Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по пол и възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.6.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2021/22 2
Общо 12 314
Под 25 195
25 - 29 586
30 - 34 859
35 - 39 971
40 - 44 1 430
45 - 49 1 906
50 - 54 2 141
55 - 59 2 012
60 и повече 2 214
Мъже 3 401
Под 25 92
25 - 29 200
30 - 34 324
35 - 39 286
40 - 44 336
45 - 49 369
50 - 54 415
55 - 59 540
60 и повече 839
Жени 8 913
Под 25 103
25 - 29 386
30 - 34 535
35 - 39 685
40 - 44 1 094
45 - 49 1 537
50 - 54 1 726
55 - 59 1 472
60 и повече 1 375

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022