Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2021/22 2
Общо 55 248
Под 25 953
25 - 29 2 816
30 - 34 4 013
35 - 39 4 546
40 - 44 6 486
45 - 49 8 773
50 - 54 10 190
55 - 59 9 841
60 и повече 7 630

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022