Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.5.4.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА1
(Брой)
  2020/21
Общо 11 859
В училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен професионална квалификация) 1 310
В професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 9 115
В професионални колежи с прием след средно образование (IV степен професионална квалификация) 171
В професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 168
В професионални паралелки (I степен професионална квалификация) 95
От общия брой в частни училища 263

1Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
26.04.2021