Целта на обработката на личните данни, събрани в контекста на статистическата олимпиада, е да се организира участието в това състезание и да се осигури директен контакт с отборите.

Участниците от печелившите отбори, трябва да предоставят своевременно имената си, за да се подготви публикуването на победителите в този уебсайт.

Всички лични данни ще бъдат съхранявани за максимален период от две години. Данните няма да бъдат предоставяни на трети страни или използвани за други цели.

Администратор на личните данни е организаторът на статистическото състезание в България. За да упражните придобитите си права (за достъп, коригиране, анулиране, противопоставяне на вашите данни и всякакви други права, съдържащи се в приложимите закони за защита на личните данни), можете да се свържете на имейл [email protected]