Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по завършено образование и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.5.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2020/21
Общо 11 859
Висше - бакалавър и магистър 11 250
Висше - професионален бакалавър 451
Средно 158
Мъже 3 159
Висше - бакалавър и магистър 2 754
Висше - професионален бакалавър 316
Средно 89
Жени 8 700
Висше - бакалавър и магистър 8 496
Висше - професионален бакалавър 135
Средно 69

1 Вкл. директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2021