Участие

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

За достъп до Националния кръг моля, отидете на: Национален кръг

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: competition@nsi.bg