Престъпления, завършили с осъждане по глави от наказателния кодекс и по области


Динамичен ред: JST_1.4.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ПРЕЗ 2018 Г. И ПО ОБЛАСТИ
Брой
Глави от Наказателния кодекс
Области
Общо Престъпления, делата по които са свършени с:
ефективно осъждане условно осъждане
Общо 25 165 10176 14989
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 690 925 765
Престъпления против правата на гражданите 149 82 67
Престъпления против брака, семейството и младежта 626 401 225
Престъпления против собствеността 4 951 3193 1758
Престъпления против стопанството 1 797 703 1094
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 99 27 72
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 307 389 918
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 934 391 543
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 542 319 223
Общоопасни престъпления 13 065 3744 9321
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 1 -
Военни престъпления 3 1 2
Престъпления против мира и човечеството - - -
Граждански съдилища - общо 1 25 102 10162 14940
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 690 925 765
Престъпления против правата на гражданите 149 82 67
Престъпления против брака, семейството и младежта 626 401 225
Престъпления против собствеността 4 946 3193 1753
Престъпления против стопанството 1 788 697 1091
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 99 27 72
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 305 389 916
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 932 390 542
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 535 315 220
Общоопасни престъпления 13 030 3742 9288
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 1 -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Благоевград 1 301 466 835
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 85 50 35
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 53 44 9
Престъпления против собствеността 202 114 88
Престъпления против стопанството 66 22 44
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 133 22 111
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 84 44 40
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 10 2
Общоопасни престъпления 666 160 506
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Бургас 1 748 636 1112
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 106 53 53
Престъпления против правата на гражданите 22 17 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 8 7
Престъпления против собствеността 354 248 106
Престъпления против стопанството 79 29 50
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 95 27 68
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 38 18 20
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 17 11 6
Общоопасни престъпления 1 020 225 795
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Варна 1 244 621 623
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 78 36 42
Престъпления против правата на гражданите 14 5 9
Престъпления против брака, семейството и младежта 24 18 6
Престъпления против собствеността 325 219 106
Престъпления против стопанството 89 48 41
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 20 10 10
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 18 8 10
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 64 36 28
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 10 6
Общоопасни престъпления 596 231 365
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Велико Търново 895 377 518
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 59 23 36
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 3 1 2
Престъпления против собствеността 204 137 67
Престъпления против стопанството 45 14 31
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 36 27 9
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 34 12 22
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 31 14 17
Общоопасни престъпления 477 148 329
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Видин 469 207 262
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 29 21 8
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 24 11 13
Престъпления против собствеността 83 59 24
Престъпления против стопанството 33 9 24
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 55 15 40
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 22 10 12
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 9 4 5
Общоопасни престъпления 211 76 135
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Враца 1 004 475 529
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 65 37 28
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 13 7
Престъпления против собствеността 206 137 69
Престъпления против стопанството 136 78 58
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 45 19 26
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 25 14 11
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 14 4
Общоопасни престъпления 486 162 324
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Габрово 548 194 354
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 25 14 11
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 7 4
Престъпления против собствеността 111 64 47
Престъпления против стопанството 26 14 12
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 7 2 5
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 11 2 9
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 1 3
Общоопасни престъпления 351 90 261
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Добрич 774 282 492
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 36 20 16
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 8 3
Престъпления против собствеността 132 74 58
Престъпления против стопанството 41 17 24
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 2 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 50 5 45
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 33 18 15
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 6 1
Общоопасни престъпления 457 129 328
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кърджали 410 122 288
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 30 14 16
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 12 7 5
Престъпления против собствеността 45 27 18
Престъпления против стопанството 14 2 12
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 5 1 4
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 15 6 9
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 1 7
Общоопасни престъпления 277 63 214
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кюстендил 673 252 421
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 79 40 39
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 29 20 9
Престъпления против собствеността 97 56 41
Престъпления против стопанството 58 20 38
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 29 8 21
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 10 3 7
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 17 14 3
Общоопасни престъпления 349 89 260
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ловеч 669 309 360
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 40 28 12
Престъпления против правата на гражданите 4 4 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 8 4 4
Престъпления против собствеността 167 106 61
Престъпления против стопанството 50 25 25
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 13 6 7
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 12 8 4
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 6 6
Общоопасни престъпления 363 122 241
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Монтана 537 241 296
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 35 24 11
Престъпления против правата на гражданите 3 - 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 18 11 7
Престъпления против собствеността 91 59 32
Престъпления против стопанството 30 12 18
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 10 8 2
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 16 11 5
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 7 5
Общоопасни престъпления 318 107 211
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пазарджик 888 302 586
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 63 32 31
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 34 18 16
Престъпления против собствеността 116 77 39
Престъпления против стопанството 68 20 48
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 45 24 21
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 30 12 18
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 1 5
Общоопасни престъпления 517 113 404
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Перник 443 162 281
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 24 14 10
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 17 15 2
Престъпления против собствеността 87 54 33
Престъпления против стопанството 26 7 19
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 2 3
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 5 4
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 13 5 8
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 3 3
Общоопасни престъпления 256 57 199
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Плевен 1 196 601 595
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 71 31 40
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 20 3
Престъпления против собствеността 207 139 68
Престъпления против стопанството 177 91 86
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 28 15 13
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 72 38 34
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 25 12 13
Общоопасни престъпления 587 251 336
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пловдив 2 457 1061 1396
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 204 118 86
Престъпления против правата на гражданите 9 2 7
Престъпления против брака, семейството и младежта 60 38 22
Престъпления против собствеността 481 332 149
Престъпления против стопанството 185 56 129
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 12 4 8
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 61 40 21
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 55 26 29
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 68 49 19
Общоопасни престъпления 1 322 396 926
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Разград 600 282 318
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 41 20 21
Престъпления против правата на гражданите 3 - 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 8 6 2
Престъпления против собствеността 127 70 57
Престъпления против стопанството 36 19 17
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 1 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 37 18 19
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 19 5 14
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 12 6
Общоопасни престъпления 305 131 174
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Русе 631 253 378
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 47 27 20
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 6 5 1
Престъпления против собствеността 143 85 58
Престъпления против стопанството 37 13 24
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 54 8 46
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 22 7 15
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 6 12
Общоопасни престъпления 299 99 200
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 1 -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Силистра 382 160 222
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 16 12 4
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 9 2
Престъпления против собствеността 77 48 29
Престъпления против стопанството 27 14 13
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 8 - 8
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 47 7 40
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 15 4 11
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 - 2
Общоопасни престъпления 179 66 113
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Сливен 1 071 479 592
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 81 47 34
Престъпления против правата на гражданите 4 3 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 46 25 21
Престъпления против собствеността 314 210 104
Престъпления против стопанството 48 14 34
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 1 6
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 21 12 9
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 30 17 13
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 8 -
Общоопасни престъпления 512 142 370
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Смолян 303 97 206
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 10 7 3
Престъпления против правата на гражданите 6 4 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 3 2 1
Престъпления против собствеността 46 30 16
Престъпления против стопанството 20 9 11
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 7 1 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 7 5 2
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 6 2
Общоопасни престъпления 195 33 162
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София (столица) 1 110 511 599
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 96 62 34
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 3 2 1
Престъпления против собствеността 324 228 96
Престъпления против стопанството 74 21 53
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 11 1 10
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 38 21 17
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 44 16 28
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 35 27 8
Общоопасни престъпления 482 131 351
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София 1 071 356 715
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 55 34 21
Престъпления против правата на гражданите 2 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 25 15 10
Престъпления против собствеността 101 63 38
Престъпления против стопанството 56 21 35
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 114 33 81
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 51 10 41
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 20 8 12
Общоопасни престъпления 646 170 476
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Стара Загора 1 341 564 777
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 95 55 40
Престъпления против правата на гражданите 10 5 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 73 38 35
Престъпления против собствеността 335 212 123
Престъпления против стопанството 91 33 58
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 1 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 11 8
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 54 18 36
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 37 24 13
Общоопасни престъпления 624 167 457
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Търговище 437 170 267
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 25 14 11
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 6 3 3
Престъпления против собствеността 83 45 38
Престъпления против стопанството 37 17 20
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 3 3
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 17 3 14
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 13 8 5
Общоопасни престъпления 245 76 169
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Хасково 1 302 364 938
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 53 28 25
Престъпления против правата на гражданите 22 16 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 43 29 14
Престъпления против собствеността 174 117 57
Престъпления против стопанството 90 12 78
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 259 21 238
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 89 14 75
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 5 5
Общоопасни престъпления 561 122 439
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Шумен 681 273 408
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 61 39 22
Престъпления против правата на гражданите 5 2 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 11 9
Престъпления против собствеността 131 76 55
Престъпления против стопанството 88 40 48
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 - 4
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 16 13 3
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 31 17 14
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 12 4
Общоопасни престъпления 309 63 246
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ямбол 676 249 427
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 31 14 17
Престъпления против правата на гражданите 2 1 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 13 7
Престъпления против собствеността 160 100 60
Престъпления против стопанството 60 19 41
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 45 6 39
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 16 10 6
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 2 2
Общоопасни престъпления 337 84 253
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Специализиран наказателен съд 241 96 145
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 50 11 39
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - -
Престъпления против собствеността 23 7 16
Престъпления против стопанството 1 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 3 3 -
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 3 1 2
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 78 34 44
Общоопасни престъпления 83 39 44
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Военни съдилища - общо 63 14 49
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността - - -
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - -
Престъпления против собствеността 5 - 5
Престъпления против стопанството 9 6 3
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 2 - 2
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 2 1 1
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 4 3
Общоопасни престъпления 35 2 33
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления 3 1 2
Престъпления против мира и човечеството - - -

1 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2019
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2019 г.
Дата на публикуване16 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Страници