Премини към основното съдържание

Приходи (в това число: от Европейски проекти и програми), разходи и персонал на музеите по статистически райони

Динамичен ред: Culture_8.5.xls

ПРИХОДИ (В ТОВА ЧИСЛО: ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРАГРАМИ), РАЗХОДИ И ПЕРСОНАЛ НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв. Персонал - бр.
общо в т. ч. от Европейски проекти и програми общо в т. ч. щатни единици (заети)
Общо за страната 110 418 3 875 102 459 3 392 2 982
Северна и Югоизточна България
Северозападен 8 316 276 7 453 278 268
Северен централен 17 432 744 15 909 608 552
Североизточен 12 678 626 9 733 566 358
Югоизточен 14 617 561 12 431 430 397
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 42 104 1 112 44 159 1 044 979
Южен централен 15 271 556 12 774 466 428
23.05.2023