Престъпления, завършили с осъждане по глави от наказателния кодекс и по области


Динамичен ред: JST_1.4.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ПРЕЗ 2019 Г. И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
Области
Общо Престъпления, делата по които са свършени с:
ефективно осъждане условно осъждане
Общо 24 962 10577 14385
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 905 1059 846
Престъпления против правата на гражданите 216 114 102
Престъпления против брака, семейството и младежта 653 402 251
Престъпления против собствеността 4 926 3271 1655
Престъпления против стопанството 1 451 600 851
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 99 26 73
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 417 486 931
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 886 327 559
Компютърни престъпления 3 - 3
Престъпления против реда и общественото спокойствие 577 363 214
Общоопасни престъпления 12 826 3928 8898
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - 1
Военни престъпления 2 1 1
Престъпления против мира и човечеството - - -
Граждански съдилища - общо 1 24 902 10568 14334
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 901 1058 843
Престъпления против правата на гражданите 216 114 102
Престъпления против брака, семейството и младежта 652 401 251
Престъпления против собствеността 4 923 3270 1653
Престъпления против стопанството 1 446 598 848
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 99 26 73
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 415 485 930
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 880 325 555
Компютърни престъпления 3 - 3
Престъпления против реда и общественото спокойствие 575 363 212
Общоопасни престъпления 12 790 3928 8862
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - 1
Военни престъпления 1 - 1
Престъпления против мира и човечеството - - -
Благоевград 1 282 507 775
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 112 76 36
Престъпления против правата на гражданите 7 6 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 62 43 19
Престъпления против собствеността 179 116 63
Престъпления против стопанството 66 21 45
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 2 7
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 90 26 64
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 49 30 19
Компютърни престъпления 2 - 2
Престъпления против реда и общественото спокойствие 21 13 8
Общоопасни престъпления 685 174 511
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Бургас 1 663 705 958
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 88 44 44
Престъпления против правата на гражданите 34 19 15
Престъпления против брака, семейството и младежта 29 19 10
Престъпления против собствеността 328 232 96
Престъпления против стопанството 56 22 34
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 8 3 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 84 31 53
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 49 20 29
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 27 17 10
Общоопасни престъпления 960 298 662
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Варна 1 331 630 701
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 82 43 39
Престъпления против правата на гражданите 10 5 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 17 6
Престъпления против собствеността 389 260 129
Престъпления против стопанството 46 14 32
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 2 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 25 13 12
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 58 25 33
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 7 3
Общоопасни престъпления 681 244 437
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Велико Търново 700 302 398
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 65 29 36
Престъпления против правата на гражданите 6 2 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 8 5 3
Престъпления против собствеността 138 89 49
Престъпления против стопанството 23 10 13
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 - 3
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 26 15 11
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 20 11 9
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 14 14
Общоопасни престъпления 383 127 256
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Видин 420 168 252
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 26 13 13
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 7 2
Престъпления против собствеността 75 50 25
Престъпления против стопанството 54 17 37
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 55 9 46
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 11 3 8
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 1 1
Общоопасни престъпления 188 68 120
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Враца 881 461 420
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 67 39 28
Престъпления против правата на гражданите 9 3 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 16 7
Престъпления против собствеността 196 122 74
Престъпления против стопанството 132 94 38
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 53 31 22
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 13 5 8
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 17 13 4
Общоопасни престъпления 369 137 232
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Габрово 510 197 313
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 28 19 9
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 9 2
Престъпления против собствеността 85 48 37
Престъпления против стопанството 22 7 15
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 - 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 10 5 5
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 3 2 1
Общоопасни престъпления 344 107 237
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Добрич 790 341 449
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 43 32 11
Престъпления против правата на гражданите 1 - 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 5 9
Престъпления против собствеността 152 114 38
Престъпления против стопанството 38 21 17
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 30 12 18
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 25 8 17
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 5 1
Общоопасни престъпления 479 144 335
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кърджали 384 104 280
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 35 16 19
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 3 6
Престъпления против собствеността 37 24 13
Престъпления против стопанството 10 - 10
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 - 3
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 17 6 11
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 17 3 14
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 - 4
Общоопасни престъпления 247 49 198
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кюстендил 545 229 316
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 44 24 20
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 17 13 4
Престъпления против собствеността 104 70 34
Престъпления против стопанството 38 22 16
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 24 9 15
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 10 6 4
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 4 4
Общоопасни престъпления 297 79 218
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ловеч 647 304 343
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 52 33 19
Престъпления против правата на гражданите 6 3 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 12 2
Престъпления против собствеността 129 85 44
Престъпления против стопанството 58 28 30
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 22 14 8
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 18 7 11
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 15 11 4
Общоопасни престъпления 333 111 222
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Монтана 559 241 318
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 27 15 12
Престъпления против правата на гражданите 5 - 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 18 13 5
Престъпления против собствеността 103 65 38
Престъпления против стопанството 44 16 28
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 14 10 4
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 29 18 11
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 3 1
Общоопасни престъпления 315 101 214
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пазарджик 969 387 582
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 96 48 48
Престъпления против правата на гражданите 9 5 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 53 26 27
Престъпления против собствеността 148 90 58
Престъпления против стопанството 53 19 34
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 34 17 17
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 38 17 21
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 6 6
Общоопасни престъпления 526 159 367
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Перник 486 176 310
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 23 18 5
Престъпления против правата на гражданите 2 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 18 5
Престъпления против собствеността 74 52 22
Престъпления против стопанството 16 5 11
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 30 8 22
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 3 2 1
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 5 3
Общоопасни престъпления 305 66 239
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления 1 - 1
Престъпления против мира и човечеството - - -
Плевен 1 090 521 569
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 88 49 39
Престъпления против правата на гражданите 14 8 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 9 6
Престъпления против собствеността 192 120 72
Престъпления против стопанството 151 83 68
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 39 27 12
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 57 22 35
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 18 10
Общоопасни престъпления 505 184 321
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пловдив 2 645 1078 1567
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 213 124 89
Престъпления против правата на гражданите 30 18 12
Престъпления против брака, семейството и младежта 74 44 30
Престъпления против собствеността 499 330 169
Престъпления против стопанството 125 35 90
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 8 3 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 66 36 30
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 55 23 32
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 74 51 23
Общоопасни престъпления 1 501 414 1087
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Разград 606 284 322
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 67 26 41
Престъпления против правата на гражданите 4 3 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 10 4
Престъпления против собствеността 109 70 39
Престъпления против стопанството 53 26 27
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 - 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 26 18 8
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 39 17 22
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 11 7
Общоопасни престъпления 271 103 168
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Русе 793 284 509
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 77 35 42
Престъпления против правата на гражданите 8 4 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 7 7
Престъпления против собствеността 184 109 75
Престъпления против стопанството 43 8 35
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 - 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 66 8 58
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 35 7 28
Компютърни престъпления 1 - 1
Престъпления против реда и общественото спокойствие 23 10 13
Общоопасни престъпления 337 96 241
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Силистра 371 149 222
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 20 14 6
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 12 8 4
Престъпления против собствеността 51 29 22
Престъпления против стопанството 20 10 10
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 11 2 9
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 40 23 17
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 16 6 10
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 5 1
Общоопасни престъпления 195 52 143
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Сливен 1 013 570 443
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 82 50 32
Престъпления против правата на гражданите 8 6 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 26 12 14
Престъпления против собствеността 345 253 92
Престъпления против стопанството 31 10 21
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 32 28 4
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 20 13 7
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 18 1
Общоопасни престъпления 446 178 268
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Смолян 282 100 182
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 13 7 6
Престъпления против правата на гражданите 6 - 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 4 4 -
Престъпления против собствеността 34 23 11
Престъпления против стопанството 20 8 12
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 4 2
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 8 2 6
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 3 2 1
Общоопасни престъпления 187 50 137
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София (столица) 1 369 601 768
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 112 58 54
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 1 1 -
Престъпления против собствеността 357 250 107
Престъпления против стопанството 63 12 51
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 13 2 11
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 44 18 26
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 45 24 21
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 29 20 9
Общоопасни престъпления 700 215 485
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София 1 049 385 664
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 70 46 24
Престъпления против правата на гражданите 7 7 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 28 17 11
Престъпления против собствеността 114 72 42
Престъпления против стопанството 50 25 25
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 93 25 68
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 46 6 40
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 25 22 3
Общоопасни престъпления 616 165 451
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Стара Загора 1 298 616 682
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 119 75 44
Престъпления против правата на гражданите 4 2 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 73 34 39
Престъпления против собствеността 339 230 109
Престъпления против стопанството 66 20 46
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 2 5
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 31 25 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 24 11 13
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 39 23 16
Общоопасни престъпления 595 194 401
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - 1
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Търговище 400 143 257
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 30 14 16
Престъпления против правата на гражданите 5 - 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 3 6
Престъпления против собствеността 86 42 44
Престъпления против стопанството 23 8 15
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 7 12
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 11 3 8
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 5 6
Общоопасни престъпления 205 60 145
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Хасково 1 313 419 894
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 47 29 18
Престъпления против правата на гражданите 19 13 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 42 25 17
Престъпления против собствеността 190 136 54
Престъпления против стопанството 67 16 51
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 340 29 311
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 124 6 118
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 10 8
Общоопасни престъпления 466 155 311
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Шумен 583 257 326
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 49 34 15
Престъпления против правата на гражданите 2 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 9 2
Престъпления против собствеността 105 63 42
Престъпления против стопанството 26 16 10
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 4 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 26 20 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 32 14 18
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 13 8 5
Общоопасни престъпления 314 87 227
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ямбол 605 267 338
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 32 23 9
Престъпления против правата на гражданите 7 - 7
Престъпления против брака, семейството и младежта 16 12 4
Престъпления против собствеността 154 107 47
Престъпления против стопанството 38 15 23
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 70 14 56
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 17 11 6
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 7 3
Общоопасни престъпления 259 77 182
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Специализиран наказателен съд 318 142 176
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 94 25 69
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - -
Престъпления против собствеността 27 19 8
Престъпления против стопанството 14 10 4
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 7 2 5
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 1 - 1
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 94 52 42
Общоопасни престъпления 81 34 47
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Военни съдилища - общо 60 9 51
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 4 1 3
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 1 1 -
Престъпления против собствеността 3 1 2
Престъпления против стопанството 5 2 3
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 2 1 1
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 6 2 4
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 - 2
Общоопасни престъпления 36 - 36
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления 1 1 -
Престъпления против мира и човечеството - - -

1 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2020
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2020 г.
Дата на публикуване16 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници