Смъртност по причини по пол, статистически райони и области


Динамичен ред: Zdr_6.1.4_Umr.xls

СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
България Северозападен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 798.9 1 963.0 1 644.6 2 330.7 2 543.9 2 128.2
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.1 7.1 5.2 8.0 9.4 6.7
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 1.8 0.4 1.1 2.3 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.7 0.3 1.8 3.1 0.5
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.3 4.2 4.3 4.8 3.7 5.9
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 267.2 316.6 220.7 342.2 409.6 278.2
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 265.7 315.1 219.3 340.8 408.7 276.3
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.8 9.1 2.7 8.8 14.7 3.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.2 5.5 1.0 4.7 7.7 1.9
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.6 19.5 11.9 17.0 19.8 14.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 38.7 46.7 31.1 49.9 59.8 40.4
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.0 12.6 7.5 10.8 13.6 8.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 18.0 20.5 15.6 24.0 26.9 21.3
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.4 10.4 0.6 8.0 15.6 0.8
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 50.0 76.7 24.8 65.2 99.5 32.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.5 2.9 2.0 3.2 3.7 2.7
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 20.6 0.7 39.4 25.0 0.6 48.2
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.2 - 10.2 9.4 - 18.3
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.6 - 10.9 7.7 - 15.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.6 - 12.8 5.4 - 10.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 17.2 35.5 - 22.2 45.6 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.6 8.3 3.1 5.5 7.9 3.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.0 14.5 3.9 12.4 19.8 5.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.7 10.5 9.0 9.0 7.9 10.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 0.9 0.9 0.8 - 1.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.5 4.7 4.4 6.2 7.1 5.4
Левкемия (C91-C95) 6.2 7.5 5.0 8.4 12.5 4.6
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.4 2.5 2.4 2.8 4.0 1.6
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 22.9 26.0 20.1 34.4 41.9 27.2
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.5 1.5 1.4 1.4 0.9 1.9
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 1.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 26.1 25.9 26.3 52.5 59.8 45.5
Захарен диабет (E10-E14) 25.5 25.4 25.6 51.8 59.2 44.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.6 0.4 0.7 0.7 0.6 0.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 2.0 2.4 1.6 2.2 1.7 2.7
Деменция (F01, F03) 0.9 0.7 1.1 0.6 0.3 0.8
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.7 1.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.0 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.4 0.4 1.4 1.1 1.6
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.7 14.3 13.0 19.7 19.3 20.2
Болест на Parkinson (G20) 3.5 3.8 3.3 8.3 8.5 8.1
Болест на Алцхаймер (G30) 1.2 1.0 1.5 1.9 1.7 2.2
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.9 9.6 8.3 9.5 9.1 10.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 090.1 1 101.8 1 079.1 1 425.4 1 426.5 1 424.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 219.8 245.3 195.9 213.2 244.3 183.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 80.5 103.9 58.6 66.6 85.9 48.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 139.3 141.4 137.3 146.7 158.4 135.5
Други болести на сърцето (I30-I51) 372.9 377.2 368.9 587.0 571.1 602.1
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 317.4 302.5 331.4 452.2 435.9 467.7
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 179.9 176.8 182.8 172.9 175.2 170.7
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 86.6 107.5 67.0 118.3 157.3 81.3
Грип (J09-J11) 0.7 1.0 0.5 0.3 0.3 0.3
Пневмония (J12-J18) 42.9 52.2 34.1 38.1 46.2 30.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 21.6 28.5 15.1 46.5 64.9 29.1
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.8
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 21.2 28.1 14.7 45.8 64.3 28.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 21.4 25.7 17.2 33.4 45.9 21.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 59.9 82.1 39.0 69.9 95.8 45.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.5 4.5 2.6 4.7 7.4 2.2
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 26.4 43.3 10.6 26.9 43.6 11.0
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 30.0 34.4 25.8 38.3 44.8 32.0
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.8 1.0 0.6 1.0 1.1 0.8
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.3
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 0.3
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.4 0.6 0.3 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 25.9 29.2 22.8 34.1 37.7 30.7
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 25.6 28.6 22.7 33.6 36.8 30.4
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 0.6 0.2 0.6 0.9 0.3
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.1 0.1 - 0.3
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 2.3 1.7 2.2 2.3 2.2
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.3 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 55.0 57.1 53.1 70.8 75.1 66.8
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.0 0.1 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 33.7 39.7 28.0 29.3 37.4 21.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 21.3 17.3 25.1 41.6 37.7 45.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 36.2 54.2 19.2 56.1 81.3 32.0
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.1 30.6 12.3 36.9 49.6 24.8
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.3 10.2 2.7 8.0 13.0 3.2
Падания (W00-W19) 6.5 7.6 5.4 15.5 15.0 15.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.2 2.0 0.4 0.4 0.9 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.4 2.3 0.6 2.5 4.3 0.8
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.8 8.5 3.2 10.5 16.4 4.8
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.5 13.8 3.4 12.4 20.7 4.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.7 1.0 0.5 1.7 2.8 0.5
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.3 8.0 2.7 4.3 6.8 1.9
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.5 0.7 0.3 0.8 1.4 0.3
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 123.4 157.3 91.5 124.7 163.3 88.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 123.4 157.3 91.5 124.7 163.3 88.1
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Северен централен район Североизточен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 093.9 2 300.5 1 899.4 1 677.1 1 809.8 1 551.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.8 8.8 6.8 12.9 13.6 12.2
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.6 4.3 1.0 1.6 2.4 0.8
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.1 0.2 -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.1 - 0.3 0.1 0.2 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.1 4.6 5.6 11.0 10.7 11.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 298.8 353.5 247.2 272.8 320.7 227.3
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 295.8 350.3 244.4 271.7 319.4 226.5
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.5 11.3 4.0 6.0 8.7 3.4
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.4 5.6 1.3 2.9 5.1 0.8
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 17.4 22.0 13.1 15.3 20.0 10.8
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 45.2 53.9 37.1 40.3 48.1 32.9
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.1 13.9 6.6 8.9 10.9 7.0
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.6 21.7 17.7 17.2 20.3 14.3
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.2 10.2 0.5 5.5 10.5 0.8
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 55.8 90.6 23.0 50.3 79.5 22.8
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.4 2.1 0.8 2.1 2.7 1.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 21.6 0.5 41.4 21.4 0.7 41.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.1 - 11.9 6.8 - 13.3
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 6.9 - 13.4 5.2 - 10.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 8.6 - 16.7 6.2 - 12.0
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 18.6 38.3 - 14.6 30.0 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 7.4 11.5 3.5 6.6 8.9 4.4
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.9 16.9 3.3 9.1 15.4 3.2
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.0 8.8 11.1 9.4 11.4 7.6
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.4 0.5 0.3 1.0 0.2 1.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.6 5.1 4.0 4.0 3.8 4.2
Левкемия (C91-C95) 8.7 8.0 9.3 6.3 6.2 6.3
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.5 3.8 3.3 2.3 2.2 2.3
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 23.8 25.5 22.2 30.3 34.9 25.9
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.0 3.2 2.8 1.1 1.3 0.8
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 4.2 3.5 4.8 2.5 1.8 3.2
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 21.2 18.8 23.5 34.2 29.4 38.8
Захарен диабет (E10-E14) 20.5 18.2 22.7 33.1 28.3 37.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.7 0.5 0.8 1.1 1.1 1.1
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 3.1 4.6 1.8 5.6 6.7 4.6
Деменция (F01, F03) 1.0 0.8 1.3 3.0 2.4 3.6
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.7 3.5 - 2.5 4.2 0.8
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.3 0.5 0.1 - 0.2
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 17.8 19.0 16.7 16.0 17.1 15.0
Болест на Parkinson (G20) 6.8 7.8 5.8 5.3 6.0 4.6
Болест на Алцхаймер (G30) 2.3 1.6 3.0 3.4 2.4 4.2
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.7 9.6 7.8 7.4 8.7 6.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 256.0 1 289.8 1 224.3 914.5 908.5 920.3
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 187.6 211.5 165.1 169.3 192.7 147.2
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 52.1 71.8 33.6 66.0 86.8 46.4
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 135.5 139.6 131.5 103.3 105.9 100.8
Други болести на сърцето (I30-I51) 402.2 422.7 383.0 175.2 172.0 178.2
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 291.0 280.1 301.2 316.3 299.8 331.9
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 375.2 375.5 374.9 253.7 243.9 263.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 124.7 152.8 98.2 86.2 107.7 65.8
Грип (J09-J11) 0.1 0.3 - 0.6 0.9 0.4
Пневмония (J12-J18) 86.2 102.9 70.4 45.6 55.9 35.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 22.2 31.1 13.9 27.6 35.4 20.2
в това число:
Астма (J45-J46) 0.7 0.8 0.5 0.2 0.2 0.2
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 21.6 30.3 13.4 27.4 35.2 20.0
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 16.1 18.5 13.9 12.3 15.6 9.3
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 75.8 105.3 48.0 69.3 96.8 43.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 4.4 4.8 4.0 6.8 7.8 5.9
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 30.7 50.4 12.1 32.9 54.5 12.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 40.7 50.1 31.8 29.6 34.5 24.9
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 3.6 4.0 3.3 0.4 0.4 0.4
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.4 1.6 1.3 0.5 0.9 0.2
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.1 - 0.3 0.1 - 0.2
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.3 1.6 1.0 0.4 0.9 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 38.4 45.3 31.8 31.7 35.6 28.0
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 37.8 44.5 31.6 31.2 34.5 28.0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.5 0.8 0.3 0.5 1.1 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.3 - 0.5 - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.5 2.1 2.8 2.1 2.2 1.9
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.3 1.9 0.8 1.1 1.3 0.8
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 53.2 56.3 50.2 67.5 67.2 67.7
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - 0.1 0.2 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 31.2 38.3 24.5 48.4 52.7 44.3
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 22.0 18.0 25.8 18.9 14.2 23.4
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 45.1 64.6 26.8 37.7 57.2 19.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 26.5 36.2 17.4 23.2 34.1 12.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.7 10.5 5.0 6.6 11.4 2.1
Падания (W00-W19) 7.4 8.8 6.1 4.2 5.6 3.0
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 1.9 0.8 1.4 2.4 0.4
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 2.9 4.6 1.3 1.5 2.4 0.6
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.3 10.5 4.3 9.4 12.2 6.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 11.8 17.7 6.3 9.5 15.8 3.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.1 0.3 - 1.0 0.7 1.3
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.9 9.4 2.5 3.9 6.5 1.5
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.8 1.1 0.5 0.1 0.2 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 138.9 168.6 110.8 122.1 142.7 102.7
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 138.9 168.6 110.8 122.1 142.7 102.7
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Югоизточен район Югозападен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 750.9 1 912.0 1 599.7 1 587.4 1 732.5 1 452.1
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.2 9.3 5.3 3.0 3.8 2.2
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 2.0 0.2 0.5 0.8 0.2
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.4 0.5 0.3
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.8 1.0 0.6 0.3 0.4 0.2
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.4 6.3 4.6 1.8 2.1 1.6
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 246.1 299.2 196.3 229.9 260.5 201.3
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 244.3 297.2 194.6 229.1 259.6 200.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.7 8.3 1.3 4.6 6.4 3.0
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.6 4.4 0.9 3.0 5.5 0.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.8 21.0 10.8 12.7 14.2 11.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 36.3 43.8 29.2 34.2 41.5 27.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 9.4 14.1 4.9 7.5 8.2 6.8
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 15.8 18.8 12.9 15.3 17.7 13.1
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.7 9.5 0.2 5.1 9.8 0.7
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 49.2 76.2 23.9 39.8 55.7 24.9
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.9 1.8 1.9 3.0 3.8 2.2
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 17.2 0.8 32.6 20.6 0.5 39.4
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.2 - 10.1 3.7 - 7.2
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.0 - 7.8 6.3 - 12.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.7 - 12.9 5.3 - 10.3
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 12.3 25.5 - 17.1 35.4 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.0 8.9 3.2 3.9 5.8 2.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 7.9 11.7 4.4 7.9 12.7 3.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 8.8 9.9 7.8 10.4 11.5 9.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.1 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.1 4.0 4.2 4.7 5.6 4.0
Левкемия (C91-C95) 5.7 6.9 4.6 5.3 6.7 4.0
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.2 2.4 1.9 1.9 1.9 1.8
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 22.9 27.7 18.4 15.9 16.2 15.7
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.9 2.0 1.7 0.8 0.9 0.7
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.9 2.0 1.7 2.0 2.9 1.1
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 15.1 14.3 15.7 27.1 27.4 26.9
Захарен диабет (E10-E14) 14.9 14.1 15.6 26.7 27.1 26.4
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.4 2.0 0.8 1.1 1.3 1.0
Деменция (F01, F03) 0.2 - 0.4 0.5 0.3 0.7
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.6 1.2 - 0.3 0.6 0.1
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.1 0.2 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 9.7 10.7 8.7 12.9 13.3 12.6
Болест на Parkinson (G20) 1.5 1.8 1.1 2.5 2.6 2.5
Болест на Алцхаймер (G30) 0.2 0.4 - 0.8 0.5 1.0
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.0 8.5 7.6 9.6 10.2 9.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 081.7 1 081.6 1 081.8 964.2 980.3 949.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 246.5 268.3 226.1 128.3 148.5 109.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 88.1 110.7 67.0 55.0 72.3 38.8
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 158.4 157.6 159.2 73.3 76.3 70.6
Други болести на сърцето (I30-I51) 316.2 308.7 323.2 487.3 494.4 480.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 363.0 352.7 372.6 229.2 217.1 240.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 156.0 151.9 159.9 119.4 120.3 118.7
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 106.3 129.1 85.0 79.5 95.5 64.6
Грип (J09-J11) 1.0 1.2 0.8 0.4 0.5 0.4
Пневмония (J12-J18) 40.4 51.3 30.2 40.9 49.7 32.6
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 15.3 21.2 9.7 22.2 26.8 17.9
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 14.9 20.8 9.3 21.9 26.5 17.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 49.7 55.4 44.4 16.0 18.5 13.7
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 62.6 86.7 40.0 49.2 68.6 31.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.7 4.4 1.1 1.6 1.9 1.3
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 24.7 41.0 9.3 27.5 43.5 12.6
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 35.2 41.2 29.6 20.1 23.2 17.3
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.4 0.8 - 0.3 0.3 0.4
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.6 0.6 0.6 0.2 0.3 0.2
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.6 0.6 0.6 0.2 0.3 0.2
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 22.5 25.9 19.3 26.2 28.7 23.9
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 22.3 25.7 19.2 25.9 28.4 23.7
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.1 2.6 1.5 1.2 1.5 1.0
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2.2 2.0 2.3 1.1 1.2 1.1
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 47.4 53.1 41.9 42.1 45.2 39.2
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.1 0.2 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 32.3 38.2 26.7 29.6 35.1 24.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 15.0 14.7 15.2 12.5 10.1 14.7
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 34.2 54.3 15.4 27.8 42.0 14.5
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 18.8 30.5 7.8 13.8 20.3 7.8
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.4 12.3 2.8 5.4 8.2 2.7
Падания (W00-W19) 3.0 3.8 2.3 3.6 4.8 2.6
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.1 3.6 0.6 0.8 1.4 0.3
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.6 1.0 0.2 0.9 1.3 0.5
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.7 9.7 1.9 3.2 4.7 1.8
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 11.0 17.6 4.7 3.1 5.6 0.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.9 1.2 0.6 0.4 0.7 0.2
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.4 3.4 1.5 10.2 15.1 5.6
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.2 1.6 0.8 0.3 0.4 0.2
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 109.6 137.6 83.3 119.3 159.8 81.7
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 109.6 137.6 83.3 119.3 159.8 81.7
(Продължение и край)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Южен централен район
общо мъже жени
Общо 1 792.7 1 956.6 1 638.5
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 3.6 4.1 3.2
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.7 1.0 0.4
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.5 0.7 0.3
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.6 0.4
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 1.9 1.8 2.1
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 278.4 341.4 219.1
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 276.7 339.6 217.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.7 9.7 1.9
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.2 5.6 1.0
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 18.1 24.4 12.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 36.6 44.9 28.9
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 14.2 17.6 10.9
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 20.1 22.2 18.2
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.9 9.5 0.6
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 54.4 87.1 23.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.6 2.8 2.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 19.8 0.9 37.6
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 3.9 - 7.6
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.3 - 8.4
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 8.3 - 16.2
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 19.4 39.9 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.3 9.7 3.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.3 14.7 4.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.7 11.2 8.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.2 1.8 0.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.1 3.2 4.8
Левкемия (C91-C95) 5.5 7.2 3.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.8 2.1 3.5
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 22.2 25.3 19.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.6 1.8 1.5
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.0 0.9 1.1
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 16.3 16.0 16.6
Захарен диабет (E10-E14) 15.7 15.7 15.6
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.6 0.3 1.0
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.5 0.6 0.4
Деменция (F01, F03) 0.5 0.6 0.4
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 10.7 11.6 9.9
Болест на Parkinson (G20) 1.1 0.9 1.2
Болест на Алцхаймер (G30) 0.4 0.4 0.3
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 9.3 10.3 8.4
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 135.1 1 152.7 1 118.5
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 390.8 425.5 358.1
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 145.3 183.8 109.1
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 245.5 241.7 249.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 247.7 263.4 232.9
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 361.2 337.6 383.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 135.3 126.1 144.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 45.9 58.6 34.0
Грип (J09-J11) 1.6 2.2 1.1
Пневмония (J12-J18) 24.7 29.5 20.2
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 8.3 11.7 5.1
в това число:
Астма (J45-J46) 0.5 0.4 0.6
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 7.8 11.3 4.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 11.2 15.1 7.6
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 53.7 69.3 39.1
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.6 4.4 2.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 19.4 33.0 6.5
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 30.8 31.9 29.8
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.4 0.6 0.1
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 0.6 0.4
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.1 - 0.1
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.4 0.6 0.3
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 13.2 15.1 11.5
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 12.8 14.4 11.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 0.7 0.1
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.1
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.6 3.2 1.9
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.4 1.3 1.4
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 64.6 62.1 67.0
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 34.8 41.1 28.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 29.8 21.0 38.1
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 33.8 50.2 18.4
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.3 30.5 12.6
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 5.2 9.1 1.5
Падания (W00-W19) 9.5 11.6 7.6
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.2 2.2 0.3
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.4 2.2 0.6
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 4.0 5.4 2.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 10.2 16.4 4.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.9 1.0 0.7
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 1.3 1.9 0.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.2 0.3 0.1
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 131.0 168.3 96.0
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 131.0 168.3 96.0

1 Хармонизиран списък, разработен от Евростат, използван за международни сравнения. От 2020 г. е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2).
СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ПО ПОЛ И ОБЛАСТИ
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
България Благоевград
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 798.9 1 963.0 1 644.6 1 643.8 1 803.8 1 492.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.1 7.1 5.2 5.3 6.1 4.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 1.8 0.4 0.7 1.4 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.3 0.4 0.2 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.7 0.3 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.3 4.2 4.3 4.6 4.8 4.5
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 267.2 316.6 220.7 254.4 313.4 198.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 265.7 315.1 219.3 253.1 311.3 197.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.8 9.1 2.7 5.0 6.1 3.9
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.2 5.5 1.0 4.0 7.5 0.6
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.6 19.5 11.9 23.2 29.3 17.4
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 38.7 46.7 31.1 37.4 45.6 29.7
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.0 12.6 7.5 10.6 15.7 5.8
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 18.0 20.5 15.6 17.6 23.2 12.2
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.4 10.4 0.6 6.3 12.3 0.6
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 50.0 76.7 24.8 47.4 74.3 21.9
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.5 2.9 2.0 2.0 3.4 0.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 20.6 0.7 39.4 17.2 0.7 32.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.2 - 10.2 2.6 - 5.2
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.6 - 10.9 7.9 - 15.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.6 - 12.8 7.0 - 13.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 17.2 35.5 - 19.2 39.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.6 8.3 3.1 4.3 5.4 3.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.0 14.5 3.9 5.6 6.8 4.5
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.7 10.5 9.0 13.9 13.6 14.2
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 0.9 0.9 1.3 2.0 0.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.5 4.7 4.4 4.3 4.8 3.9
Левкемия (C91-C95) 6.2 7.5 5.0 4.0 4.8 3.2
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.4 2.5 2.4 - - -
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 22.9 26.0 20.1 12.3 16.3 8.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.5 1.5 1.4 1.3 2.0 0.6
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.1 2.2 2.0 2.0 3.4 0.6
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 26.1 25.9 26.3 17.2 18.4 16.1
Захарен диабет (E10-E14) 25.5 25.4 25.6 16.9 18.4 15.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.6 0.4 0.7 0.3 - 0.6
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 2.0 2.4 1.6 1.7 1.4 1.9
Деменция (F01, F03) 0.9 0.7 1.1 1.3 0.7 1.9
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.7 1.3 0.2 0.3 0.7 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.0 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.4 0.4 - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.7 14.3 13.0 4.0 2.7 5.2
Болест на Parkinson (G20) 3.5 3.8 3.3 1.0 1.4 0.6
Болест на Алцхаймер (G30) 1.2 1.0 1.5 0.3 - 0.6
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.9 9.6 8.3 2.6 1.4 3.9
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 090.1 1 101.8 1 079.1 951.6 944.8 958.0
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 219.8 245.3 195.9 101.7 128.7 76.1
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 80.5 103.9 58.6 95.1 124.7 67.0
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 139.3 141.4 137.3 6.6 4.1 9.0
Други болести на сърцето (I30-I51) 372.9 377.2 368.9 447.5 442.8 451.9
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 317.4 302.5 331.4 342.1 312.7 370.0
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 179.9 176.8 182.8 60.3 60.6 60.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 86.6 107.5 67.0 103.7 121.3 87.0
Грип (J09-J11) 0.7 1.0 0.5 - - -
Пневмония (J12-J18) 42.9 52.2 34.1 49.4 53.1 45.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 21.6 28.5 15.1 20.9 24.5 17.4
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 21.2 28.1 14.7 20.9 24.5 17.4
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 21.4 25.7 17.2 33.5 43.6 23.9
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 59.9 82.1 39.0 50.3 73.6 28.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.5 4.5 2.6 1.7 2.0 1.3
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 26.4 43.3 10.6 31.1 48.4 14.8
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 30.0 34.4 25.8 17.6 23.2 12.2
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.8 1.0 0.6 0.3 0.7 -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 0.7 0.4 - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.1 0.1 0.1 - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.4 0.6 0.3 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 25.9 29.2 22.8 31.1 34.7 27.7
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 25.6 28.6 22.7 31.1 34.7 27.7
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 0.6 0.2 - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.1 - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 2.3 1.7 1.7 3.4 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.3 1.4 1.3 1.0 1.4 0.6
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 55.0 57.1 53.1 35.4 34.7 36.1
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.0 0.1 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 33.7 39.7 28.0 13.6 18.4 9.0
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 21.3 17.3 25.1 21.9 16.3 27.1
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 36.2 54.2 19.2 20.2 33.4 7.7
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.1 30.6 12.3 12.3 21.1 3.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.3 10.2 2.7 5.3 8.9 1.9
Падания (W00-W19) 6.5 7.6 5.4 2.3 4.1 0.6
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.2 2.0 0.4 0.7 1.4 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.4 2.3 0.6 0.7 1.4 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.8 8.5 3.2 3.3 5.4 1.3
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.5 13.8 3.4 2.6 4.1 1.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.7 1.0 0.5 1.0 1.4 0.6
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.3 8.0 2.7 4.3 6.8 1.9
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.5 0.7 0.3 - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 123.4 157.3 91.5 164.0 210.5 119.9
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 123.4 157.3 91.5 164.0 210.5 119.9
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Бургас Варна
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 514.0 1 683.5 1 355.7 1 474.5 1 590.1 1 364.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.8 8.1 7.6 13.0 11.8 14.1
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.0 1.5 0.5 1.5 2.2 0.8
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 0.2 0.4 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 6.8 6.6 7.1 11.3 9.2 13.3
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 246.1 292.3 203.1 258.3 300.9 218.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 245.7 292.3 202.1 257.7 300.4 217.1
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.6 7.6 1.9 5.1 8.3 2.1
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.2 5.6 0.9 3.0 5.2 0.8
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 12.9 18.2 8.0 15.5 20.6 10.8
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 33.5 41.5 26.0 38.5 46.8 30.7
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.3 15.7 5.2 6.6 9.2 4.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 18.6 19.2 17.9 18.5 23.6 13.7
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.6 11.6 - 4.9 9.6 0.4
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 49.6 73.8 26.9 46.4 73.0 21.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.2 2.5 1.9 3.0 3.5 2.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 18.6 2.0 34.0 22.8 0.9 43.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 3.9 - 7.6 6.0 - 11.6
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.4 - 8.5 4.0 - 7.9
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.3 - 14.2 6.6 - 12.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 13.4 27.8 - 11.9 24.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.3 8.6 4.2 8.5 12.7 4.6
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 6.6 9.1 4.2 7.7 12.7 2.9
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.5 10.1 9.0 7.2 8.7 5.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.5 1.5 1.4 0.6 - 1.2
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.7 2.5 4.7 4.5 3.5 5.4
Левкемия (C91-C95) 3.7 4.0 3.3 6.2 6.1 6.2
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.0 0.5 1.4 2.1 2.6 1.7
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 25.4 30.3 20.8 28.1 28.9 27.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.5 - 0.9 0.6 0.4 0.8
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.0 1.5 0.5 2.6 1.7 3.3
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 2.2 2.0 2.4 13.6 12.7 14.5
Захарен диабет (E10-E14) 2.2 2.0 2.4 12.3 10.5 14.1
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 1.3 2.2 0.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.5 0.5 0.5 9.8 12.2 7.5
Деменция (F01, F03) 0.2 - 0.5 5.3 4.8 5.8
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 4.5 7.4 1.7
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.2 0.5 - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 3.7 5.6 1.9 16.6 16.6 16.6
Болест на Parkinson (G20) 1.0 1.5 0.5 4.5 4.4 4.6
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 3.6 2.2 5.0
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 2.7 4.0 1.4 8.5 10.1 7.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 932.1 958.8 907.1 808.5 803.8 813.0
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 138.2 176.5 102.5 143.6 171.9 116.8
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 69.4 96.6 43.9 51.9 73.0 31.9
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 68.9 79.9 58.6 91.7 98.8 84.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 407.8 408.1 407.5 170.2 164.9 175.3
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 317.5 308.5 325.8 248.5 230.9 265.2
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 68.6 65.7 71.3 246.2 236.1 255.7
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 68.9 87.0 51.9 67.9 82.2 54.3
Грип (J09-J11) 0.2 - 0.5 1.1 1.3 0.8
Пневмония (J12-J18) 21.5 29.3 14.2 33.2 38.9 27.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 6.8 9.6 4.2 18.7 24.9 12.8
в това число:
Астма (J45-J46) 0.2 0.5 - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 6.6 9.1 4.2 18.7 24.9 12.8
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 40.3 48.0 33.1 14.9 17.1 12.8
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 48.1 66.8 30.7 65.7 85.7 46.8
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.0 1.5 0.5 7.9 9.2 6.6
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 14.9 25.8 4.7 33.2 50.7 16.6
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 32.2 39.4 25.5 24.7 25.8 23.6
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.2 0.5 - 0.2 - 0.4
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 0.4 0.4 0.4
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 0.2 - 0.4
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.2 0.4 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 21.0 25.3 17.0 33.4 32.8 34.0
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 21.0 25.3 17.0 33.2 32.4 34.0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.2 0.4 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.2 2.0 2.4 1.7 2.2 1.2
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.2 1.5 0.9 1.1 1.7 0.4
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 48.1 56.1 40.6 41.7 42.0 41.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 31.5 37.9 25.5 28.1 31.9 24.4
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 16.6 18.2 15.1 13.6 10.1 17.0
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 28.8 46.0 12.7 29.1 50.7 8.7
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 13.4 23.3 4.2 16.2 28.4 4.6
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 3.7 7.1 0.5 6.2 10.5 2.1
Падания (W00-W19) 1.2 1.5 0.9 3.4 5.7 1.2
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.4 4.0 0.9 1.7 3.5 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.2 0.5 - 1.7 3.5 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.9 10.1 1.9 3.2 5.2 1.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9.8 14.7 5.2 6.8 12.2 1.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 0.4 - 0.8
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 3.2 4.6 1.9 5.5 9.6 1.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 2.4 3.5 1.4 0.2 0.4 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 102.1 129.5 76.5 110.9 132.5 90.3
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 102.1 129.5 76.5 110.9 132.5 90.3
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Велико Търново Видин
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 946.4 2 147.8 1 758.4 2 766.3 2 937.8 2 603.6
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 11.2 9.0 13.4 8.5 7.5 9.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.7 1.8 1.7 1.2 2.5 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 9.5 7.2 11.7 7.3 5.0 9.5
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 335.7 390.7 284.4 307.2 380.7 237.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 332.3 388.0 280.2 307.2 380.7 237.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.8 11.6 4.2 7.3 12.5 2.4
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.0 5.4 0.8 3.7 5.0 2.4
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.6 17.0 14.2 8.5 12.5 4.8
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 50.6 60.9 41.0 37.8 47.6 28.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 8.2 12.5 4.2 9.8 7.5 11.9
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.5 21.5 17.6 23.2 25.0 21.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 9.1 17.0 1.7 9.8 17.5 2.4
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 59.3 93.2 27.6 65.8 117.7 16.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.6 2.7 2.5 4.9 2.5 7.1
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 28.1 - 54.4 24.4 - 47.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.2 - 10.0 6.1 - 11.9
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 9.1 - 17.6 14.6 - 28.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 10.0 - 19.2 2.4 - 4.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 25.1 52.0 - 15.8 32.6 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 10.0 17.0 3.3 6.1 12.5 -
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.4 17.0 4.2 11.0 20.0 2.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.8 8.1 13.4 7.3 10.0 4.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.4 0.9 - 2.4 - 4.8
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.0 3.6 2.5 8.5 10.0 7.1
Левкемия (C91-C95) 10.0 5.4 14.2 11.0 15.0 7.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.9 4.5 3.3 1.2 2.5 -
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 30.7 37.6 24.3 25.6 30.1 21.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.5 2.7 4.2 - - -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3.0 3.6 2.5 2.4 2.5 2.4
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 3.5 2.7 4.2 43.9 47.6 40.4
Захарен диабет (E10-E14) 3.5 2.7 4.2 42.7 47.6 38.0
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 1.2 - 2.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.4 0.9 - 4.9 5.0 4.8
Деменция (F01, F03) - - - 1.2 - 2.4
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.9 - 3.7 5.0 2.4
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 26.8 26.9 26.8 34.1 25.0 42.8
Болест на Parkinson (G20) 11.2 10.8 11.7 18.3 12.5 23.8
Болест на Алцхаймер (G30) 3.5 2.7 4.2 3.7 - 7.1
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 12.1 13.4 10.9 12.2 12.5 11.9
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 135.7 1 184.6 1 090.0 1 769.0 1 700.6 1 833.9
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 193.0 216.8 170.7 301.1 320.6 282.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 32.4 50.2 15.9 50.0 77.6 23.8
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 160.5 166.7 154.8 251.1 242.9 258.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 375.1 405.9 346.3 384.0 368.2 399.1
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 221.9 204.3 238.4 677.9 643.7 710.3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 345.7 357.5 334.6 406.0 368.2 441.9
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 125.0 155.9 96.2 150.0 192.8 109.3
Грип (J09-J11) - - - 1.2 2.5 -
Пневмония (J12-J18) 81.3 102.1 61.9 63.4 75.1 52.3
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 20.8 26.9 15.1 69.5 90.2 49.9
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 3.7 2.5 4.8
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 20.8 26.9 15.1 65.8 87.7 45.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 22.9 26.9 19.2 15.8 25.0 7.1
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 64.9 86.0 45.2 84.1 112.7 57.0
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 6.5 9.0 4.2 8.5 12.5 4.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 22.5 38.5 7.5 34.1 50.1 19.0
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 35.9 38.5 33.5 41.5 50.1 33.3
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.4 0.9 - - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.3 1.8 0.8 - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.3 1.8 0.8 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 52.8 65.4 41.0 52.4 67.6 38.0
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 52.3 65.4 40.2 51.2 67.6 35.6
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 - 0.8 1.2 - 2.4
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 3.9 3.6 4.2 1.2 - 2.4
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.9 0.9 0.8 1.2 2.5 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 51.9 40.3 62.7 103.6 97.7 109.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 18.2 13.4 22.6 26.8 35.1 19.0
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 33.7 26.9 40.2 76.8 62.6 90.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 42.4 65.4 20.9 50.0 90.2 11.9
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 29.4 44.8 15.1 39.0 67.6 11.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 3.9 8.1 - 18.3 30.1 7.1
Падания (W00-W19) 10.4 13.4 7.5 6.1 10.0 2.4
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.7 - - - -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 4.8 8.1 1.7 1.2 2.5 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 9.1 12.5 5.9 13.4 25.0 2.4
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 12.1 19.7 5.0 6.1 12.5 -
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 1.2 2.5 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) - - - 3.7 7.5 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.9 0.9 0.8 - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 86.5 109.3 65.2 153.6 205.4 104.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 86.5 109.3 65.2 153.6 205.4 104.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Враца Габрово
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 232.1 2 452.6 2 020.1 2 395.6 2 554.5 2 248.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 10.1 12.9 7.4 10.4 13.7 7.3
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.5 5.1 - 4.7 7.8 1.8
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 1.9 3.9 - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.7 3.9 7.4 5.7 5.9 5.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 364.5 432.3 299.4 373.8 415.0 335.7
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 362.7 429.8 298.1 372.0 413.0 333.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 10.1 18.0 2.5 10.4 13.7 7.3
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 5.0 6.4 3.7 7.5 11.7 3.6
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 18.9 19.3 18.6 18.8 29.4 9.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 61.2 72.1 50.7 64.0 64.6 63.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 12.6 16.7 8.7 15.1 21.5 9.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 27.1 30.9 23.5 25.4 17.6 32.7
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.3 11.6 1.2 1.9 3.9 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 73.2 108.1 39.6 62.2 92.0 34.5
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.3 2.6 - - - -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 23.3 - 45.8 22.6 - 43.6
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 8.2 - 16.1 7.5 - 14.5
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 9.5 - 18.6 6.6 - 12.7
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.7 - 11.1 12.2 - 23.6
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 18.3 37.3 - 24.5 50.9 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 2.5 3.9 1.2 5.7 7.8 3.6
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 13.9 21.9 6.2 14.1 23.5 5.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 8.2 7.7 8.7 12.2 11.7 12.7
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) - - - - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 6.9 5.1 8.7 5.7 3.9 7.3
Левкемия (C91-C95) 5.7 6.4 4.9 14.1 17.6 10.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.5 2.6 2.5 4.7 7.8 1.8
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 42.3 59.2 26.0 36.7 35.2 38.1
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.9 2.6 1.2 1.9 2.0 1.8
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.9 2.6 1.2 0.9 - 1.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 56.1 68.2 44.5 61.2 60.7 61.7
Захарен диабет (E10-E14) 54.9 66.9 43.3 60.3 60.7 59.9
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.3 1.3 1.2 0.9 - 1.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) - - - 9.4 15.7 3.6
Деменция (F01, F03) - - - 3.8 3.9 3.6
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 5.7 11.7 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 6.3 5.1 7.4 22.6 33.3 12.7
Болест на Parkinson (G20) 0.6 1.3 - 10.4 17.6 3.6
Болест на Алцхаймер (G30) 1.3 - 2.5 - - -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 4.4 3.9 4.9 12.2 15.7 9.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 325.1 1 335.6 1 315.0 1 389.9 1 366.3 1 411.8
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 324.8 346.1 304.3 310.8 336.7 286.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 90.8 117.1 65.6 81.0 107.7 56.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 234.0 229.0 238.7 229.8 229.0 230.5
Други болести на сърцето (I30-I51) 462.9 474.8 451.5 405.9 424.8 388.3
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 432.0 413.0 450.3 380.4 340.6 417.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 105.3 101.7 108.9 292.9 264.3 319.4
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 129.9 169.9 91.5 159.1 189.9 130.7
Грип (J09-J11) - - - 0.9 2.0 -
Пневмония (J12-J18) 39.1 39.9 38.3 120.5 142.9 99.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 71.3 101.7 42.1 26.4 33.3 20.0
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 1.9 2.0 1.8
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 71.3 101.7 42.1 24.5 31.3 18.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 19.6 28.3 11.1 11.3 11.7 10.9
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 82.6 110.7 55.7 98.9 127.2 72.6
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.8 5.1 2.5 6.6 3.9 9.1
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 37.2 60.5 14.8 40.5 66.6 16.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 41.6 45.0 38.3 51.8 56.8 47.2
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 3.8 5.9 1.8
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 3.8 5.9 1.8
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 38.5 36.0 40.8 33.9 37.2 30.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 38.5 36.0 40.8 33.0 35.2 30.8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.9 2.0 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.3 - 2.5 1.9 2.0 1.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.6 1.3 - 0.9 2.0 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 39.1 36.0 42.1 34.8 39.1 30.8
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 23.3 21.9 24.7 25.4 37.2 14.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 15.8 14.2 17.3 9.4 2.0 16.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 53.6 87.5 21.0 47.1 58.7 36.3
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 34.1 54.0 14.8 34.8 43.1 27.2
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 10.1 15.4 4.9 7.5 9.8 5.4
Падания (W00-W19) 8.8 15.4 2.5 14.1 15.7 12.7
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) - - - 0.9 - 1.8
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.3 1.3 1.2 1.9 2.0 1.8
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 13.9 21.9 6.2 10.4 15.7 5.4
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 13.9 24.4 3.7 10.4 11.7 9.1
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 2.5 3.9 1.2 0.9 2.0 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 3.2 5.1 1.2 0.9 2.0 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 122.4 154.4 91.5 146.9 187.9 108.9
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 122.4 154.4 91.5 146.9 187.9 108.9
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Добрич Кърджали
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 907.0 2 124.4 1 702.4 1 435.8 1 581.9 1 293.3
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 16.4 19.3 13.6 1.9 1.3 2.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.9 4.8 1.1 0.6 - 1.2
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.6 1.2 - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 12.9 13.3 12.5 1.3 1.3 1.2
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 326.8 381.0 275.8 176.2 222.2 131.3
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 325.0 378.6 274.7 175.6 220.9 131.3
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.6 9.6 5.7 1.9 2.5 1.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.5 6.0 1.1 1.9 3.8 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.2 16.9 13.6 19.4 25.4 13.6
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 44.4 47.0 42.0 21.9 22.9 21.1
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 12.3 13.3 11.3 16.9 20.3 13.6
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 14.0 18.1 10.2 11.9 14.0 9.9
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 7.6 14.5 1.1 1.9 3.8 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 59.6 92.8 28.4 35.7 60.9 11.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.8 2.4 1.1 2.5 2.5 2.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 26.3 - 51.1 8.2 - 16.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 8.2 - 15.9 1.3 - 2.5
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 8.2 - 15.9 0.6 - 1.2
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.0 - 13.6 5.6 - 11.1
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 24.6 50.6 - 9.4 19.0 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.3 7.2 3.4 3.8 5.1 2.5
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 14.0 24.1 4.5 5.6 11.4 -
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 16.4 16.9 15.9 7.5 8.9 6.2
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.2 - 2.3 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 5.3 3.6 6.8 3.1 2.5 3.7
Левкемия (C91-C95) 8.2 10.9 5.7 0.6 - 1.2
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.5 2.4 4.5 2.5 1.3 3.7
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 31.0 42.2 20.4 13.2 16.5 9.9
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.8 2.4 1.1 0.6 1.3 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - - - 0.6 1.3 -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 40.9 35.0 46.5 3.8 3.8 3.7
Захарен диабет (E10-E14) 39.8 35.0 44.3 3.1 2.5 3.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.2 - 2.3 0.6 1.3 -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.8 1.2 2.3 2.5 2.5 2.5
Деменция (F01, F03) 1.2 - 2.3 2.5 2.5 2.5
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.6 1.2 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 12.9 10.9 14.8 1.9 1.3 2.5
Болест на Parkinson (G20) 4.1 2.4 5.7 - - -
Болест на Алцхаймер (G30) 1.8 2.4 1.1 0.6 1.3 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 7.0 6.0 7.9 1.3 - 2.5
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 055.2 1 103.2 1 010.1 857.1 890.0 825.0
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 200.5 238.7 164.6 149.9 171.4 128.8
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 75.4 107.3 45.4 122.9 139.7 106.5
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 125.1 131.4 119.2 27.0 31.7 22.3
Други болести на сърцето (I30-I51) 140.9 153.1 129.4 378.1 403.7 353.0
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 446.1 435.2 456.2 298.4 275.5 320.8
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 267.8 276.1 259.9 30.7 39.4 22.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 98.8 120.6 78.3 63.3 82.5 44.6
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 62.0 73.5 51.1 29.5 38.1 21.1
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 32.7 41.0 25.0 9.4 16.5 2.5
в това число:
Астма (J45-J46) 0.6 - 1.1 2.5 3.8 1.2
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 32.2 41.0 23.8 6.9 12.7 1.2
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 4.1 6.0 2.3 24.5 27.9 21.1
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 84.2 129.0 42.0 23.8 35.5 12.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 4.7 3.6 5.7 - - -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 42.1 74.8 11.3 7.5 14.0 1.2
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 37.4 50.6 25.0 16.3 21.6 11.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.2 2.4 - 0.6 - 1.2
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.2 2.4 - 0.6 - 1.2
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 25.1 35.0 15.9 13.8 10.2 17.3
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 24.6 33.8 15.9 13.2 8.9 17.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.6 1.2 - 0.6 1.3 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.8 1.2 2.3 3.1 5.1 1.2
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.8 - 3.4 1.3 1.3 1.2
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 66.6 68.7 64.7 194.4 198.1 190.8
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 60.8 61.5 60.2 124.1 147.3 101.6
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 5.8 7.2 4.5 70.2 50.8 89.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 59.6 84.4 36.3 27.6 41.9 13.6
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 40.9 55.5 27.2 17.6 26.7 8.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 8.2 13.3 3.4 2.5 5.1 -
Падания (W00-W19) 1.2 2.4 - 6.9 11.4 2.5
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.2 1.2 1.1 1.3 2.5 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.2 1.2 1.1 - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 29.2 37.4 21.6 6.9 7.6 6.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 14.6 24.1 5.7 8.8 12.7 5.0
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 0.6 1.3 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 4.1 4.8 3.4 0.6 1.3 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 114.0 132.6 96.5 64.0 85.1 43.4
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 114.0 132.6 96.5 64.0 85.1 43.4
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Кюстендил Ловеч
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 403.9 2 624.5 2 194.9 2 247.8 2 417.0 2 087.5
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.0 7.0 5.0 4.9 5.0 4.8
Туберкулоза (A15-A19, B90) 3.4 3.5 3.3 0.8 1.7 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.9 - 1.7 1.6 3.4 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 1.7 3.5 - 2.4 - 4.8
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 320.3 389.0 255.2 279.1 358.9 203.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 320.3 389.0 255.2 277.5 357.3 201.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.7 12.3 3.3 8.2 13.4 3.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 5.1 8.8 1.7 4.1 6.7 1.6
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 18.8 24.6 13.3 20.4 31.9 9.5
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 41.1 45.8 36.7 35.9 40.3 31.8
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 9.4 5.3 13.3 5.7 10.1 1.6
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 23.1 35.2 11.7 15.5 21.8 9.5
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 9.4 19.4 - 7.3 15.1 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 44.5 66.9 23.4 53.1 82.2 25.4
Злокачествен меланом на кожата (C43) 5.1 8.8 1.7 4.1 5.0 3.2
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 25.7 - 50.0 17.1 - 33.4
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.9 - 13.3 11.4 - 22.3
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 8.6 - 16.7 4.9 - 9.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.9 - 13.3 2.4 - 4.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 30.8 63.4 - 23.7 48.6 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 3.4 1.8 5.0 4.9 8.4 1.6
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.3 21.1 - 12.2 18.5 6.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 15.4 21.1 10.0 7.3 8.4 6.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) - - - 0.8 - 1.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.6 1.8 3.3 7.3 10.1 4.8
Левкемия (C91-C95) 6.0 5.3 6.7 5.7 6.7 4.8
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.6 5.3 - 3.3 5.0 1.6
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 36.8 42.2 31.7 22.0 25.2 19.1
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) - - - 1.6 1.7 1.6
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 8.6 12.3 5.0 6.5 5.0 7.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 107.9 105.6 110.1 8.2 6.7 9.5
Захарен диабет (E10-E14) 106.2 105.6 106.7 8.2 6.7 9.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.7 - 3.3 - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) - - - 5.7 3.4 7.9
Деменция (F01, F03) - - - 2.4 1.7 3.2
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 1.6 1.7 1.6
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 1.6 - 3.2
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 6.9 3.5 10.0 19.6 18.5 20.7
Болест на Parkinson (G20) 1.7 1.8 1.7 8.2 6.7 9.5
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 0.8 1.7 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 5.1 1.8 8.3 10.6 10.1 11.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 265.8 1 263.9 1 267.6 1 471.6 1 434.1 1 507.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 162.7 172.5 153.4 84.9 107.3 63.6
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 36.8 44.0 30.0 45.7 58.7 33.4
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 125.9 128.5 123.4 39.2 48.6 30.2
Други болести на сърцето (I30-I51) 402.5 417.2 388.6 997.4 959.4 1 033.4
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 300.6 322.1 280.2 327.3 310.3 343.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 399.9 352.0 445.3 62.0 57.0 66.8
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 129.3 172.5 88.4 97.9 129.2 68.4
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 97.6 132.0 65.0 35.1 48.6 22.3
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 8.6 12.3 5.0 10.6 16.8 4.8
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 0.8 1.7 -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 8.6 12.3 5.0 9.8 15.1 4.8
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 23.1 28.2 18.3 52.2 63.7 41.3
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 62.5 91.5 35.0 42.4 57.0 28.6
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) - - - 0.8 1.7 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 39.4 61.6 18.3 13.1 20.1 6.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 23.1 29.9 16.7 28.6 35.2 22.3
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 0.8 - 1.6
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.9 1.8 - 0.8 1.7 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 0.8 1.7 -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.9 1.8 - - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 32.5 35.2 30.0 28.6 33.5 23.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 32.5 35.2 30.0 26.9 30.2 23.8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 1.6 3.4 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 0.8 - 1.6
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - 0.8 - 1.6
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.9 - 1.7 1.6 3.4 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 281.8 285.2 278.5 127.3 134.2 120.8
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 210.7 246.4 176.8 43.3 58.7 28.6
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 71.1 38.7 101.7 84.1 75.5 92.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 39.4 61.6 18.3 46.5 78.8 15.9
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.4 29.9 13.3 22.9 36.9 9.5
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.7 12.3 3.3 3.3 6.7 -
Падания (W00-W19) 8.6 14.1 3.3 10.6 15.1 6.4
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.7 1.8 1.7 0.8 1.7 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) - - - 0.8 1.7 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 3.4 1.8 5.0 7.3 11.7 3.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 4.3 8.8 - 14.7 25.2 4.8
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 0.8 1.7 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 12.8 21.1 5.0 3.3 6.7 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.9 1.8 - 4.9 8.4 1.6
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 141.3 195.4 90.1 104.5 147.6 63.6
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 141.3 195.4 90.1 104.5 147.6 63.6
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Монтана Пазарджик
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 548.4 2 845.4 2 264.8 1 907.3 2 091.4 1 731.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.1 8.1 6.2 4.0 4.9 3.1
Туберкулоза (A15-A19, B90) - - - 0.4 0.8 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.8 - 1.5 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.8 1.6 - 0.4 0.8 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.5 6.5 4.6 3.2 3.2 3.1
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 265.5 324.4 209.1 233.7 283.1 186.4
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 264.7 324.4 207.6 232.9 282.3 185.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.5 11.4 - 4.4 7.3 1.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.4 4.9 - 3.6 7.3 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 12.7 8.1 17.0 16.7 24.3 9.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 42.0 55.2 29.4 32.5 38.1 27.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 4.8 4.9 4.6 8.7 12.2 5.4
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.0 26.0 12.4 16.7 18.7 14.8
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 8.7 17.8 - 3.6 6.5 0.8
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 48.3 73.0 24.8 54.4 88.4 21.7
Злокачествен меланом на кожата (C43) 3.2 3.2 3.1 0.4 0.8 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 21.4 - 41.8 20.6 1.6 38.8
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.3 - 12.4 2.4 - 4.7
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 0.8 - 1.5 4.8 - 9.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 4.8 - 9.3 8.3 - 16.3
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 18.2 37.3 - 9.5 19.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.3 8.1 4.6 4.4 6.5 2.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 14.3 22.7 6.2 8.3 13.8 3.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 5.5 4.9 6.2 8.7 12.2 5.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.8 - 1.5 0.4 0.8 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 7.1 8.1 6.2 2.4 0.8 3.9
Левкемия (C91-C95) 7.9 13.0 3.1 4.0 5.7 2.3
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 23.0 24.3 21.7 16.7 16.2 17.1
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.8 - 1.5 0.8 0.8 0.8
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.8 1.6 - 1.6 0.8 2.3
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 124.4 146.0 103.8 59.1 57.6 60.6
Захарен диабет (E10-E14) 124.4 146.0 103.8 56.7 56.8 56.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 2.4 0.8 3.9
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) - - - 0.4 - 0.8
Деменция (F01, F03) - - - 0.4 - 0.8
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 22.2 19.5 24.8 4.8 8.1 1.6
Болест на Parkinson (G20) 7.9 11.4 4.6 0.4 0.8 -
Болест на Алцхаймер (G30) 0.8 1.6 - 0.8 0.8 0.8
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 13.5 6.5 20.1 3.6 6.5 0.8
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 523.0 1 571.9 1 476.3 1 303.4 1 348.3 1 260.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 164.0 191.4 137.9 589.6 655.5 526.5
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 41.2 58.4 24.8 318.6 374.8 264.8
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 122.8 133.0 113.1 271.0 280.7 261.7
Други болести на сърцето (I30-I51) 606.2 606.7 605.7 298.4 307.5 289.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 427.9 428.3 427.5 343.6 311.5 374.3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 324.9 345.5 305.2 71.8 73.8 69.9
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 151.3 214.1 91.4 44.0 52.7 35.7
Грип (J09-J11) 0.8 - 1.5 - - -
Пневмония (J12-J18) 14.3 17.8 10.8 25.0 30.8 19.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 34.9 55.2 15.5 4.0 5.7 2.3
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 34.9 55.2 15.5 4.0 5.7 2.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 101.4 141.1 63.5 15.1 16.2 14.0
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 67.4 84.4 51.1 45.2 66.5 24.9
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.4 3.2 1.5 1.2 - 2.3
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 25.4 42.2 9.3 23.0 40.6 6.2
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 39.6 38.9 40.3 21.0 26.0 16.3
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4.0 4.9 3.1 - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.8 - 1.5 0.4 0.8 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.8 - 1.5 - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.4 0.8 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 54.7 63.3 46.5 25.0 34.9 15.5
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 54.7 63.3 46.5 24.2 33.3 15.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.8 1.6 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.4 1.6 3.1 1.6 2.4 0.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.8 - 1.5 0.8 0.8 0.8
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 118.1 126.5 110.0 33.7 30.0 37.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 44.4 56.8 32.5 20.6 20.3 21.0
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 73.7 69.8 77.5 13.1 9.7 16.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 38.0 60.0 17.0 27.0 38.9 15.5
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 19.0 29.2 9.3 13.9 19.5 8.5
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 5.5 9.7 1.5 4.8 8.1 1.6
Падания (W00-W19) 3.2 3.2 3.1 5.6 6.5 4.7
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 0.8 1.6 - 0.8 0.8 0.8
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.6 1.6 1.5 - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.9 13.0 3.1 2.8 4.1 1.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 10.3 16.2 4.6 9.5 14.6 4.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 2.4 4.9 - 1.6 2.4 0.8
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 6.3 9.7 3.1 1.6 1.6 1.6
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - 0.4 0.8 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 168.0 219.0 119.3 122.6 161.4 85.4
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 168.0 219.0 119.3 122.6 161.4 85.4
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Перник Плевен
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 299.5 2 596.1 2 018.9 2 171.4 2 371.3 1 983.2
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 4.2 6.9 1.6 8.5 10.5 6.6
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.5 5.2 - 0.9 1.8 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.4 0.9 -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 3.0 4.4 1.7
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 1.7 1.7 1.6 4.3 3.5 5.0
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 346.4 386.3 308.6 413.4 476.7 353.8
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 344.7 384.6 307.0 411.7 476.7 350.5
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.7 6.9 6.5 10.6 15.8 5.8
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 4.2 8.6 - 6.4 11.4 1.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 20.9 22.3 19.5 19.2 22.8 15.7
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 55.1 63.5 47.1 57.9 68.5 47.9
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 15.9 15.5 16.2 15.8 20.2 11.6
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 21.7 22.3 21.1 29.4 28.1 30.6
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 9.2 17.2 1.6 8.5 16.7 0.8
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 59.3 92.7 27.6 74.9 110.6 41.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 5.8 8.6 3.2 3.4 4.4 2.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 28.4 - 55.2 32.4 1.8 61.2
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 7.5 - 14.6 11.9 - 23.1
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 13.4 - 26.0 9.4 - 18.2
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.8 - 11.4 8.1 - 15.7
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 21.7 44.6 - 28.5 58.8 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 9.2 15.5 3.2 7.2 8.8 5.8
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.9 17.2 4.9 11.1 17.6 5.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 13.4 10.3 16.2 12.8 8.8 16.5
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.7 1.7 1.6 0.9 - 1.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 5.0 6.9 3.2 3.8 5.3 2.5
Левкемия (C91-C95) 6.7 8.6 4.9 11.1 18.4 4.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 0.8 1.7 - 3.8 6.1 1.7
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 21.7 20.6 22.7 44.7 52.7 37.2
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.7 1.7 1.6 1.7 - 3.3
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.8 - 1.6 - - -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 176.1 176.9 175.4 37.5 39.5 35.5
Захарен диабет (E10-E14) 176.1 176.9 175.4 36.6 38.6 34.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 0.9 0.9 0.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.7 3.4 - 2.1 1.8 2.5
Деменция (F01, F03) 0.8 1.7 - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.8 1.7 - 2.1 1.8 2.5
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 20.9 20.6 21.1 22.6 27.2 18.2
Болест на Parkinson (G20) 2.5 1.7 3.2 10.2 11.4 9.1
Болест на Алцхаймер (G30) 3.3 - 6.5 3.0 3.5 2.5
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 15.0 18.9 11.4 9.4 12.3 6.6
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 368.9 1 459.5 1 283.2 1 296.5 1 309.9 1 283.8
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 240.4 319.4 165.7 200.5 248.5 155.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 161.1 228.4 97.5 80.5 96.6 65.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 79.3 91.0 68.2 120.1 151.9 90.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 293.0 327.9 259.9 517.3 485.5 547.3
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 542.5 513.4 570.1 465.4 448.6 481.1
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 293.0 298.8 287.5 113.3 127.3 100.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 69.3 91.0 48.7 92.4 120.3 66.1
Грип (J09-J11) 0.8 - 1.6 - - -
Пневмония (J12-J18) 33.4 41.2 26.0 43.0 54.4 32.2
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 29.2 44.6 14.6 46.8 61.5 33.1
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 0.4 - 0.8
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 29.2 44.6 14.6 46.4 61.5 32.2
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 5.8 5.2 6.5 2.6 4.4 0.8
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 76.8 111.6 43.9 72.0 106.2 39.7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 5.0 5.2 4.9 7.2 12.3 2.5
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 51.7 84.1 21.1 25.5 43.0 9.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 20.0 22.3 17.9 39.2 50.9 28.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 0.4 0.9 -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.8 - 1.6 0.4 0.9 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 0.4 0.9 -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.8 - 1.6 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 41.7 56.7 27.6 16.6 16.7 16.5
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 41.7 56.7 27.6 16.2 15.8 16.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.4 0.9 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.7 1.7 1.6 3.8 6.1 1.7
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2.5 3.4 1.6 1.3 - 2.5
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 31.7 42.9 21.1 26.0 35.1 17.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 27.5 37.8 17.9 18.7 27.2 10.7
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 4.2 5.2 3.2 7.2 7.9 6.6
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 35.9 56.7 16.2 74.5 86.9 62.8
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 25.0 36.1 14.6 54.9 57.9 52.1
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 4.2 6.9 1.6 6.8 10.5 3.3
Падания (W00-W19) 5.8 5.2 6.5 32.4 22.8 41.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) - - - 0.4 0.9 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 7.5 10.3 4.9 5.1 9.7 0.8
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.5 13.7 1.6 10.2 14.0 6.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.3 15.5 1.6 13.6 21.1 6.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 1.3 1.8 0.8
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.5 5.2 - 4.7 6.1 3.3
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 120.2 178.6 65.0 103.5 132.6 76.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 120.2 178.6 65.0 103.5 132.6 76.1
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Пловдив Разград
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 735.5 1 886.9 1 595.8 2 146.0 2 324.2 1 976.7
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 3.2 4.1 2.3 1.8 3.7 -
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.8 0.9 0.6 - - -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.9 1.6 0.3 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.3 0.6 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 1.1 1.3 0.9 1.8 3.7 -
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 307.8 369.4 251.0 241.2 299.6 185.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 305.9 367.5 249.0 237.5 294.0 183.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.2 11.3 1.4 9.1 13.0 5.3
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.2 5.6 0.9 0.9 1.9 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 18.9 25.3 13.0 12.7 18.6 7.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 43.1 50.9 35.8 30.8 31.6 30.1
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 15.0 19.1 11.3 8.2 11.2 5.3
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 14.7 17.2 12.4 20.9 29.8 12.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.3 12.8 0.3 3.6 7.4 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 54.2 83.1 27.4 54.4 96.8 14.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 3.6 3.8 3.5 0.9 1.9 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 23.7 0.3 45.3 12.7 1.9 23.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.1 - 9.8 6.3 - 12.4
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.1 - 9.8 7.3 - 14.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 9.5 - 18.2 8.2 - 15.9
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 23.9 49.7 - 10.9 22.3 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 8.3 12.2 4.6 9.1 13.0 5.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 11.3 16.9 6.1 8.2 14.9 1.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 11.1 11.9 10.4 7.3 9.3 5.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.4 2.2 0.6 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.8 2.8 6.6 1.8 3.7 -
Левкемия (C91-C95) 7.1 8.1 6.1 6.3 3.7 8.8
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.0 2.5 3.5 2.7 1.9 3.5
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 26.9 31.9 22.2 15.4 11.2 19.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 2.0 1.9 2.0 3.6 5.6 1.8
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.3 - 0.6 0.9 - 1.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 5.1 4.7 5.5 9.1 7.4 10.6
Захарен диабет (E10-E14) 5.1 4.7 5.5 9.1 7.4 10.6
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.2 0.3 - 2.7 1.9 3.5
Деменция (F01, F03) 0.2 0.3 - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 0.9 1.9 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 1.8 - 3.5
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 8.1 10.3 6.1 7.3 7.4 7.1
Болест на Parkinson (G20) - - - 0.9 1.9 -
Болест на Алцхаймер (G30) 0.2 - 0.3 - - -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.0 10.3 5.8 6.3 5.6 7.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 072.6 1 081.9 1 064.0 1 454.2 1 471.9 1 437.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 486.6 524.1 452.1 210.3 219.6 201.6
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 116.7 162.8 74.1 54.4 67.0 42.4
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 369.9 361.3 378.0 155.9 152.6 159.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 30.0 36.9 23.7 434.3 452.2 417.3
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 385.1 361.3 407.1 369.0 351.7 385.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 170.9 159.7 181.2 440.6 448.5 433.2
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 27.6 34.4 21.3 103.4 122.8 84.9
Грип (J09-J11) 2.9 3.8 2.0 - - -
Пневмония (J12-J18) 17.0 19.7 14.4 60.7 63.3 58.3
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 5.4 7.2 3.8 27.2 46.5 8.8
в това число:
Астма (J45-J46) 0.2 - 0.3 - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 5.3 7.2 3.5 27.2 46.5 8.8
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 2.4 3.8 1.2 15.4 13.0 17.7
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 62.0 74.7 50.2 49.0 78.2 21.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 5.1 6.9 3.5 0.9 1.9 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 19.7 34.1 6.3 18.1 31.6 5.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 37.2 33.8 40.4 29.9 44.7 15.9
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.3 0.6 - 1.8 1.9 1.8
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.6 0.9 0.3 - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.6 0.9 0.3 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 6.8 6.9 6.6 17.2 16.7 17.7
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 6.6 6.9 6.3 16.3 14.9 17.7
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.2 - 0.3 0.9 1.9 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.2 - 0.3 0.9 - 1.8
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.9 2.5 3.2 1.8 1.9 1.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.7 1.6 1.7 1.8 3.7 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 46.5 41.9 50.8 53.5 67.0 40.7
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 23.0 27.2 19.0 47.1 55.8 38.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 23.6 14.7 31.7 6.3 11.2 1.8
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 38.0 56.3 21.1 42.6 55.8 30.1
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 25.5 35.9 15.9 23.6 29.8 17.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.6 11.9 1.7 11.8 14.9 8.8
Падания (W00-W19) 11.1 11.9 10.4 2.7 3.7 1.8
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.5 2.8 0.3 0.9 1.9 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 2.7 4.7 0.9 1.8 1.9 1.8
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 3.6 4.7 2.6 6.3 7.4 5.3
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 11.3 19.1 4.0 15.4 20.5 10.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.6 0.6 0.6 - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 0.3 0.3 0.3 3.6 5.6 1.8
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.3 0.3 0.3 - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 152.0 196.6 110.8 156.8 184.2 130.8
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 152.0 196.6 110.8 156.8 184.2 130.8
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Русе Силистра
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 052.3 2 271.0 1 844.7 2 142.7 2 412.5 1 885.8
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.1 8.6 3.6 7.4 9.5 5.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 3.3 5.8 0.9 3.7 7.6 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 - 0.9 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 2.3 2.9 1.8 3.7 1.9 5.5
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 274.2 323.2 227.6 253.2 330.2 179.9
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 272.3 321.3 225.8 248.5 324.5 176.2
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.0 10.5 3.6 3.7 7.6 -
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.3 5.8 0.9 2.8 3.8 1.8
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 21.5 25.9 17.3 16.8 21.0 12.7
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 41.6 50.8 32.8 37.2 57.3 18.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 7.9 8.6 7.3 15.8 22.9 9.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.7 21.1 14.6 16.8 19.1 14.5
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 2.3 4.8 - 7.4 15.3 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 57.4 94.9 21.9 40.0 68.7 12.7
Злокачествен меланом на кожата (C43) 0.5 1.0 - 2.8 5.7 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 21.5 - 41.9 15.8 1.9 29.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.1 - 10.0 8.4 - 16.4
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 6.5 - 12.7 2.8 - 5.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.5 - 12.7 6.5 - 12.7
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 14.0 28.8 - 15.8 32.4 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.5 8.6 4.6 3.7 7.6 -
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 8.9 15.3 2.7 8.4 15.3 1.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.3 8.6 11.8 8.4 7.6 9.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.5 - 0.9 0.9 1.9 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 7.5 7.7 7.3 3.7 5.7 1.8
Левкемия (C91-C95) 7.9 9.6 6.4 4.7 5.7 3.6
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.8 2.9 2.7 3.7 1.9 5.5
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 14.9 16.3 13.7 22.3 22.9 21.8
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.9 1.9 1.8 4.7 5.7 3.6
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 10.3 8.6 11.8 0.9 - 1.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 22.4 20.1 24.6 29.8 21.0 38.2
Захарен диабет (E10-E14) 21.5 18.2 24.6 27.9 21.0 34.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.9 1.9 - 1.9 - 3.6
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 2.8 4.8 0.9 3.7 3.8 3.6
Деменция (F01, F03) 0.5 - 0.9 2.8 1.9 3.6
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 2.3 4.8 - 0.9 1.9 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 15.9 15.3 16.4 8.4 7.6 9.1
Болест на Parkinson (G20) 5.1 3.8 6.4 2.8 5.7 -
Болест на Алцхаймер (G30) 2.8 1.9 3.6 3.7 1.9 5.5
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 7.9 9.6 6.4 1.9 - 3.6
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 196.2 1 229.5 1 164.5 1 298.5 1 372.3 1 228.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 128.4 149.6 108.3 148.9 192.8 107.2
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 42.5 60.4 25.5 82.8 110.7 56.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 85.9 89.2 82.9 66.1 82.1 50.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 441.4 450.7 432.5 346.3 370.3 323.4
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 192.4 194.7 190.3 467.3 479.1 456.0
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 433.9 434.4 433.4 336.0 330.2 341.6
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 124.7 153.4 97.4 111.7 139.3 85.4
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 98.1 117.0 80.1 65.2 78.3 52.7
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 21.0 28.8 13.7 18.6 26.7 10.9
в това число:
Астма (J45-J46) 0.9 1.0 0.9 0.9 1.9 -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 20.1 27.8 12.7 17.7 24.8 10.9
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 5.6 7.7 3.6 27.9 34.4 21.8
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 77.5 106.5 50.1 100.5 150.8 52.7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 5.1 4.8 5.5 - - -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 35.0 55.6 15.5 42.8 68.7 18.2
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 37.4 46.0 29.1 57.7 82.1 34.5
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 10.3 11.5 9.1 2.8 1.9 3.6
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.9 - 1.8 1.9 1.9 1.8
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.5 - 0.9 - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.5 - 0.9 1.9 1.9 1.8
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 37.8 45.1 31.0 34.4 40.1 29.1
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 37.4 44.1 31.0 34.4 40.1 29.1
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.5 1.0 - - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 0.9 - 1.8
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 0.9 1.0 0.9 3.7 1.9 5.5
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.9 - 1.8 2.8 5.7 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 63.5 69.0 58.3 53.1 70.6 36.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 30.8 41.2 20.9 49.3 68.7 30.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 32.7 27.8 37.3 3.7 1.9 5.5
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 44.4 70.0 20.0 53.1 66.8 40.0
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 17.7 25.9 10.0 32.6 38.2 27.3
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.0 8.6 5.5 13.0 15.3 10.9
Падания (W00-W19) 2.3 3.8 0.9 9.3 7.6 10.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.4 1.9 0.9 1.9 1.9 1.8
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 3.3 5.8 0.9 - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 3.7 5.8 1.8 8.4 13.4 3.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 7.9 14.4 1.8 16.8 22.9 10.9
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 17.3 27.8 7.3 2.8 3.8 1.8
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.4 1.9 0.9 0.9 1.9 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 163.5 204.3 124.7 175.9 189.0 163.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 163.5 204.3 124.7 175.9 189.0 163.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Сливен Смолян
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 807.1 1 930.4 1 690.8 2 051.4 2 271.7 1 847.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.5 10.1 3.2 9.7 10.1 9.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) - - - 1.9 4.0 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 1.0 - 1.9
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 1.6 2.2 1.1 1.9 4.0 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.9 7.9 2.1 4.9 2.0 7.5
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 206.2 247.2 167.5 352.5 453.1 259.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 202.4 241.6 165.4 352.5 453.1 259.0
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.5 11.2 - 8.8 12.1 5.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.2 3.4 1.1 1.0 2.0 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 12.0 15.7 8.5 30.2 42.5 18.8
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 27.3 27.0 27.6 35.1 48.5 22.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 9.8 13.5 6.4 24.3 28.3 20.6
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 11.5 14.6 8.5 23.4 26.3 20.6
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 3.8 6.7 1.1 4.9 10.1 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 39.8 58.4 22.3 68.2 117.3 22.5
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.6 2.2 1.1 3.9 6.1 1.9
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 13.1 - 25.4 20.4 - 39.4
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 3.8 - 7.4 1.9 - 3.8
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 3.8 - 7.4 9.7 - 18.8
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 3.8 - 7.4 11.7 - 22.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 9.8 20.2 - 24.3 50.6 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 3.8 5.6 2.1 3.9 8.1 -
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.8 15.7 4.2 9.7 20.2 -
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.8 11.2 8.5 12.7 12.1 13.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) - - - 3.9 4.0 3.8
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.3 3.4 3.2 7.8 10.1 5.6
Левкемия (C91-C95) 3.8 4.5 3.2 8.8 16.2 1.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.6 2.2 1.1 4.9 2.0 7.5
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 22.4 25.8 19.1 33.1 36.4 30.0
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.8 5.6 2.1 - - -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.7 3.4 2.1 4.9 6.1 3.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 7.6 3.4 11.7 26.3 26.3 26.3
Захарен диабет (E10-E14) 7.1 3.4 10.6 24.3 26.3 22.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 - 1.1 1.9 - 3.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 3.3 4.5 2.1 - - -
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.5 1.1 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.5 1.1 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 2.2 2.2 2.1 - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 27.8 29.2 26.5 21.4 26.3 16.9
Болест на Parkinson (G20) 3.3 4.5 2.1 1.9 4.0 -
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 1.0 2.0 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 24.5 24.7 24.4 18.5 20.2 16.9
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 057.1 1 053.9 1 060.0 1 179.1 1 175.3 1 182.6
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 152.2 158.4 146.3 283.3 299.4 268.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 72.5 83.1 62.5 149.0 186.1 114.5
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 79.6 75.3 83.7 134.4 113.3 153.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 438.0 415.7 459.0 295.0 277.1 311.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 363.8 375.3 353.0 334.9 354.0 317.2
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 103.1 104.5 101.8 265.8 244.8 285.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 225.3 244.9 206.7 92.5 131.5 56.3
Грип (J09-J11) 1.1 2.2 - 1.9 4.0 -
Пневмония (J12-J18) 44.7 50.6 39.2 49.7 60.7 39.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 16.4 27.0 6.4 26.3 40.5 13.1
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 1.0 - 1.9
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 16.4 27.0 6.4 25.3 40.5 11.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 163.1 165.2 161.1 14.6 26.3 3.8
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 65.5 89.9 42.4 70.1 95.1 46.9
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.2 3.4 1.1 3.9 4.0 3.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 30.0 51.7 9.5 30.2 48.5 13.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 33.3 34.8 31.8 36.0 42.5 30.0
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.5 1.1 - 1.0 - 1.9
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 3.3 3.4 3.2 1.0 - 1.9
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 1.0 - 1.9
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 3.3 3.4 3.2 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 32.2 33.7 30.7 27.3 28.3 26.3
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 31.1 32.6 29.7 25.3 24.3 26.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 1.1 1.1 1.1 1.9 4.0 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.7 4.5 1.1 1.0 2.0 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 4.9 2.2 7.4 - - -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 43.1 46.1 40.3 46.7 38.4 54.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 26.7 29.2 24.4 12.7 18.2 7.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 16.4 16.9 15.9 34.1 20.2 46.9
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 41.5 64.0 20.1 38.9 62.7 16.9
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 27.8 43.8 12.7 29.2 46.5 13.1
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 14.2 23.6 5.3 6.8 14.2 -
Падания (W00-W19) 4.4 5.6 3.2 17.5 24.3 11.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 3.3 5.6 1.1 - - -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.5 1.1 - 1.0 - 1.9
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.5 7.9 3.2 3.9 8.1 -
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 7.6 12.4 3.2 9.7 16.2 3.8
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.6 2.2 1.1 - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 4.4 5.6 3.2 - - -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 76.9 88.8 65.7 179.1 216.4 144.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 76.9 88.8 65.7 179.1 216.4 144.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
София София (столица)
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 118.0 2 359.6 1 884.7 1 343.9 1 442.9 1 252.7
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 0.9 1.8 - 2.4 3.0 1.9
Туберкулоза (A15-A19, B90) - - - 0.1 0.2 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.6 0.8 0.4
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 0.4 0.6 0.1
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 0.9 1.8 - 1.4 1.4 1.3
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 263.6 315.1 213.8 199.8 215.2 185.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 263.6 315.1 213.8 198.9 214.4 184.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.0 10.5 1.7 3.9 5.2 2.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.0 5.3 0.8 2.5 4.4 0.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 17.6 18.4 16.9 8.1 8.2 8.0
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 41.3 54.3 28.7 29.7 35.7 24.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 6.0 5.3 6.8 6.1 6.6 5.7
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 16.8 18.4 15.2 13.3 14.2 12.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 7.3 14.9 - 3.7 6.8 0.9
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 46.0 69.1 23.7 34.7 44.6 25.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 3.4 2.6 4.2 2.7 3.2 2.2
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 21.9 - 43.1 20.0 0.6 37.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 1.7 - 3.4 3.7 - 7.1
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 9.0 - 17.7 4.6 - 8.7
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 4.7 - 9.3 4.9 - 9.3
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 20.2 41.1 - 14.4 30.0 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 4.3 7.9 0.8 3.3 4.9 1.9
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.3 18.4 2.5 7.5 11.9 3.5
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 13.8 13.1 14.4 8.3 10.0 6.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) - - - 0.7 0.5 0.9
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 7.3 9.6 5.1 4.6 5.2 3.9
Левкемия (C91-C95) 5.2 7.0 3.4 5.5 7.1 3.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 0.4 - 0.8 2.6 2.4 2.8
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 17.2 19.3 15.2 14.2 12.8 15.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) - - - 0.8 0.8 0.9
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3.0 5.3 0.8 1.3 1.7 0.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 35.7 36.8 34.7 7.2 7.0 7.4
Захарен диабет (E10-E14) 34.8 35.0 34.7 6.9 6.8 7.0
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.9 1.8 - 0.3 0.2 0.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.7 2.6 0.8 1.0 0.9 1.0
Деменция (F01, F03) - - - 0.5 0.2 0.7
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.4 0.9 - 0.4 0.6 0.1
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 1.3 1.8 0.8 0.2 0.2 0.1
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 20.2 18.4 22.0 13.5 15.0 12.1
Болест на Parkinson (G20) 3.4 3.5 3.4 2.8 2.8 2.8
Болест на Алцхаймер (G30) 1.3 1.8 0.8 0.6 0.5 0.7
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 15.5 13.1 17.7 10.1 11.7 8.6
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 418.0 1 484.4 1 354.0 823.6 827.9 819.6
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 301.4 320.3 283.1 90.6 104.2 78.1
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 60.6 73.5 48.2 36.8 48.1 26.4
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 240.8 246.8 235.0 53.8 56.1 51.7
Други болести на сърцето (I30-I51) 533.6 576.8 491.9 513.3 513.8 512.9
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 206.4 203.1 209.6 172.6 160.7 183.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 376.7 384.2 369.3 47.0 49.2 45.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 115.7 144.4 87.9 64.2 74.2 54.9
Грип (J09-J11) 0.4 0.9 - 0.5 0.6 0.4
Пневмония (J12-J18) 43.0 56.0 30.4 34.2 41.1 27.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 46.4 62.1 31.3 18.8 20.6 17.2
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 0.5 0.5 0.6
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 46.4 62.1 31.3 18.3 20.1 16.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 25.8 25.4 26.2 10.6 11.9 9.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 54.6 79.6 30.4 44.4 59.5 30.5
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 1.2
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 28.4 49.9 7.6 23.3 35.9 11.7
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 24.5 27.1 22.0 19.7 22.0 17.6
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.4 0.9 - 0.4 0.2 0.6
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.9 1.8 - 0.1 - 0.1
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.9 1.8 - 0.1 - 0.1
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 24.9 28.9 21.1 23.3 24.0 22.6
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 24.5 28.9 20.3 23.0 23.6 22.4
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 - 0.8 0.3 0.5 0.1
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.7 1.8 1.7 1.1 1.1 1.2
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.3 0.9 1.7 1.1 1.1 1.0
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 23.2 27.1 19.4 26.7 29.6 24.0
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 12.0 16.6 7.6 20.6 23.1 18.2
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 11.2 10.5 11.8 6.1 6.5 5.8
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 35.7 62.1 10.1 26.4 37.3 16.3
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 16.3 27.1 5.9 12.1 16.6 7.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 9.9 16.6 3.4 4.5 6.3 2.8
Падания (W00-W19) 2.1 3.5 0.8 3.6 4.3 2.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.6 - 0.8 1.3 0.3
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.4 0.9 - 0.5 0.6 0.3
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 2.6 3.5 1.7 2.8 4.1 1.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 6.9 13.1 0.8 1.9 3.3 0.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.3 2.6 - 0.2 0.3 0.1
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 11.2 19.3 3.4 11.8 16.6 7.4
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - 0.4 0.5 0.3
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 116.5 147.9 86.2 107.6 145.2 73.0
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 116.5 147.9 86.2 107.6 145.2 73.0
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Стара Загора Търговище
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 899.8 2 073.9 1 736.8 1 974.3 2 090.3 1 863.6
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 8.3 11.3 5.6 14.5 14.8 14.1
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.3 2.6 - 0.9 - 1.8
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 1.6 2.0 1.2 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.4 6.6 4.3 13.6 14.8 12.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 246.8 314.4 183.5 260.7 326.4 198.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 243.6 311.1 180.4 258.9 322.7 198.0
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.2 7.3 1.2 7.2 11.1 3.5
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.6 4.6 0.6 1.8 3.7 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 17.9 22.5 13.6 15.4 26.0 5.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 40.0 52.3 28.5 45.3 55.6 35.4
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 6.7 9.3 4.3 7.2 7.4 7.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 15.4 20.5 10.5 9.1 13.0 5.3
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 3.2 6.6 - 6.3 11.1 1.8
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 52.5 84.1 22.9 49.8 74.2 26.5
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.9 1.3 2.5 1.8 3.7 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 14.7 - 28.5 16.3 1.9 30.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 7.4 - 14.3 9.1 - 17.7
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.5 - 8.7 4.5 - 8.8
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.8 - 11.2 4.5 - 8.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 11.2 23.2 - 16.3 33.4 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.4 9.3 1.9 2.7 - 5.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 8.0 11.3 5.0 8.1 14.8 1.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 6.7 9.9 3.7 10.9 13.0 8.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.3 0.7 - - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 5.1 6.0 4.3 2.7 5.6 -
Левкемия (C91-C95) 7.0 9.3 5.0 6.3 5.6 7.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.2 4.0 2.5 1.8 - 3.5
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 19.8 29.1 11.2 31.7 42.7 21.2
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.2 3.3 3.1 1.8 3.7 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.6 2.0 3.1 1.8 1.9 1.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 25.6 28.5 22.9 106.8 94.6 118.5
Захарен диабет (E10-E14) 25.6 28.5 22.9 105.9 94.6 116.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 0.9 - 1.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.9 3.3 0.6 2.7 1.9 3.5
Деменция (F01, F03) 0.3 - 0.6 0.9 - 1.8
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.6 3.3 - 0.9 1.9 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 0.9 - 1.8
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 7.0 6.0 8.1 18.1 26.0 10.6
Болест на Parkinson (G20) 0.3 - 0.6 6.3 9.3 3.5
Болест на Алцхаймер (G30) 0.3 0.7 - 1.8 1.9 1.8
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 6.4 5.3 7.4 10.0 14.8 5.3
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 174.8 1 141.9 1 205.6 1 016.6 994.2 1 037.9
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 344.1 354.1 334.7 197.3 185.5 208.6
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 112.0 137.7 88.0 60.6 74.2 47.7
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 232.1 216.5 246.7 136.7 111.3 160.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 179.6 170.8 187.8 187.4 196.6 178.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 364.3 347.5 380.0 398.3 378.4 417.3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 286.8 269.4 303.1 233.5 233.7 233.4
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 100.5 129.1 73.8 119.5 153.9 86.6
Грип (J09-J11) 1.3 2.0 0.6 - - -
Пневмония (J12-J18) 67.2 83.4 52.1 57.9 74.2 42.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 23.4 30.4 16.7 43.5 55.6 31.8
в това число:
Астма (J45-J46) 0.6 0.7 0.6 0.9 1.9 -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 22.7 29.8 16.1 42.5 53.8 31.8
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 8.6 13.2 4.3 18.1 24.1 12.4
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 81.0 112.5 51.4 59.7 87.2 33.6
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 5.4 9.3 1.9 3.6 5.6 1.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 33.0 53.6 13.6 27.2 48.2 7.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 42.6 49.6 36.0 29.0 33.4 24.8
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.6 1.3 - 0.9 1.9 -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 22.4 27.8 17.4 36.2 44.5 28.3
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 22.4 27.8 17.4 34.4 40.8 28.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 1.8 3.7 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.3 1.3 1.2 2.7 3.7 1.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.0 0.7 1.2 0.9 1.9 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 46.4 53.0 40.3 143.9 124.3 162.7
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.3 0.7 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 41.3 48.3 34.7 65.2 68.6 61.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 4.8 4.0 5.6 78.8 55.6 100.8
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 38.4 59.6 18.6 36.2 55.6 17.7
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.1 31.1 11.8 19.0 27.8 10.6
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 9.0 13.2 5.0 9.1 14.8 3.5
Падания (W00-W19) 4.5 4.6 4.3 2.7 3.7 1.8
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 0.6 1.3 - 1.8 1.9 1.8
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.0 1.3 0.6 1.8 1.9 1.8
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 6.1 10.6 1.9 3.6 5.6 1.8
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 14.1 24.5 4.3 15.4 26.0 5.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.6 2.0 1.2 1.8 1.9 1.8
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 1.0 1.3 0.6 - - -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.6 0.7 0.6 - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 141.2 181.4 103.5 153.0 157.7 148.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 141.2 181.4 103.5 153.0 157.7 148.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Хасково Шумен
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 969.1 2 136.0 1 809.9 1 811.4 1 917.5 1 710.6
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 3.1 2.7 3.5 8.1 11.9 4.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.4 0.9 - 1.2 2.4 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.4 - 0.9 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 2.2 1.8 2.6 7.0 9.5 4.5
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 279.8 360.6 202.7 266.2 311.4 223.3
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 276.7 356.9 200.1 265.1 310.2 222.2
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.1 11.9 2.6 5.8 7.2 4.5
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 4.9 6.4 3.5 2.9 4.8 1.1
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 11.1 12.8 9.6 14.5 17.9 11.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 33.4 49.3 18.3 37.8 47.7 28.3
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 11.1 12.8 9.6 12.8 15.5 10.2
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 44.5 44.7 44.4 22.1 17.9 26.1
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.5 7.3 1.7 4.7 8.4 1.1
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 61.9 102.2 23.5 52.3 87.1 19.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.8 0.9 2.6 - - -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 15.1 2.7 27.0 16.3 - 31.7
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.9 - 9.6 6.4 - 12.5
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 1.8 - 3.5 5.8 - 11.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.3 - 10.4 5.2 - 10.2
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 21.8 44.7 - 11.0 22.7 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.8 10.0 1.7 5.2 6.0 4.5
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 7.1 9.1 5.2 8.7 14.3 3.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 7.1 9.1 5.2 7.6 11.9 3.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.3 1.8 0.9 2.3 1.2 3.4
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.7 4.6 0.9 2.3 3.6 1.1
Левкемия (C91-C95) 4.5 7.3 1.7 4.7 2.4 6.8
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.7 1.8 3.5 1.7 2.4 1.1
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 16.0 17.3 14.8 34.9 39.4 30.6
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.1 3.7 2.6 1.2 1.2 1.1
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.9 0.9 0.9 5.2 3.6 6.8
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 5.8 6.4 5.2 37.2 27.4 46.5
Захарен диабет (E10-E14) 5.8 6.4 5.2 36.6 27.4 45.3
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 0.6 - 1.1
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.4 0.9 - - - -
Деменция (F01, F03) 0.4 0.9 - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 26.7 20.1 33.1 16.3 19.1 13.6
Болест на Parkinson (G20) 5.3 2.7 7.8 8.1 11.9 4.5
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 5.2 3.6 6.8
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 21.4 17.3 25.2 2.9 3.6 2.3
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 308.9 1 318.1 1 300.0 998.7 946.2 1 048.6
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 103.4 118.7 88.8 190.7 208.8 173.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 49.9 61.2 39.2 98.8 112.2 86.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 53.5 57.5 49.6 91.8 96.6 87.3
Други болести на сърцето (I30-I51) 723.0 768.6 679.6 215.1 194.5 234.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 366.6 335.0 396.8 319.7 303.1 335.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 115.8 95.8 134.9 273.2 239.8 304.9
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 68.6 85.8 52.2 102.3 134.8 71.4
Грип (J09-J11) 0.9 0.9 0.9 0.6 1.2 -
Пневмония (J12-J18) 32.5 36.5 28.7 55.2 72.8 38.5
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 12.9 15.5 10.4 36.6 45.3 28.3
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 - 0.9 - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 12.5 15.5 9.6 36.6 45.3 28.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 22.3 32.9 12.2 9.9 15.5 4.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 52.6 69.4 36.5 70.3 101.4 40.8
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 4.0 5.5 2.6 8.1 9.5 6.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 17.8 28.3 7.8 26.7 48.9 5.7
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 30.7 35.6 26.1 35.5 43.0 28.3
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.9 1.8 - 1.2 1.2 1.1
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 0.6 1.2 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.6 1.2 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 12.5 14.6 10.4 30.8 38.2 23.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 12.5 14.6 10.4 30.2 37.0 23.8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.6 1.2 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 3.1 5.5 0.9 2.9 2.4 3.4
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.8 1.8 1.7 0.6 1.2 -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 69.1 70.3 67.9 89.5 97.8 81.6
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - 0.6 1.2 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 32.5 39.3 26.1 80.8 90.7 71.4
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 36.5 31.0 41.8 8.1 6.0 10.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 31.2 45.6 17.4 40.1 48.9 31.7
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 16.0 22.8 9.6 27.3 32.2 22.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 2.7 2.7 2.6 4.7 9.5 -
Падания (W00-W19) 7.6 11.0 4.4 10.5 9.5 11.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.7 - 0.6 1.2 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) - - - 1.2 1.2 1.1
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 4.5 6.4 2.6 10.5 10.7 10.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.9 13.7 4.4 8.1 10.7 5.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.3 0.9 1.7 2.9 2.4 3.4
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 4.9 8.2 1.7 1.7 3.6 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 103.8 131.4 77.4 141.3 170.6 113.4
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 103.8 131.4 77.4 141.3 170.6 113.4
(Продължение и край)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Ямбол
общо мъже жени
Общо 2 094.8 2 245.4 1 950.6
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 3.4 7.0 -
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.6 5.2 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 0.9 1.7 -
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 307.1 363.7 252.8
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 307.1 363.7 252.8
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.1 8.7 1.7
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 1.7 1.7 1.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 25.7 35.0 16.7
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 50.5 56.0 45.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 12.8 22.7 3.3
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 13.7 19.2 8.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.8 14.0 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 53.9 90.9 18.4
Злокачествен меланом на кожата (C43) 0.9 - 1.7
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 25.7 - 50.2
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.0 - 11.7
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 1.7 - 3.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 11.1 - 21.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 15.4 31.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 9.4 14.0 5.0
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.4 15.7 3.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.3 7.0 13.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 3.4 5.2 1.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.3 5.2 3.3
Левкемия (C91-C95) 12.0 14.0 10.0
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 4.3 5.2 3.3
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 23.1 17.5 28.5
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) - - -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.7 1.7 1.7
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 43.6 36.7 50.2
Захарен диабет (E10-E14) 42.8 35.0 50.2
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.9 1.7 -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) - - -
Деменция (F01, F03) - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 9.4 12.2 6.7
Болест на Parkinson (G20) 3.4 3.5 3.3
Болест на Алцхаймер (G30) 0.9 1.7 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 5.1 7.0 3.3
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 395.9 1 390.2 1 401.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 513.2 529.9 497.3
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 114.6 131.2 98.8
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 398.6 398.7 398.5
Други болести на сърцето (I30-I51) 169.4 162.6 175.8
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 517.5 484.4 549.2
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 195.9 213.3 179.2
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 66.7 94.4 40.2
Грип (J09-J11) 2.6 1.7 3.3
Пневмония (J12-J18) 28.2 43.7 13.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 21.4 28.0 15.1
в това число:
Астма (J45-J46) 0.9 - 1.7
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 20.5 28.0 13.4
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 14.5 21.0 8.4
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 59.9 82.2 38.5
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.6 3.5 1.7
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 28.2 43.7 13.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 29.1 35.0 23.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 12.8 10.5 15.1
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 12.8 10.5 15.1
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.6 5.2 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 4.3 7.0 1.7
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 53.9 54.2 53.6
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 19.7 26.2 13.4
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 34.2 28.0 40.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 30.8 54.2 8.4
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 17.1 33.2 1.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.0 10.5 1.7
Падания (W00-W19) 3.4 7.0 -
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.6 5.2 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.9 1.7 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 4.3 8.7 -
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 12.0 17.5 6.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.9 1.7 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 0.9 1.7 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 102.6 125.9 80.4
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 102.6 125.9 80.4

1 Хармонизиран списък, разработен от Евростат, използван за международни сравнения. От 2020 г. е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2).
25.06.2021


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Умирания по причини и смъртност по причини - умирания по причини за смъртта, смъртност по причини, мъртвораждания и мъртвораждания на 1 000 живородени
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 юни 2021 г.
Дата на публикуване25 юни 2021 г.
Дата на последно актуализиране25 юни 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на умиранията по причини е широко използвана като основен източник на информация за международни сравнения на здравното състояние на населението, както и за национални анализи. Процедурите по събирането на данните за умиранията по причини са еднотипни при всички европейски страни, като се използват унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.
Статистическите разработки на умиранията по причини в България се осъществяват при спазване на изискванията на МКБ - Х ревизия. В съответствие с препоръките на Евростат, за анализ на данните за смъртността по причини от 2014 таблиците се разработват и по хармонизиран списък от 86 причини.

Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е медицинското съобщение за смърт. Формата и съдържанието на съобщението за смърт са определени с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на здравеопазването, като частта му за причините на смъртта и друга медицинска информация е стандартизирана в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО).

Медицинското лице, констатирало смъртта, съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт”.

Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия и на основание Методически указания към Наредба №42 от 08.12.2004 г. на Министерство на здравеопазването.

Данните се представят по пол, възрастови групи, тип населено място и причина за смъртта (по класове болести или в съответствие с хармонизирания списък от 86 причини) на национално ниво и по статистически райони и области, които съответстват на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2 и NUTS 3). Годишните данни се представят в абсолютен брой и на 100 000 души от населението.

Използвани класификации
 • Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);
 • Хармонизиран списък от 86 причини за анализ на данните за смъртност, разработен от Евростат (за целите на европейската статистика), в съответствие със стандартите на Световната здравна организация и Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – Х ревизия.
Обхват

В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

В съответствие с изискванията на СЗО статистическите таблици за умиранията по причини се разработват въз основа на първоначалната (основна) причина за смъртта. Тя се дефинира като “болест или травма, предизвикваща редица болестни процеси, непосредствено водещи до смърт, или обстоятелства, довели до нещастен случай или акт на насилие, които са предизвикали смъртоносната травма”.

При кодирането на причината за смъртта се използва четиризначния код на причините съгласно МКБ – Х ревизия.

Интензитетът (честотата) на умиранията по причини се изчислява като съотношение между броя на умрелите от определена причина и средногодишния брой на съответното население. Изчислява се на 100 хил. души от населението.

Коефициентът на детска смъртност се изчислява на 1000 живородени.

Статистическа единица

Статистическата единица е починалото лице. Отчетната единица е лекарят, попълнил документа „съобщение за смърт”, респективно „съобщение за раждане” (в случай на мъртвородено дете).

Статистическа съвкупност

В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Географски обхват (територия)

Обхваща се цялата територия на Република България. В териториален разрез данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”.

Времеви обхват

До 1994 – налични са само публикуваните данни.

1995 – 2004 – данните са налични при поискване

2005 – 2020 - данните са налични и на интернет сайта www.nsi.bg

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой, на 100 000 души от населението.

Отчетен период

Годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи;
 • Решение на Комисията от 5 април 2011 г. за предоставяне на дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи (нотифицирано под номер С(2011) 2057);
 • Закон за статистиката;
 • Изменение и допълнение към Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, изд. от Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 41, считано от 21.05.2019 година.
 • Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури, обн. ДВ. бр.111 от 21 декември 2004г., изм., ДВ, бр. 49 от 29.05.2020 г.  

 • Инструкции и указания на Министерство на здравеопазването.

Споделяне на данни

До отчетната 2010 г. данните за умиранията по причини се предоставят на Евростат и Световната здравна организация в рамките на съвместно събиране на данни по единични причини, пол, възраст и статистически райони (NUTS 2).

От отчетната 2011 г. данните се предоставят в изпълнение на Регламент (ЕС) № 328/2011.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество;
 • Закон за статистиката;
 • Закон за защита на личните данни.
Конфиденциалност - защита на данните

Нивото на детайлизиране на причините за смърт (респ. мъртвораждане) и подготовката на статистическите таблици е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания по причини и смъртност по причини се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Публикация „Здравеопазване“;
 • „Статистически годишник“;
 • Публикация „Население и демографски процеси”.
Онлайн база данни

Подробни данни за умирания по причини и смъртност по причини са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване - Умирания по причини и смъртност по причини: http://www.nsi.bg/bg/node/3348

Онлайн база данни на Евростат

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Всички данни за умиранията по причини се съхраняват в Информационна система „Демография”. Достъпът до нея е строго регламентиран, при спазване на правилата за защита на личните данни и опазване на статистическата тайна.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Методологични бележки: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Zdr_6_Methodology.pdf;
 • Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х резизия - том 2, Ръководство с инструкция за работа;
 • Инструкции и указания на СЗО и Министерство на здравеопазването.
Документация за качеството

Качеството на информацията за умиранията по причини и смъртността по причини основно се определя от информацията, попълнена от лекаря, установил смъртта и впоследствие от прилагането на правилата за избор и кодиране на основната /начална/ причина на смъртта от лекари в РЗИ, в съответствие с изискванията за приложение на МКБ – Х.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Стриктно прилагане на изискванията на СЗО и правилата и инструкциите за сертифициране и кодиране съгласно МКБ – Х.

Ежегоден логически контрол по отношение на качеството на данните в съответствие с „Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х резизия - том 2, Ръководство с инструкция за работа“.

Прилагане на препоръките на Евростат за контрол на качеството на данните за умиранията по причини.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията по причини ежегодно се изпращат на Евростат и Световната здравна организация при стриктно спазване на указаните срокове и форми за представяне на данните. В рамките на ежегодно попълвани въпросници данните за умиранията по причини се предоставят и на други европейски и международни организации - ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и други.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са Народното събрание, органите на изпълнителната и местната власт, Националната здравноосигурителна каса. Ежегодно данните се предоставят на Министерство на здравеопазването, неговите териториални подразделения - Регионалните здравни инспекции и Националния център по обществено здраве и анализи, в чиито функции е формирането на политики в областта на здравеопазването на национално и регионално ниво.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на научно-изследователски институти, университети, НПО и др.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

За публичното представяне на данните за умиранията по причини (на интернет сайта) те се обобщават по основни класове и в хармонизиран кратък списък от 86 причини, разработен от Евростат (за целите на европейската статистика), в съответствие със стандартите на Световната здравна организация и приетата Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – Х ревизия. От 2020 г., в съответствие с актуализациите на СЗО и инструкции и указания на МЗ, в таблиците е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2). Публикувани са и детайлни таблици за умиранията от COVID-19 (U07.1 - U07.2) в България.

Съгласно дефинициите по МКБ-Х:

- U07.1 COVID-19, идентифициран вирус - потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми;

- U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус - диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. 

Данните се представят по пол, възрастови групи с интервал от пет години и причина за смъртта на национално ниво, по тип населено място и по статистически райони, който съответстват на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2).

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са съпоставими за всички териториални нива в страната.

При международни сравнения трябва да се има предвид, че страните прилагат различни ревизии на МКБ. В допълнение, обхващането на починалите в чужбина резиденти или нерезидентите, починали в докладващата страна също би могло да окаже влияние на съпоставимостта на данните. 

Сравнимост във времето

Динамичните редове за умиранията по причини (респ. мъртворажданията по причини) съгласно МКБ – Х ревизия обхващат периода след 2005 година.

До 2004 г. е прилагана МКБ – ІХ ревизия.

Съгласуваност между предметни области

Общият брой на умиранията по причини, респ. мъртворажданията по причини е равен на броя на умиранията (мъртворажданията) в тема Население.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Възможно е ревизиране на данните след процедура на валидиране от Евростат в изпълнение на Регламент (ЕС) 328/2011 година.

Възможно е ревизиране на данните  при промяна в териториалните нива, тоест ако се променят статистическите райони (NUTS 2).

Ревизия на данните - практика

Виж предишната позиция.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни за умрелите лица и мъртвородените деца е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Събитията се регистрират чрез следните документи:

 • За умиранията - образец ЕСГРАОН - ТДС, съобщение за смърт;
 • За мъртворажданията - образец ЕСГРАОН - ТДС, съобщение за раждане.
Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

            1. Сертифициране

Описание на процеса на сертифициране и валидиране

Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е медицинското съобщение за смърт. Формата и съдържанието на съобщението за смърт са определени с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на здравеопазването, като частта му за причините на смъртта и друга медицинска информация е стандартизирана в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО).

Медицинското лице, констатирало смъртта, съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт” в съответствие с Изменение и допълнение към Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, изд. от Министъра на здравеопазването, ообн. ДВ, бр. 41, считано от 21.05.2019 година. Всички процедури, медицински критерии и редът за установяване на смърт са детайлно определени в националното законодателство.

Задължително ли е обучението по сертифициране (попълване на съобщение за смърт)?

Обучението е част от медицинското образование.

             2. Кодиране

Прилага ли се автоматизирано кодиране? – Не.

Избор на първоначална причина за смърт и модификации – прилага се само ръчно избиране на първоначалната причина за смърт.

До 2012 г – използва се тризначния код по МКБ.

От 2013 г. -  използва се четиризначния код по МКБ - Х рев.

В базата данни на НСИ се съхранява информация само за първоначалната причина за смърт.

             3. Мъртвораждания и неонатална смърт

Мъртвораждания – източник на данни е съобщението за раждане. Съобщението за раждане се попълва в лечебните заведения. В случай на мъртвораждане един екземпляр от него се изпраща в Регионалната здравна инспекция. Кодирането на причината за мъртвораждане (така както и при смърт) се извършва от лекари, работещи в РЗИ, специално обучени за приложение на МКБ.

Неонатална смърт – За всички смъртни случаи, независимо от възрастта, се използва един и същ документ. Съобщенията за смърт на деца на възраст от 0 до 27 навършени дни се кодират така както всички останали. 

Валидиране на данни

1. Кодиране

Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия и на основание Методически указания към Наредба №42 от 08.12.2004 г. на Министерство на здравеопазването. Лекарят, който кодира причината за смърт, трябва да преглежда и уточнява медицинските свидетелства за смърт, когато същите не са попълнени правилно и съгласно изискванията. Ако е необходимо се свързва с лечебното заведение или лекаря, издал съобщението за смърт, за допълнителни уточнения.

След кодиране на причината за смърт документите се предават в Отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ за въвеждане на информацията. Данните се обработват и съхраняват в ИС „Демография“ в НСИ.

Валидирането на данните се извършва:

 • при получаване на данните от административния източник -  предварителна проверка и обработка, проверка за правилното прилагане на критерия за продължителност на престоя в страната не по-малко 12 месеца;
 • при обработка на данните - проверка за спазване на критериите за дублиране, коректност, правила за валидиране на характеристиките на всеки отделен запис, вкл. наличие на несъответствия в съобщението за смърт или грешки при попълване на документа. В случай на несъответствия се осъществява връзка с лекаря, издал съобщението или кодиралия го.

Централизирано ли е кодирането?

Кодирането на причините за смърт се извършва от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции. РЗИ осъществяват държавна политика в областта на здравеопазването на територията на административните области в страната.

Кой кодира съобщението за смърт? Извършва ли се от лекаря, който издава документа?

Не. Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия.

Прилага ли се контрол чрез двойно кодиране?

Не.

 

Относителен дял на недобре определени и неуточнени причини за смърт от всички умирания

 

Причини за смърт

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Некласифицирани другаде причини за смърт (R00 – R99)

3.3

3.1

3.5

3.5

3.6

3.1

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R98 – R99)

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.7

Старост (R54)

1.3

1.0

1.3

1.1

1.1

0.8

Въздействие на неуточнен фактор (Х59)

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

Валидирането на данните се извършва на три етапа:
2. Процес на валидиране на данните

 • при получаване на данните от административния източник -  предварителна проверка и обработка, проверка за правилното прилагане на критерия за продължителност на престоя в страната не по-малко 12 месеца;

  при обработка на данните - проверка за спазване на критериите за дублиране, коректност, правила за валидиране на характеристиките на всеки отделен запис;

 • преди разпространение на данните - проверка на честотите на отделни променливи, съгласуваност във всяка отделна таблица и между таблиците.

 

Прилагани критерии (допълнителни външни източници, регистри и т.н.) по отношение контрола на обхвата:

Източник на данни за всички демографските събития е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Информацията се получава под формата на компютърни файлове. Причините за смърт и мъртвораждане се кодират на хартиения документ, екземпляр от който също се получава. Това дава възможност да се следи за пълнота на обхвата. В случай на мъртвораждане или смърт на дете, починало до 168-я час след раждането в допълнение се попълва Свидетелство за перинатална смърт. Екземпляр от този документ се изпраща в РЗИ. Този документ се използва за верифициране на данните за перинаталната смъртност.

Данните се валидират от Евростат съгласно Регламент (ЕС) 328/2011 при спазване изискванията на МКБ-Х ревизия.

Обработка на данни

Данните се обработват и съхраняват в Информационна система „Демография“.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Умирания по причини и смъртност по причини - умирания по причини за смъртта, смъртност по причини, мъртвораждания и мъртвораждания на 1 000 живородени
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на умиранията по причини е широко използвана като основен източник на информация за международни сравнения на здравното състояние на населението, както и за национални анализи. Процедурите по събирането на данните за умиранията по причини са еднотипни при всички европейски страни, като се използват унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.
Статистическите разработки на умиранията по причини в България се осъществяват при спазване на изискванията на МКБ - Х ревизия. В съответствие с препоръките на Евростат, за анализ на данните за смъртността по причини от 2014 таблиците се разработват и по хармонизиран списък от 86 причини.

Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е медицинското съобщение за смърт. Формата и съдържанието на съобщението за смърт са определени с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на здравеопазването, като частта му за причините на смъртта и друга медицинска информация е стандартизирана в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО).

Медицинското лице, констатирало смъртта, съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт”.

Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия и на основание Методически указания към Наредба №42 от 08.12.2004 г. на Министерство на здравеопазването.

Данните се представят по пол, възрастови групи, тип населено място и причина за смъртта (по класове болести или в съответствие с хармонизирания списък от 86 причини) на национално ниво и по статистически райони и области, които съответстват на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2 и NUTS 3). Годишните данни се представят в абсолютен брой и на 100 000 души от населението.

Използвани класификации
 • Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);
 • Хармонизиран списък от 86 причини за анализ на данните за смъртност, разработен от Евростат (за целите на европейската статистика), в съответствие със стандартите на Световната здравна организация и Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – Х ревизия.
Обхват

В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

В съответствие с изискванията на СЗО статистическите таблици за умиранията по причини се разработват въз основа на първоначалната (основна) причина за смъртта. Тя се дефинира като “болест или травма, предизвикваща редица болестни процеси, непосредствено водещи до смърт, или обстоятелства, довели до нещастен случай или акт на насилие, които са предизвикали смъртоносната травма”.

При кодирането на причината за смъртта се използва четиризначния код на причините съгласно МКБ – Х ревизия.

Интензитетът (честотата) на умиранията по причини се изчислява като съотношение между броя на умрелите от определена причина и средногодишния брой на съответното население. Изчислява се на 100 хил. души от населението.

Коефициентът на детска смъртност се изчислява на 1000 живородени.

Статистическа единица

Статистическата единица е починалото лице. Отчетната единица е лекарят, попълнил документа „съобщение за смърт”, респективно „съобщение за раждане” (в случай на мъртвородено дете).

Статистическа съвкупност

В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Географски обхват (територия)

Обхваща се цялата територия на Република България. В териториален разрез данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”.

Времеви обхват

До 1994 – налични са само публикуваните данни.

1995 – 2004 – данните са налични при поискване

2005 – 2020 - данните са налични и на интернет сайта www.nsi.bg

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни за умрелите лица и мъртвородените деца е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Събитията се регистрират чрез следните документи:

 • За умиранията - образец ЕСГРАОН - ТДС, съобщение за смърт;
 • За мъртворажданията - образец ЕСГРАОН - ТДС, съобщение за раждане.
Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

            1. Сертифициране

Описание на процеса на сертифициране и валидиране

Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е медицинското съобщение за смърт. Формата и съдържанието на съобщението за смърт са определени с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на здравеопазването, като частта му за причините на смъртта и друга медицинска информация е стандартизирана в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО).

Медицинското лице, констатирало смъртта, съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт” в съответствие с Изменение и допълнение към Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, изд. от Министъра на здравеопазването, ообн. ДВ, бр. 41, считано от 21.05.2019 година. Всички процедури, медицински критерии и редът за установяване на смърт са детайлно определени в националното законодателство.

Задължително ли е обучението по сертифициране (попълване на съобщение за смърт)?

Обучението е част от медицинското образование.

             2. Кодиране

Прилага ли се автоматизирано кодиране? – Не.

Избор на първоначална причина за смърт и модификации – прилага се само ръчно избиране на първоначалната причина за смърт.

До 2012 г – използва се тризначния код по МКБ.

От 2013 г. -  използва се четиризначния код по МКБ - Х рев.

В базата данни на НСИ се съхранява информация само за първоначалната причина за смърт.

             3. Мъртвораждания и неонатална смърт

Мъртвораждания – източник на данни е съобщението за раждане. Съобщението за раждане се попълва в лечебните заведения. В случай на мъртвораждане един екземпляр от него се изпраща в Регионалната здравна инспекция. Кодирането на причината за мъртвораждане (така както и при смърт) се извършва от лекари, работещи в РЗИ, специално обучени за приложение на МКБ.

Неонатална смърт – За всички смъртни случаи, независимо от възрастта, се използва един и същ документ. Съобщенията за смърт на деца на възраст от 0 до 27 навършени дни се кодират така както всички останали. 

Валидиране на данни

1. Кодиране

Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия и на основание Методически указания към Наредба №42 от 08.12.2004 г. на Министерство на здравеопазването. Лекарят, който кодира причината за смърт, трябва да преглежда и уточнява медицинските свидетелства за смърт, когато същите не са попълнени правилно и съгласно изискванията. Ако е необходимо се свързва с лечебното заведение или лекаря, издал съобщението за смърт, за допълнителни уточнения.

След кодиране на причината за смърт документите се предават в Отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ за въвеждане на информацията. Данните се обработват и съхраняват в ИС „Демография“ в НСИ.

Валидирането на данните се извършва:

 • при получаване на данните от административния източник -  предварителна проверка и обработка, проверка за правилното прилагане на критерия за продължителност на престоя в страната не по-малко 12 месеца;
 • при обработка на данните - проверка за спазване на критериите за дублиране, коректност, правила за валидиране на характеристиките на всеки отделен запис, вкл. наличие на несъответствия в съобщението за смърт или грешки при попълване на документа. В случай на несъответствия се осъществява връзка с лекаря, издал съобщението или кодиралия го.

Централизирано ли е кодирането?

Кодирането на причините за смърт се извършва от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции. РЗИ осъществяват държавна политика в областта на здравеопазването на територията на административните области в страната.

Кой кодира съобщението за смърт? Извършва ли се от лекаря, който издава документа?

Не. Кодирането на причините за смърт се извършва само от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия.

Прилага ли се контрол чрез двойно кодиране?

Не.

 

Относителен дял на недобре определени и неуточнени причини за смърт от всички умирания

 

Причини за смърт

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Некласифицирани другаде причини за смърт (R00 – R99)

3.3

3.1

3.5

3.5

3.6

3.1

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R98 – R99)

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.7

Старост (R54)

1.3

1.0

1.3

1.1

1.1

0.8

Въздействие на неуточнен фактор (Х59)

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

Валидирането на данните се извършва на три етапа:
2. Процес на валидиране на данните

 • при получаване на данните от административния източник -  предварителна проверка и обработка, проверка за правилното прилагане на критерия за продължителност на престоя в страната не по-малко 12 месеца;

  при обработка на данните - проверка за спазване на критериите за дублиране, коректност, правила за валидиране на характеристиките на всеки отделен запис;

 • преди разпространение на данните - проверка на честотите на отделни променливи, съгласуваност във всяка отделна таблица и между таблиците.

 

Прилагани критерии (допълнителни външни източници, регистри и т.н.) по отношение контрола на обхвата:

Източник на данни за всички демографските събития е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Информацията се получава под формата на компютърни файлове. Причините за смърт и мъртвораждане се кодират на хартиения документ, екземпляр от който също се получава. Това дава възможност да се следи за пълнота на обхвата. В случай на мъртвораждане или смърт на дете, починало до 168-я час след раждането в допълнение се попълва Свидетелство за перинатална смърт. Екземпляр от този документ се изпраща в РЗИ. Този документ се използва за верифициране на данните за перинаталната смъртност.

Данните се валидират от Евростат съгласно Регламент (ЕС) 328/2011 при спазване изискванията на МКБ-Х ревизия.

Обработка на данни

Данните се обработват и съхраняват в Информационна система „Демография“.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Стриктно прилагане на изискванията на СЗО и правилата и инструкциите за сертифициране и кодиране съгласно МКБ – Х.

Ежегоден логически контрол по отношение на качеството на данните в съответствие с „Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х резизия - том 2, Ръководство с инструкция за работа“.

Прилагане на препоръките на Евростат за контрол на качеството на данните за умиранията по причини.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията по причини ежегодно се изпращат на Евростат и Световната здравна организация при стриктно спазване на указаните срокове и форми за представяне на данните. В рамките на ежегодно попълвани въпросници данните за умиранията по причини се предоставят и на други европейски и международни организации - ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и други.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са Народното събрание, органите на изпълнителната и местната власт, Националната здравноосигурителна каса. Ежегодно данните се предоставят на Министерство на здравеопазването, неговите териториални подразделения - Регионалните здравни инспекции и Националния център по обществено здраве и анализи, в чиито функции е формирането на политики в областта на здравеопазването на национално и регионално ниво.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на научно-изследователски институти, университети, НПО и др.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

За публичното представяне на данните за умиранията по причини (на интернет сайта) те се обобщават по основни класове и в хармонизиран кратък списък от 86 причини, разработен от Евростат (за целите на европейската статистика), в съответствие със стандартите на Световната здравна организация и приетата Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – Х ревизия. От 2020 г., в съответствие с актуализациите на СЗО и инструкции и указания на МЗ, в таблиците е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2). Публикувани са и детайлни таблици за умиранията от COVID-19 (U07.1 - U07.2) в България.

Съгласно дефинициите по МКБ-Х:

- U07.1 COVID-19, идентифициран вирус - потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми;

- U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус - диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. 

Данните се представят по пол, възрастови групи с интервал от пет години и причина за смъртта на национално ниво, по тип населено място и по статистически райони, който съответстват на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2).

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

За производството на официалната статистическа информация се използват административни източници на данни. НСИ получава данните за демографските събития във вид на компютърни файлове от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Регистрацията на събитията се извършва в момента на смъртта (мъртвораждането), а броят им се изчислява към 31.12. на референтната година. Изследването е изчерпателно за всички умирания (мъртвораждания) регистрирани през годината.

Събитията се регистрират в момента на тяхното настъпване в съответствие с настоящия адрес на починалото лице, но формират съответните периодни съвкупности за определен период от време. За текущата демографска статистика и статистика на здравеопазването този период е една календарна година.  

Данните се обработват, редактират и валидират посредством Информационна система „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития. Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“. 

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол. Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Свързването на записите се извършва на базата на ЕГН на починалото лице.

Валидирането на данните се извършва на три етапа:

 • при получаване на данните от административния източник -  предварителна проверка и обработка, проверка за правилното прилагане на критерия за продължителност на престоя в страната не по-малко 12 месеца;
 • при обработка на данните - проверка за спазване на критериите за дублиране, коректност, правила за валидиране на характеристиките на всеки отделен запис;
 • преди разпространение на данните - проверка на честотите на отделни променливи, съгласуваност във всяка отделна таблица и между таблиците.

 

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Възможно е ревизиране на данните след процедура на валидиране от Евростат в изпълнение на Регламент (ЕС) 328/2011 година.

Възможно е ревизиране на данните  при промяна в териториалните нива, тоест ако се променят статистическите райони (NUTS 2).

Ревизия на данните - практика

Виж предишната позиция.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 мес.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са съпоставими за всички териториални нива в страната.

При международни сравнения трябва да се има предвид, че страните прилагат различни ревизии на МКБ. В допълнение, обхващането на починалите в чужбина резиденти или нерезидентите, починали в докладващата страна също би могло да окаже влияние на съпоставимостта на данните. 

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Динамичните редове за умиранията по причини (респ. мъртворажданията по причини) съгласно МКБ – Х ревизия обхващат периода след 2005 година.

До 2004 г. е прилагана МКБ – ІХ ревизия.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Общият брой на умиранията по причини, респ. мъртворажданията по причини е равен на броя на умиранията (мъртворажданията) в тема Население.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Публикация „Здравеопазване“;
 • „Статистически годишник“;
 • Публикация „Население и демографски процеси”.
Онлайн база данни

Подробни данни за умирания по причини и смъртност по причини са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване - Умирания по причини и смъртност по причини: http://www.nsi.bg/bg/node/3348

Онлайн база данни на Евростат

Таблици с данни - консултации

Не се прилага.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Всички данни за умиранията по причини се съхраняват в Информационна система „Демография”. Достъпът до нея е строго регламентиран, при спазване на правилата за защита на личните данни и опазване на статистическата тайна.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага.

Методологични документи
 • Методологични бележки: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Zdr_6_Methodology.pdf;
 • Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х резизия - том 2, Ръководство с инструкция за работа;
 • Инструкции и указания на СЗО и Министерство на здравеопазването.
Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Качеството на информацията за умиранията по причини и смъртността по причини основно се определя от информацията, попълнена от лекаря, установил смъртта и впоследствие от прилагането на правилата за избор и кодиране на основната /начална/ причина на смъртта от лекари в РЗИ, в съответствие с изискванията за приложение на МКБ – Х.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество;
 • Закон за статистиката;
 • Закон за защита на личните данни.
Конфиденциалност - защита на данните

Нивото на детайлизиране на причините за смърт (респ. мъртвораждане) и подготовката на статистическите таблици е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 8 май 2009 - 11:00

  Към края на 2008 година в страната функционират 673 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 25 091 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 24 341, а в седмични – 750. През 2008 година продължава тенденцията на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. По-чувствително е нарастването на местата в детските ясли и яслени групи, които се увеличават с 2.8% в сравнение с предходната година, което се дължи основно на увеличението на местата в дневните ясли (с 3.8% или с 895 места).

 • понеделник, 6 април 2009 - 11:00

  През 2008 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2008 г. в сравнение с 2007 г. е с 9%, и се дължи основно на намаляването на броя на постъпилите деца – от 2 145 през 2007 г. на 1 993 през 2008 г.

Страници

 • Здравеопазване 2008
  Здравеопазване 2008
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2008", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници