Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по степени на преподаване и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.1.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО СТЕПЕНИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2021/22 2
Общо 55 248
Начална (I - IV кл.) 22 416
Прогимназиална (V - VII кл.) 20 298
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 12 534
Мъже 7 851
Начална (I - IV кл.) 1 359
Прогимназиална (V - VII кл.) 3 945
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 2 547
Жени 47 397
Начална (I - IV кл.) 21 057
Прогимназиална (V - VII кл.) 16 353
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 9 987

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022