Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2020/21
Общо 55 554
Под 25 790
25 - 29 2 873
30 - 34 3 891
35 - 39 4 312
40 - 44 6 871
45 - 49 9 006
50 - 54 10 331
55 - 59 10 066
60 и повече 7 414

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
26.04.2021