Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по завършено образование

Динамичен ред: Edu_2.5.2.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ1
(Брой)
  2020/21
Общо 55 554
Висше - бакалавър и магистър 52 773
Висше - професионален бакалавър 2 350
Средно 431

1Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
26.04.2021