Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по завършено образование и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.5.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2021/22 2
Общо 12 314
Висше - бакалавър и магистър 11 567
Висше - професионален бакалавър 475
Средно 272
Мъже 3 401
Висше - бакалавър и магистър 2 970
Висше - професионален бакалавър 288
Средно 143
Жени 8 913
Висше - бакалавър и магистър 8 597
Висше - професионален бакалавър 187
Средно 129

1 Вкл. директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022