ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация.

Първия етап на националния кръг завършиха успешно 94 отбора от Категория А и 34 отбора от Категория Б.

Във втория етап презентации направиха 73 отбора от Категория А и 25 отбора от Категория Б.

На първите три места в Категория А се класираха отборите:

1. IntelYRF - Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен - 96.3 точки

2. ФермиДирак - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 95.1 точки

3. Дезли - Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”, гр. София - 94.8 точки.

Победители в Категория Б са отборите:

1. ОМЕГА - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 96.6 точки

2. Електро - ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица - 90.9 точки

3. ЕПСИЛОН - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 88.4 точки.

Шестте отбора победители от България ще се състезават в Европейския кръг на олимпиадата по статистика.

Тяхната задача ще бъде до 4 май да подготвят двеминутен видеоклип, в който да отговорят на въпроса: „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“.

Победителите в Европейския кръг на олимпиадата по статистика ще бъдат обявени на 23 май 2018 г. и ще бъдат наградени на 27 и 28 юни по време на Европейската конференция по качество на официалната статистика 2018 в гр. Краков, Полша.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]