Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация и език на издаване

Динамичен ред: Culture_1.07.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Език на издаване
Български Английски Немски
заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил.
Общо 11 828 5 566 11 153 5 415 468 79 26 6
Общ отдел 840 577 801 556 31 5 - -
Философия. Психология 494 254 474 251 6 1 6 1
Религия 240 98 234 97 3 0 - -
Обществени науки 2 218 1 143 2 029 1 120 163 20 1 0
Социология, статистика 185 43 155 39 24 3 - -
Политика, икономически науки, икономика 724 150 638 139 76 10 - -
Право, публична администрация 332 73 319 71 7 1 1 0
Военно дело, военни науки 101 16 98 16 2 0 - -
Социални проблеми, социална помощ 66 10 64 10 2 0 - -
Възпитание, образование 759 844 708 837 49 6 - -
Етнография, културна антропология (нрави,
обичаи, традиции, бит, фолклор)
51 9 47 8 3 1 - -
Езикознание 232 212 150 167 38 16 6 4
Филология, лингвистика 232 212 150 167 38 16 6 4
Естествени науки и математика 403 190 340 183 52 7 2 0
Математика 111 50 94 47 16 3 - -
Естествени науки 292 140 246 135 36 4 2 0
Техника. Медицина. Приложни науки 1 646 319 1 558 309 71 8 2 0
Медицина, здравеопазване 787 188 747 182 36 5 - -
Техника, технология, промишленост, занаяти,
строителство
375 41 355 39 16 2 2 0
Селско стопанство, ветеринарна медицина 158 19 149 18 6 1 - -
Домакинство и комунални услуги 73 38 72 38 - - - -
Управление, администрация и организация на
промишлеността, търговията и комуникациите
253 34 235 33 13 1 - -
Изкуство и развлечения 619 194 576 188 31 5 2 0
Планиране на населени места, регинално, градско
и селско планиране, архитектура
45 10 42 9 3 1 - -
Пластични и графични изкуства, фотография 208 64 191 61 10 1 - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми,
кино
216 71 203 68 10 2 1 0
Игри и спорт 150 50 140 49 8 1 1 0
Литература 4 393 2 285 4 297 2 266 49 11 4 1
История на литературата и литературна критика 145 31 130 30 6 1 - -
Художествена литература 4 248 2 254 4 167 2 236 43 10 4 1
География. История 743 292 694 279 24 7 3 0
География и пътешествия 49 41 44 40 2 0 1 0
История, биографии, генеалогия, хералдика 694 251 650 239 22 7 2 0
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Продължение и край)
Десетична класификация Език на издаване
Руски Френски други
заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил. заглавия - брой тираж - хил.
Общо 58 8 33 16 90 42
Общ отдел 2 0 - - 6 17
Философия. Психология 2 0 3 0 3 2
Религия 1 0 - - 2 0
Обществени науки 12 2 4 1 9 1
Социология, статистика 1 0 4 1 1 0
Политика, икономически науки, икономика 4 0 - - 6 1
Право, публична администрация 5 0 - - - -
Военно дело, военни науки - - - - 1 0
Социални проблеми, социална помощ - - - - - -
Възпитание, образование 2 1 - - - -
Етнография, културна антропология (нрави,
обичаи, традиции, бит, фолклор)
- - - - 1 0
Езикознание 13 3 10 10 15 12
Филология, лингвистика 13 3 10 10 15 12
Естествени науки и математика 1 0 2 0 6 0
Математика 1 0 - - - -
Естествени науки - - 2 0 6 1
Техника. Медицина. Приложни науки 8 1 - - 7 1
Медицина, здравеопазване 4 0 - - - -
Техника, технология, промишленост, занаяти,
строителство
2 0 - - - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина 1 0 - - 2 0
Домакинство и комунални услуги - - - - 1 0
Управление, администрация и организация на
промишлеността, търговията и комуникациите
1 0 - - 4 0
Изкуство и развлечения 2 0 2 0 6 1
Планиране на населени места, регинално, градско
и селско планиране, архитектура
- - - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография 2 0 2 0 3 0
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми,
кино
- - - - 2 0
Игри и спорт - - - - 1 0
Литература 14 2 5 1 24 5
История на литературата и литературна критика 3 0 - - 6 1
Художествена литература 11 1 5 1 18 4
География. История 3 1 7 3 12 2
География и пътешествия - - 2 0 - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 3 1 5 2 12 3
27.06.2023