Престъпления по глави от наказателния кодекс, изход на делата и по области


Динамичен ред: JST_1.2.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ПО ИЗХОД НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2018 г. ПО ОБЛАСТИ 1
Брой
Глави от Наказателния кодекс
Области
Общо Престъпления, делата по които са свършени с:
ефективно осъждане условно осъждане оправдаване прекратяване освобождаване от наказание
Общо 31154 10176 14989 794 295 4900
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 2135 925 765 256 181 8
Престъпления против правата на гражданите 159 82 67 10 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 818 401 225 31 4 157
Престъпления против собствеността 5132 3193 1758 142 39 -
Престъпления против стопанството 1867 703 1094 63 7 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 121 27 72 17 4 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 359 389 918 46 6 -
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 992 391 543 45 13 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 574 319 223 27 5 -
Общоопасни престъпления 13250 3744 9321 147 36 2
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 2 1 - 1 - -
Военни престъпления 12 1 2 9 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Граждански съдилища - общо 2 31010 10162 14940 777 291 4840
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 2130 925 765 252 180 8
Престъпления против правата на гражданите 159 82 67 10 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 818 401 225 31 4 157
Престъпления против собствеността 5126 3193 1753 141 39 -
Престъпления против стопанството 1857 697 1091 62 7 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 121 27 72 17 4 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1354 389 916 43 6 -
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 990 390 542 45 13 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 567 315 220 27 5 -
Общоопасни престъпления 13211 3742 9288 146 33 2
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 2 1 - 1 - -
Военни престъпления 2 - - 2 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Благоевград 1602 466 835 48 13 240
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 90 50 35 4 1 -
Престъпления против правата на гражданите 2 - - 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 73 44 9 7 1 12
Престъпления против собствеността 210 114 88 8 - -
Престъпления против стопанството 72 22 44 5 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - - - 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 138 22 111 2 3 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 94 44 40 7 3 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 13 10 2 1 - -
Общоопасни престъпления 681 160 506 12 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Бургас 2060 636 1112 25 12 275
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 125 53 53 10 8 1
Престъпления против правата на гражданите 23 17 5 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 25 8 7 3 - 7
Престъпления против собствеността 360 248 106 4 2 -
Престъпления против стопанството 79 29 50 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 96 27 68 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 38 18 20 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 18 11 6 - 1 -
Общоопасни престъпления 1027 225 795 6 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Варна 1 592 621 623 59 22 267
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 104 36 42 12 14 -
Престъпления против правата на гражданите 16 5 9 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 31 18 6 6 - 1
Престъпления против собствеността 346 219 106 19 2 -
Престъпления против стопанството 92 48 41 2 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 23 10 10 2 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 18 8 10 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 66 36 28 1 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 10 6 3 - -
Общоопасни престъпления 613 231 365 12 3 2
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Велико Търново 1097 377 518 19 7 176
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 82 23 36 15 7 1
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 6 1 2 - - 3
Престъпления против собствеността 205 137 67 1 - -
Престъпления против стопанството 45 14 31 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 37 27 9 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 34 12 22 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 31 14 17 - - -
Общоопасни престъпления 479 148 329 2 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Видин 522 207 262 15 4 34
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 36 21 8 7 - -
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 24 11 13 - - -
Престъпления против собствеността 85 59 24 2 - -
Престъпления против стопанството 34 9 24 - 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 59 15 40 4 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 22 10 12 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 9 4 5 - - -
Общоопасни престъпления 216 76 135 2 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Враца 1262 475 529 25 12 221
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 87 37 28 11 11 -
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 13 7 2 - 1
Престъпления против собствеността 212 137 69 6 - -
Престъпления против стопанството 137 78 58 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 45 19 26 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 30 14 11 4 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 14 4 1 - -
Общоопасни престъпления 486 162 324 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Габрово 633 194 354 12 1 72
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 25 14 11 - - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 7 4 2 - 2
Престъпления против собствеността 113 64 47 2 - -
Престъпления против стопанството 26 14 12 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 8 2 5 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 11 2 9 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 1 3 - - -
Общоопасни престъпления 359 90 261 7 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Добрич 939 282 492 10 18 137
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 53 20 16 3 14 -
Престъпления против правата на гражданите 6 3 2 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 22 8 3 1 - 10
Престъпления против собствеността 134 74 58 1 1 -
Престъпления против стопанството 42 17 24 - 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 2 - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 50 5 45 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 33 18 15 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 6 1 1 - -
Общоопасни престъпления 462 129 328 3 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кърджали 531 122 288 10 6 105
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 43 14 16 8 4 1
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 7 5 - 1 2
Престъпления против собствеността 45 27 18 - - -
Престъпления против стопанството 14 2 12 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 5 1 4 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 15 6 9 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 1 7 - - -
Общоопасни престъпления 280 63 214 2 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кюстендил 869 252 421 48 8 140
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 92 40 39 12 1 -
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 44 20 9 1 - 14
Престъпления против собствеността 104 56 41 5 2 -
Престъпления против стопанството 68 20 38 10 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 33 8 21 2 2 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 3 7 7 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 14 3 1 1 -
Общоопасни престъпления 361 89 260 10 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ловеч 851 309 360 13 7 162
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 51 28 12 5 6 -
Престъпления против правата на гражданите 4 4 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 10 4 4 - - 2
Престъпления против собствеността 169 106 61 1 1 -
Престъпления против стопанството 51 25 25 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 13 6 7 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 12 8 4 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 6 6 - - -
Общоопасни престъпления 367 122 241 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 2 - - 2 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Монтана 687 241 296 23 7 120
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 47 24 11 6 6 -
Престъпления против правата на гражданите 3 - 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 19 11 7 - - 1
Престъпления против собствеността 94 59 32 2 1 -
Престъпления против стопанството 33 12 18 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 2 2 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 13 8 2 3 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 20 11 5 4 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 13 7 5 1 - -
Общоопасни престъпления 321 107 211 3 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пазарджик 1173 302 586 33 33 219
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 112 32 31 21 27 1
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 42 18 16 3 - 5
Престъпления против собствеността 118 77 39 1 1 -
Престъпления против стопанството 69 20 48 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 2 2 1 1 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 46 24 21 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 34 12 18 2 2 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 1 5 1 - -
Общоопасни престъпления 521 113 404 2 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Перник 538 162 281 13 1 81
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 31 14 10 6 - 1
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 24 15 2 - - 7
Престъпления против собствеността 89 54 33 1 1 -
Престъпления против стопанството 29 7 19 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 2 3 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 5 4 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 13 5 8 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 3 3 - - -
Общоопасни престъпления 259 57 199 3 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Плевен 1427 601 595 14 12 205
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 85 31 40 5 9 -
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 27 20 3 - 1 3
Престъпления против собствеността 212 139 68 3 2 -
Престъпления против стопанството 178 91 86 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 28 15 13 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 75 38 34 3 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 26 12 13 1 - -
Общоопасни престъпления 588 251 336 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пловдив 2893 1061 1396 65 22 349
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 239 118 86 21 14 -
Престъпления против правата на гражданите 10 2 7 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 81 38 22 1 - 20
Престъпления против собствеността 500 332 149 14 5 -
Престъпления против стопанството 192 56 129 7 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 14 4 8 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 65 40 21 4 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 56 26 29 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 72 49 19 4 - -
Общоопасни престъпления 1335 396 926 11 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Разград 815 282 318 31 8 176
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 63 20 21 15 7 -
Престъпления против правата на гражданите 3 - 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 6 2 - - 6
Престъпления против собствеността 131 70 57 4 - -
Престъпления против стопанството 38 19 17 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 1 5 3 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 39 18 19 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 22 5 14 3 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 20 12 6 1 1 -
Общоопасни престъпления 306 131 174 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Русе 799 253 378 11 6 151
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 57 27 20 5 5 -
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 5 1 - - 3
Престъпления против собствеността 145 85 58 2 - -
Престъпления против стопанството 39 13 24 1 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 54 8 46 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 22 7 15 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 6 12 1 - -
Общоопасни престъпления 300 99 200 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 2 1 - 1 - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Силистра 550 160 222 18 7 143
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 23 12 4 3 4 -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 18 9 2 2 - 5
Престъпления против собствеността 81 48 29 4 - -
Престъпления против стопанството 29 14 13 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 - 8 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 47 7 40 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 4 11 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 - 2 - - -
Общоопасни престъпления 186 66 113 4 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Сливен 1335 479 592 23 4 237
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 88 47 34 5 2 -
Престъпления против правата на гражданите 4 3 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 63 25 21 1 - 16
Престъпления против собствеността 319 210 104 5 - -
Престъпления против стопанството 50 14 34 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 1 6 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 23 12 9 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 32 17 13 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 8 - 2 - -
Общоопасни престъпления 518 142 370 4 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Смолян 392 97 206 10 - 79
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 18 7 3 8 - -
Престъпления против правата на гражданите 6 4 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 5 2 1 - - 2
Престъпления против собствеността 46 30 16 - - -
Престъпления против стопанството 21 9 11 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 7 1 6 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 7 5 2 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 6 2 - - -
Общоопасни престъпления 196 33 162 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София (столица) 1271 511 599 100 14 47
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 112 62 34 16 - -
Престъпления против правата на гражданите 6 2 1 3 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 4 2 1 1 - -
Престъпления против собствеността 357 228 96 25 8 -
Престъпления против стопанството 85 21 53 10 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 19 1 10 8 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 52 21 17 13 1 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 50 16 28 3 3 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 41 27 8 5 1 -
Общоопасни престъпления 498 131 351 16 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София 1324 356 715 42 6 205
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 75 34 21 17 2 1
Престъпления против правата на гражданите 2 2 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 37 15 10 1 1 10
Престъпления против собствеността 106 63 38 3 2 -
Престъпления против стопанството 59 21 35 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 115 33 81 1 - -
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 52 10 41 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 21 8 12 1 - -
Общоопасни престъпления 662 170 476 15 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Стара Загора 1759 564 777 14 25 379
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 121 55 40 7 19 -
Престъпления против правата на гражданите 10 5 5 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 81 38 35 - - 8
Престъпления против собствеността 339 212 123 2 2 -
Престъпления против стопанството 93 33 58 1 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 1 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 11 8 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 55 18 36 - 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 38 24 13 1 - -
Общоопасни престъпления 629 167 457 3 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Търговище 586 170 267 17 4 128
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 30 14 11 2 3 -
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 7 3 3 - - 1
Престъпления против собствеността 92 45 38 8 1 -
Престъпления против стопанството 41 17 20 4 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 7 3 3 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 3 14 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 13 8 5 - - -
Общоопасни престъпления 247 76 169 2 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Хасково 1551 364 938 21 11 217
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 70 28 25 6 9 2
Престъпления против правата на гражданите 22 16 6 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 50 29 14 - - 7
Престъпления против собствеността 175 117 57 - 1 -
Престъпления против стопанството 90 12 78 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 259 21 238 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 92 14 75 2 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 5 5 1 - -
Общоопасни престъпления 573 122 439 12 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Шумен 863 273 408 15 7 160
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 67 39 22 4 2 -
Престъпления против правата на гражданите 5 2 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 11 9 - - 3
Престъпления против собствеността 140 76 55 7 2 -
Престъпления против стопанството 89 40 48 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 - 4 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 17 13 3 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 34 17 14 2 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 12 4 - - -
Общоопасни престъпления 311 63 246 - 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ямбол 839 249 427 37 11 115
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 53 14 17 17 5 -
Престъпления против правата на гражданите 2 1 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 26 13 7 - - 6
Престъпления против собствеността 174 100 60 9 5 -
Престъпления против стопанството 61 19 41 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 47 6 39 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 10 6 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 2 2 - - -
Общоопасни престъпления 345 84 253 7 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Специализиран наказателен съд 250 96 145 6 3 -
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 51 11 39 1 - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - - - - -
Престъпления против собствеността 25 7 16 2 - -
Престъпления против стопанството 1 1 - - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 5 3 - 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 3 1 2 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 80 34 44 1 1 -
Общоопасни престъпления 85 39 44 - 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Военни съдилища - общо 144 14 49 17 4 60
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 5 - - 4 1 -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - - - - -
Престъпления против собствеността 6 - 5 1 - -
Престъпления против стопанството 10 6 3 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 5 - 2 3 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 2 1 1 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 4 3 - - -
Общоопасни престъпления 39 2 33 1 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 10 1 2 7 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -

1 В данните общо за страната и общо по области са вкл. делата по чл.78а (А.Х.).
2 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2019
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2019 г.
Дата на публикуване16 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Страници