Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по степени на преподаване и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.1.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО СТЕПЕНИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2023/24
Общо 55 850
Начална (I - IV кл.) 22 871
Прогимназиална (V - VII кл.) 19 839
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 13 140
Мъже 8 151
Начална (I - IV кл.) 1 351
Прогимназиална (V - VII кл.) 4 072
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 2 728
Жени 47 699
Начална (I - IV кл.) 21 520
Прогимназиална (V - VII кл.) 15 767
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 10 412

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2024