„И победителят е…“

Резултатите от Европейската олимпиада по статистика за ученици бяха обявени днес

След месеци на силна конкуренция резултатите от Европейската олимпиада по статистика за ученици станаха известни. Но нека се върнем накратко там, откъдето започна всичко...

През октомври 2017 г. Евростат и 11 национални статистически института стартираха съвместно първата Европейска олимпиада по статистика за ученици. В нея участваха над 11 000 ученици на възраст от 14 до 18 години. Те трябваше да решават статистически задачи, да търсят данни и да изготвят статистически анализи. Отличените 180 ученици от 66 отбора (по 33 за всяка категория ученици) представиха своите страни в последния европейски кръг. От тях се изискваше да подготвят двеминутни видеоклипове по темата „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“. И те приеха предизвикателството, като създадоха невероятно творчески и забавни видеоклипове.

За да се излъчат печелившите отбори измежду толкова талантливи творби, Евростат и националните статистически институти сформираха международно жури, като поканиха изтъкнати професионалисти в областта на статистиката, разпространението и визуализацията на данни и други. Като се има предвид високото качество на видеоклиповете, това не беше лека задача. Но след продължителни дебати журито се спря на два клипа, които показват способността на учениците да разказват по забавен и завладяващ начин за ролята на статистиката в съвременното общество.

Победители на възраст 14 - 16 години

Екипът Pakila9D от Финландия заема първо място в младежката възрастова група (14 - 16 години). В техния видеоклип двама ученици разговарят помежду си за безполезността на статистиката. Друг ученик чува това и се намесва. Чрез остроумни диалози, драматургия и примери от реалния живот той обяснява защо официалната статистика има значение за политиката, обществото и отделния човек. В крайна сметка той убеждава своя критичен партньор и заедно с него и журито.

Отборът JML от Словения се класира на второ място, а на трето е отборът Moc_zbioru от Полша.

Видеоклиповете показват разнообразие от идеи, вариращи от ученически презентации до анимации. И в двата случая според журито видеоклиповете се открояват с проявената любознателност и информативен характер. Същото се отнася и за останалите две творби - на отборите CAT5 (Испания) и Leostat (Италия), които попаднаха в първите пет класирани от журито.

Победители от възрастовата група 16 - 18 години

Във възрастовата група 16 - 18 години първа награда печели отборът Toivasnik от Финландия. В творбата си учениците изследват ролята на официалната статистика в политиката и подчертават значението й за предоставянето на обективни факти за хората, които вземат решения. Чрез забавни анекдоти и оригинални визуални ефекти те отправят посланието си толкова завладяващо, че респектират журито.

На второ място е класиран отбор Hypothesis от Кипър, а Leonardo от Италия е на трето място. И в двата клипа онагледяването на теорията с примери от практиката впечатли журито със съдържание и творчество. На четвърто и пето място са отбор Matinfy от Полша и отбор ALFEGMS3 от Словения.

Отборите, класирани на първо място в двете категории, ще бъдат поканени на конференцията Q2018 в гр. Краков, Полша, на 26 юни, където наградите ще им бъдат връчени от г-жа Мариана Коцева, генерален директор на Евростат.

Европейската олимпиада по статистика има за цел да повиши осведомеността за официалната статистика като надежден източник на информация в епохата на фалшивите новини. Това се постига чрез повишаване на статистическата култура и любознателността сред учениците, като същевременно учителите се насърчават да използват нови образователни материали, основани на официалната статистика.

Журито

Алън Смит - Financial Times, експерт в областта на визуализацията на данни

Алексиос Манцарлис - директор на Международната мрежа за проверка на факти в Института „Пойнтер“

Инеке Ступ - ръководител на отдел „Методологии“ в Нидерландския институт за социални изследвания и председател на Европейския статистически консултативен комитет

Керстин Хансел - ръководител на отдела по комуникационна стратегия, маркетинг и корпоративен дизайн в стастическата служба на Германия

Олга Кусниерска - ръководител на отдел „Комуникации“ във Фондация „Шварцкопф - Млада Европа“

Роб О’Донъл - член на борда на организационното бюро на Европейските ученически съюзи (OBESSU)

Соня Ливингстоун - професор по социална психология в катедра „Медии и комуникации“ на Лондонското училище по икономика

Тим Алън - изпълняващ длъжността началник на отдел „Комуникации“ в Евростат

Повече информация можете да намерите на: www.eso2018.eu, както и на страницата на Евростат във фейсбук.

 

Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

ЕОС се организира за първи път от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: Национален и Европейски. Финалистите от Националния кръг във всяка държава ще могат да участват в Европейския кръг. Националният кръг ще се проведе на български език, а Европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2017/2018 година, а Европейският - през май 2018 година.

Лого на Европейска олимпиада по статистика за ученици
Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]