Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по завършено образование и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.5.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА, ПАРАЛЕЛКИ И КОЛЕЖИ ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ1
 
(Брой)
  2023/24
Общо 12 815
Висше - бакалавър и магистър 12 120
Висше - професионален бакалавър 418
Средно 277
Мъже 3 748
Висше - бакалавър и магистър 3 324
Висше - професионален бакалавър 250
Средно 174
Жени 9 067
Висше - бакалавър и магистър 8 796
Висше - професионален бакалавър 168
Средно 103

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2024