Участие

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

За достъп до Националния кръг моля, отидете на: Национален кръг

Крайният срок за втория етап на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици се удължава до 11.03.2018 г. включително.

Достъп до втория етап

Ако сте се представили успешно на първия етап от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, ще получите достъп до втория етап. С името на отбора и паролата ще можете да проверите резултатите си от първия етап и да изтеглите тестовете в pdf формат, където видите дадените от Вашия отбор отговори, както и верните отговори.

След като с името на отбора и паролата сте избрали опцията „Достъп до втория етап“, ще можете:

Презентацията трябва да бъде подготвена в PowerPoint и да не е по-голяма от 8 слайда, първият от които да съдържа информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат PDF не по-голям от 8 мегабайта, трябва да бъде качен на платформата в рамките на определения срок. Журито ще оценява само разработки, които могат да бъдат разпечатани във формат А4. Елементи като връзки към външно съдържание, вградени видеоклипове и т.н. няма да се разглеждат като част от работата и следователно няма да бъдат оценявани.

Изтеглянето на дипломата ще бъде възможно най-късно до края на втория етап (8 март 2018 г.) от Националния кръг. Моля да се съобразите с това изискване и да изтеглите дипломата си навреме.

Отборите ще имат възможност да качват техните презентации колкото пъти искат по време на втория етап, но всяко ново качване ще изтрива предишния файл.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]