Регламент

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории:

Категория А: ученици от Х - ХII клас.

Категория Б: ученици от VIII - IX клас.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]