Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по степени на преподаване и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.1.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО СТЕПЕНИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2020/21
Общо 55 554
Начална (I - IV кл.) 22 047
Прогимназиална (V - VII кл.) 20 051
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 13 456
Мъже 8 220
Начална (I - IV кл.) 1 405
Прогимназиална (V - VII кл.) 4 032
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 2 783
Жени 47 334
Начална (I - IV кл.) 20 642
Прогимназиална (V - VII кл.) 16 019
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 10 673
1Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
26.04.2021