Осъдени лица по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: JST_3.1.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Пол Възраст - години
мъже жени 14 - 17 18 - 24 25 - 29
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 23 973 21 951 2 022 950 49 4 668 335 3 573 299
Граждански съдилища - общо 1 23 918 21 900 2 018 950 49 4 661 334 3 566 299
Северна и Югоизточна България 14 299 13 115 1 184 629 25 2 822 197 2 133 172
Северозападен 3 707 3 381 326 224 5 695 44 536 40
Видин 441 412 29 14 - 107 1 58 6
Враца 945 846 99 46 1 154 11 116 14
Ловеч 651 602 49 44 - 136 8 86 3
Монтана 513 485 28 31 - 102 7 86 2
Плевен 1 157 1 036 121 89 4 196 17 190 15
Северен централен 2 825 2 582 243 143 5 500 43 405 36
Велико Търново 826 756 70 30 1 149 12 132 14
Габрово 510 471 39 28 1 115 11 85 5
Разград 538 498 40 41 1 95 4 50 2
Русе 578 526 52 29 2 88 13 76 8
Силистра 373 331 42 15 - 53 3 62 7
Североизточен 2 983 2 735 248 93 4 576 53 409 37
Варна 1 234 1 115 119 29 2 233 21 174 22
Добрич 718 674 44 28 - 155 13 113 7
Търговище 414 391 23 12 1 84 9 57 4
Шумен 617 555 62 24 1 104 10 65 4
Югоизточен 4 784 4 417 367 169 11 1 051 57 783 59
Бургас 1 700 1 581 119 49 4 365 22 294 14
Сливен 1 055 971 84 60 5 247 15 171 24
Стара Загора 1 307 1 187 120 35 1 259 13 197 15
Ямбол 722 678 44 25 1 180 7 121 6
Югозападна и Южна централна България 9 444 8 628 816 315 24 1 804 133 1 396 126
Югозападен 4 326 3 959 367 146 10 796 60 685 59
Благоевград 1 230 1 142 88 40