Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по пол и възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.6.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2020/21
Общо 11 859
Под 25 129
25 - 29 527
30 - 34 771
35 - 39 884
40 - 44 1 496
45 - 49 1 833
50 - 54 2 108
55 - 59 2 088
60 и повече 2 023
Мъже 3 159
Под 25 43
25 - 29 178
30 - 34 255
35 - 39 243
40 - 44 307
45 - 49 344
50 - 54 418
55 - 59 580
60 и повече 791
Жени 8 700
Под 25 86
25 - 29 349
30 - 34 516
35 - 39 641
40 - 44 1 189
45 - 49 1 489
50 - 54 1 690
55 - 59 1 508
60 и повече 1 232

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2021