Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по завършено образование

Динамичен ред: Edu_2.5.2.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ1
(Брой)
  2021/22 2
Общо 55 248
Висше - бакалавър и магистър 52 164
Висше - професионален бакалавър 2 448
Средно 636

1Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022