Премини към основното съдържание

Смъртност по причини по пол, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_6.1.4_Umr.xls

СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
България Северозападен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 566.8 1 689.8 1 453.0 2 035.2 2 227.3 1 856.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.9 9.5 6.4 9.0 11.5 6.7
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 1.7 0.4 2.5 4.3 0.9
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.2 0.4 0.1 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.6 0.7 0.4 1.2 1.2 1.2
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 6.0 6.6 5.4 5.2 5.9 4.6
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 258.8 306.2 214.9 329.5 395.7 267.7
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 257.4 304.5 213.8 328.1 393.8 266.8
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.4 9.1 1.9 7.6 13.3 2.3
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.0 4.9 1.3 4.0 6.2 2.0
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 14.3 18.0 10.9 16.0 18.3 13.9
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 39.0 47.2 31.4 48.2 59.0 38.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.2 13.0 7.6 9.7 13.7 6.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.1 18.2 16.1 21.7 26.4 17.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.4 8.4 0.8 6.0 11.8 0.6
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 48.8 74.9 24.7 61.1 94.3 30.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.1 2.6 1.7 2.1 2.2 2.0
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 18.3 0.8 34.5 25.3 0.9 48.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.9 - 9.5 8.2 - 15.9
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.6 - 10.7 5.4 - 10.4
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.5 - 10.6 6.7 - 13.0
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 15.0 31.3 - 19.9 41.3 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.6 7.2 4.1 6.1 7.1 5.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.6 15.2 4.5 12.0 20.8 3.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.1 9.8 8.4 11.2 11.5 11.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.6 4.3 2.8 5.1 5.6 4.6
Левкемия (C91-C95) 6.0 7.2 4.9 8.4 10.2 6.7
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.6 2.5 2.7 3.0 4.0 2.0
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 26.6 28.8 24.6 39.5 45.3 34.2
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.4 1.6 1.1 1.3 1.9 0.9
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.6 1.4 1.7 3.1 4.0 2.3
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 22.2 20.9 23.3 45.4 45.6 45.1
Захарен диабет (E10-E14) 21.6 20.3 22.8 45.4 45.6 45.1
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 0.6 0.5 - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.2 1.6 0.8 3.6 4.0 3.2
Деменция (F01, F03) 0.4 0.2 0.5 1.5 0.6 2.3
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.4 0.9 - 1.2 2.5 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.1 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.5 0.3 0.9 0.9 0.9
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.7 15.3 12.1 18.3 21.7 15.0
Болест на Parkinson (G20) 2.3 2.3 2.2 4.5 4.7 4.3
Болест на Алцхаймер (G30) 0.9 0.7 1.1 1.5 2.2 0.9
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 10.5 12.3 8.8 12.3 14.9 9.8
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 957.1 964.3 950.4 1 213.8 1 234.2 1 194.7
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 192.7 216.7 170.5 198.1 221.9 176.0
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 77.6 101.6 55.3 66.9 89.7 45.7
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 115.2 115.1 115.3 131.2 132.2 130.2
Други болести на сърцето (I30-I51) 317.9 321.7 314.3 446.6 450.0 443.4
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 278.0 258.4 296.2 398.3 392.9 403.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 168.5 167.6 169.3 170.7 169.4 171.9
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 76.3 92.9 61.0 96.7 122.0 73.2
Грип (J09-J11) 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 -
Пневмония (J12-J18) 34.8 42.5 27.7 36.4 46.9 26.6
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 17.9 22.3 13.8 37.6 46.6 29.2
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 0.4 - 0.9
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 17.5 21.9 13.4 37.1 46.6 28.4
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 23.2 27.5 19.3 22.5 27.9 17.4
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 70.1 96.3 45.8 102.9 136.5 71.5
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.4 4.4 2.5 4.6 6.5 2.9
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 29.5 49.8 10.8 39.2 66.1 14.2
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 37.1 42.1 32.5 59.0 63.9 54.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.0 0.6 1.3 1.9 0.9 2.9
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.7 0.5 0.8 0.7 0.3 1.2
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.6 0.5 0.7 0.6 - 1.2
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 29.5 32.6 26.7 37.7 46.2 29.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 29.0 31.6 26.6 36.8 44.7 29.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.5 1.0 0.1 0.9 1.6 0.3
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.1 0.1 - 0.3
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 2.1 1.9 1.8 2.5 1.2
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.2 1.4 1.0 1.8 2.5 1.2
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 73.7 72.3 75.0 105.6 113.3 98.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.1 0.2 0.1 0.3 0.6 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 43.0 49.4 37.1 62.1 77.0 48.3
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 30.5 22.7 37.8 43.1 35.7 50.1
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 34.7 53.6 17.2 51.2 72.0 31.8
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 19.5 29.6 10.0 33.8 45.0 23.4
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.8 11.2 2.8 11.1 17.4 5.2
Падания (W00-W19) 5.3 6.6 4.2 12.9 12.4 13.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.3 0.5 1.9 3.1 0.9
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.8 1.3 0.3 0.9 1.2 0.6
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.2 8.3 2.3 7.0 10.9 3.5
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 7.0 11.1 3.2 9.6 15.2 4.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.9 1.4 0.5 1.8 2.5 1.2
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 6.1 9.5 3.0 4.8 7.8 2.0
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.2 2.0 0.5 1.2 1.6 0.9
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 15.2 18.0 12.6 12.0 14.3 9.8
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 15.2 18.0 12.5 12.0 14.3 9.8
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Северен централен район Североизточен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 855.7 2 023.6 1 701.9 1 560.7 1 676.3 1 453.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 8.5 8.6 8.4 15.0 16.6 13.6
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.8 3.4 0.3 1.0 1.3 0.7
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.1 - 0.3 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.1 - 0.3 0.1 - 0.2
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 6.4 5.2 7.6 13.9 15.4 12.6
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 294.6 352.0 242.0 265.0 309.0 224.1
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 291.8 348.6 239.8 263.3 307.0 222.7
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.3 11.3 1.7 7.4 13.3 1.9
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 4.1 7.0 1.4 2.4 4.5 0.5
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 17.1 22.3 12.3 14.3 17.6 11.2
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 48.1 53.9 42.9 41.3 51.1 32.3
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 13.2 16.2 10.4 10.1 13.3 7.0
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.3 16.8 17.7 15.0 13.1 16.8
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.5 8.9 0.6 4.8 9.6 0.5
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 60.9 96.4 28.3 48.6 75.5 23.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.2 2.4 2.0 2.1 2.5 1.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 19.6 0.3 37.3 21.5 0.8 40.7
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.7 - 9.0 5.2 - 10.0
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 6.1 - 11.8 6.1 - 11.7
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.4 - 10.4 5.5 - 10.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 15.2 31.8 - 13.8 28.7 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.0 6.1 5.9 7.0 8.8 5.4
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 11.7 16.8 7.0 8.4 13.8 3.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.1 12.9 7.6 8.4 9.6 7.2
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.7 0.9 0.6 0.6 0.5 0.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.1 5.2 1.1 3.6 4.3 3.0
Левкемия (C91-C95) 6.6 8.6 4.8 4.1 5.5 2.8
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.2 3.1 3.4 3.4 1.8 4.9
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 25.6 26.6 24.7 29.7 32.2 27.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 2.8 3.4 2.2 1.7 2.0 1.4
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.9 2.1 3.6 2.1 1.8 2.3
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 24.9 21.1 28.3 39.3 38.0 40.4
Захарен диабет (E10-E14) 23.9 19.9 27.5 38.3 37.0 39.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.0 1.2 0.8 1.0 1.0 0.9
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.9 3.1 0.8 1.7 2.8 0.7
Деменция (F01, F03) 0.4 0.3 0.6 0.2 - 0.5
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.0 2.1 - 0.8 1.8 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - 0.1 0.3 -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.6 0.3 0.5 0.8 0.2
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 16.0 16.2 15.7 16.5 18.6 14.5
Болест на Parkinson (G20) 3.5 4.3 2.8 3.9 4.3 3.5
Болест на Алцхаймер (G30) 1.6 0.9 2.2 1.2 0.5 1.9
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 10.8 11.0 10.7 11.4 13.8 9.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 109.8 1 133.6 1 088.0 926.3 925.9 926.7
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 181.0 202.0 161.8 173.8 209.0 141.2
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 71.1 93.0 51.0 78.7 110.5 49.1
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 109.9 109.0 110.8 95.2 98.5 92.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 348.3 350.1 346.6 170.4 174.0 167.1
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 311.0 304.2 317.2 244.2 226.4 260.8
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 269.6 277.3 262.5 337.8 316.5 357.6
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 106.4 128.8 85.8 71.9 87.6 57.3
Грип (J09-J11) 0.1 0.3 - 0.2 0.3 0.2
Пневмония (J12-J18) 61.3 71.0 52.4 38.5 46.6 31.1
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 25.9 34.3 18.2 18.1 22.7 13.8
в това число:
Астма (J45-J46) 0.7 0.6 0.8 1.3 1.3 1.4
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 25.2 33.7 17.4 16.7 21.4 12.4
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 19.0 23.3 15.1 15.0 18.1 12.2
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 83.1 119.4 49.9 69.6 97.2 43.9
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 5.4 6.1 4.8 5.8 7.3 4.4
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 34.0 58.5 11.5 32.6 54.4 12.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 43.8 54.8 33.7 31.2 35.5 27.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 3.1 2.1 3.9 1.2 1.0 1.4
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.7 0.9 0.6 1.2 0.8 1.6
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.1 0.3 - 0.1 - 0.2
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.6 0.6 0.6 1.1 0.8 1.4
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 36.6 39.5 33.9 26.4 27.2 25.7
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 35.9 38.3 33.7 25.8 26.2 25.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.7 1.2 0.3 0.6 1.0 0.2
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.3 - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.9 1.8 2.0 2.4 1.8 3.0
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.7 0.9 0.6 1.3 1.5 1.2
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 102.0 104.4 99.8 70.8 70.5 71.0
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.1 - 0.3 - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 66.3 76.5 56.9 49.7 52.9 46.7
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 35.6 27.9 42.6 21.1 17.6 24.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 46.5 71.0 24.1 37.8 60.4 16.8
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 30.0 45.6 15.7 19.5 32.0 7.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 9.1 15.6 3.1 8.1 14.4 2.3
Падания (W00-W19) 9.5 11.6 7.6 2.2 3.5 0.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.0 1.8 0.3 1.6 3.0 0.2
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 2.2 3.1 1.4 0.6 1.0 0.2
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 8.2 13.5 3.4 7.0 10.1 4.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 10.2 15.6 5.3 9.5 14.6 4.7
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.1 0.3 - 0.6 0.8 0.5
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.3 7.7 3.1 6.9 11.3 2.8
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.9 1.8 - 1.3 1.8 0.9
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 16.0 18.1 14.0 12.2 15.6 9.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 16.0 18.1 14.0 12.1 15.6 8.9
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Югоизточен район Югозападен район
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 564.0 1 702.4 1 435.6 1 331.8 1 419.8 1 250.6
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 8.7 10.7 6.9 4.6 5.6 3.7
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 1.5 0.6 0.2 0.4 0.1
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.2 0.4 -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 1.2 1.8 0.6 0.5 0.6 0.4
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 6.5 7.4 5.7 3.7 4.1 3.2
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 251.3 305.9 200.7 206.7 232.9 182.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 249.6 304.1 199.1 205.9 232.2 181.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.1 7.0 1.4 3.9 6.3 1.7
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.3 5.0 1.6 2.5 4.0 1.1
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 13.6 19.3 8.3 9.6 10.8 8.4
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 39.9 49.0 31.5 30.4 35.7 25.4
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.7 14.7 7.1 7.3 8.5 6.3
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.0 19.7 18.3 15.1 17.0 13.2
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.3 9.6 1.2 3.0 5.4 0.9
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 54.2 86.6 24.2 34.4 49.0 20.9
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.8 2.0 1.6 2.3 2.7 2.0
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 15.5 0.7 29.2 16.0 1.2 29.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.9 - 11.4 3.2 - 6.2
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 3.4 - 6.5 5.2 - 9.9
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.0 - 11.6 4.0 - 7.6
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 11.8 24.5 - 13.0 27.1 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 4.8 7.0 2.8 3.9 5.6 2.4
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.3 15.3 5.7 8.1 12.6 3.9
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.1 10.9 9.3 7.9 7.7 8.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.6 3.5 1.8 3.3 3.7 2.9
Левкемия (C91-C95) 4.7 6.1 3.5 5.7 6.3 5.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.5 1.1 1.8 2.2 2.2 2.3
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 20.8 21.4 20.3 24.4 25.5 23.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.7 1.8 1.6 0.8 0.7 0.9
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.2 2.0 2.4 0.8 0.7 1.0
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 10.8 9.6 12.0 20.3 19.3 21.3
Захарен диабет (E10-E14) 10.5 9.2 11.8 19.9 18.9 20.9
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.6 1.1 0.2 0.5 0.5 0.5
Деменция (F01, F03) 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.4 0.9 - 0.1 0.2 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.1 0.2 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 0.3 0.3 0.3
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.8 15.3 12.4 11.9 13.0 11.0
Болест на Parkinson (G20) 0.9 0.9 1.0 1.7 1.7 1.7
Болест на Алцхаймер (G30) 0.6 0.7 0.6 0.9 0.6 1.2
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 12.2 13.8 10.8 9.3 10.7 8.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 988.0 1 002.3 974.8 795.7 807.0 785.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 239.5 275.0 206.6 99.9 117.7 83.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 99.5 134.3 67.2 47.0 63.5 31.7
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 140.0 140.7 139.4 52.9 54.2 51.7
Други болести на сърцето (I30-I51) 278.4 280.9 276.0 416.3 419.8 413.1
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 322.4 300.4 342.8 191.8 176.0 206.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 147.7 145.9 149.4 87.7 93.4 82.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 75.5 88.4 63.5 83.8 99.6 69.2
Грип (J09-J11) 0.5 0.7 0.4 0.2 0.4 0.1
Пневмония (J12-J18) 31.6 36.3 27.2 35.3 44.3 27.1
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 13.9 17.1 11.0 15.1 17.4 12.9
в това число:
Астма (J45-J46) 0.2 0.4 - 0.3 0.3 0.3
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 13.7 16.6 11.0 14.8 17.1 12.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 29.5 34.4 25.0 33.2 37.5 29.2
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 86.7 116.0 59.5 55.8 77.0 36.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.5 4.2 2.8 1.4 1.8 1.0
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 35.8 60.2 13.2 24.9 42.1 9.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 47.4 51.6 43.4 29.5 33.1 26.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.5
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.3 1.3 1.2 0.2 0.2 0.3
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.3 1.3 1.2 0.2 0.2 0.3
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 26.6 27.8 25.6 36.0 39.1 33.1
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 26.0 26.5 25.6 35.6 38.4 33.0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.6 1.3 - 0.4 0.7 0.1
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 3.2 4.4 2.0 1.0 1.3 0.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2.0 1.5 2.4 0.5 0.7 0.3
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 43.6 44.4 42.8 72.8 63.5 81.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 29.3 31.1 27.6 32.0 36.6 27.8
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 14.1 13.1 15.0 40.6 26.7 53.5
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 32.3 51.9 14.2 24.8 39.2 11.4
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 16.3 25.6 7.7 10.5 16.9 4.5
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 5.9 10.1 2.0 4.9 7.4 2.6
Падания (W00-W19) 2.5 3.7 1.4 1.6 2.3 1.0
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.3 3.3 1.4 0.7 1.4 0.1
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.6 1.1 0.2 0.4 0.8 0.1
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 4.9 7.4 2.6 2.7 5.0 0.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.8 13.8 4.3 1.6 2.8 0.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.1 1.8 0.4 0.9 1.3 0.5
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.3 4.2 0.6 11.3 17.3 5.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 3.8 6.6 1.2 0.5 0.8 0.2
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 17.0 19.7 14.4 15.9 19.7 12.3
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 17.0 19.7 14.4 15.9 19.7 12.3
(Продължение и край)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Южен централен район
общо мъже жени
Общо 1 545.1 1 656.0 1 442.3
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.9 9.6 4.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.3 2.1 0.6
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.8 1.3 0.3
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.8 0.3
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.3 5.4 3.3
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 286.0 347.9 228.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 284.9 346.1 228.1
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.7 9.1 2.5
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.8 4.6 1.2
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 20.0 26.2 14.2
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 40.8 51.8 30.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 13.0 16.6 9.8
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.9 18.8 17.0
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.9 9.4 0.7
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 54.7 84.5 27.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.1 3.2 1.2
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 17.8 0.6 33.7
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.1 - 9.8
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 7.3 - 14.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.0 - 13.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 18.7 38.9 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 7.3 9.4 5.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.1 16.3 4.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 8.9 9.7 8.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.8 0.6 1.0
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.1 4.8 3.4
Левкемия (C91-C95) 6.9 8.0 5.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.8 3.3 2.4
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 26.1 29.8 22.6
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.1 1.8 0.4
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.5 0.2 0.7
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 9.1 8.1 9.9
Захарен диабет (E10-E14) 8.4 7.3 9.3
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.7 0.8 0.6
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.8 1.1 0.6
Деменция (F01, F03) 0.4 0.5 0.3
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.1 0.2 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.5 0.3
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 10.8 13.1 8.7
Болест на Parkinson (G20) 1.3 1.0 1.6
Болест на Алцхаймер (G30) 0.2 0.3 0.1
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 9.3 11.8 7.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 992.2 977.0 1 006.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 317.8 336.9 300.1
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 117.1 141.6 94.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 200.7 195.2 205.8
Други болести на сърцето (I30-I51) 205.6 212.5 199.1
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 321.6 282.2 358.2
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 147.3 145.5 149.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 42.0 55.7 29.3
Грип (J09-J11) 0.9 1.3 0.6
Пневмония (J12-J18) 19.1 24.4 14.2
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 10.8 14.8 7.1
в това число:
Астма (J45-J46) - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 10.8 14.8 7.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 11.1 15.2 7.4
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 56.6 78.5 36.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.2 4.8 1.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 22.8 38.3 8.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 30.6 35.4 26.2
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.8 0.5 1.2
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 0.3 0.6
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.5 0.3 0.6
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 15.7 18.7 12.9
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 15.3 18.0 12.7
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 0.6 0.1
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.4 1.8 3.0
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.7 2.1 1.3
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 67.8 69.5 66.1
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.1 - 0.1
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 43.9 52.2 36.2
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 23.8 17.4 29.7
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 35.3 54.4 17.6
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 22.7 34.5 11.8
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.2 10.2 2.5
Падания (W00-W19) 9.1 11.8 6.5
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.1 0.6
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.6 1.3 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.5 9.1 2.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9.4 15.2 4.0
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.2 1.8 0.6
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 1.4 1.9 0.9
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.7 1.1 0.3
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 16.0 17.7 14.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 16.0 17.7 14.5

1 Хармонизиран списък, разработен от Евростат, използван за международни сравнения. От 2020 г. е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2).
СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО ПОЛ И ОБЛАСТИ
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
България Благоевград
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 566.8 1 689.8 1 453.0 1 315.3 1 426.3 1 210.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.9 9.5 6.4 4.5 4.3 4.7
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.1 1.7 0.4 0.3 0.7 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.2 0.4 0.1 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.6 0.7 0.4 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 6.0 6.6 5.4 4.2 3.6 4.7
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 258.8 306.2 214.9 195.0 218.8 172.7
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 257.4 304.5 213.8 194.4 217.4 172.7
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.4 9.1 1.9 2.1 3.6 0.7
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.0 4.9 1.3 2.8 5.0 0.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 14.3 18.0 10.9 15.3 17.2 13.5
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 39.0 47.2 31.4 31.6 33.7 29.7
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.2 13.0 7.6 9.0 10.8 7.4
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.1 18.2 16.1 15.6 14.3 16.9
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.4 8.4 0.8 2.4 4.3 0.7
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 48.8 74.9 24.7 30.9 53.1 10.1
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.1 2.6 1.7 2.4 2.9 2.0
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 18.3 0.8 34.5 20.2 2.2 37.1
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.9 - 9.5 3.5 - 6.7
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.6 - 10.7 2.1 - 4.0
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.5 - 10.6 5.2 - 10.1
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 15.0 31.3 - 16.3 33.7 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.6 7.2 4.1 3.1 4.3 2.0
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.6 15.2 4.5 5.6 7.9 3.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.1 9.8 8.4 10.1 10.0 10.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.6 4.3 2.8 1.7 1.4 2.0
Левкемия (C91-C95) 6.0 7.2 4.9 2.4 2.2 2.7
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.6 2.5 2.7 1.0 0.7 1.3
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 26.6 28.8 24.6 10.1 8.6 11.5
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.4 1.6 1.1 0.7 1.4 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.6 1.4 1.7 0.7 0.7 0.7
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 22.2 20.9 23.3 19.1 16.5 21.6
Захарен диабет (E10-E14) 21.6 20.3 22.8 18.4 15.8 20.9
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.2 1.6 0.8 1.0 1.4 0.7
Деменция (F01, F03) 0.4 0.2 0.5 - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.4 0.9 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.1 - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.5 0.3 1.0 1.4 0.7
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.7 15.3 12.1 9.7 12.2 7.4
Болест на Parkinson (G20) 2.3 2.3 2.2 2.8 2.2 3.4
Болест на Алцхаймер (G30) 0.9 0.7 1.1 1.4 1.4 1.3
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 10.5 12.3 8.8 5.6 8.6 2.7
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 957.1 964.3 950.4 816.0 838.0 795.3
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 192.7 216.7 170.5 77.9 91.1 65.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 77.6 101.6 55.3 56.3 67.4 45.9
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 115.2 115.1 115.3 21.6 23.7 19.6
Други болести на сърцето (I30-I51) 317.9 321.7 314.3 414.4 443.4 387.2
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 278.0 258.4 296.2 233.6 212.4 253.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 168.5 167.6 169.3 90.0 91.1 89.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 76.3 92.9 61.0 110.2 130.6 91.1
Грип (J09-J11) 0.4 0.6 0.2 - - -
Пневмония (J12-J18) 34.8 42.5 27.7 16.3 21.5 11.5
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 17.9 22.3 13.8 18.8 25.8 12.1
в това число:
Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 0.3 - 0.7
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 17.5 21.9 13.4 18.4 25.8 11.5
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 23.2 27.5 19.3 75.1 83.2 67.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 70.1 96.3 45.8 38.6 60.3 18.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.4 4.4 2.5 1.0 2.2 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 29.5 49.8 10.8 23.3 39.5 8.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 37.1 42.1 32.5 14.3 18.7 10.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.0 0.6 1.3 0.7 0.7 0.7
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.7 0.5 0.8 0.3 - 0.7
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.0 0.1 0.0 - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.6 0.5 0.7 0.3 - 0.7
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 29.5 32.6 26.7 27.8 30.9 25.0
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 29.0 31.6 26.6 27.1 29.4 25.0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.5 1.0 0.1 0.7 1.4 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.1 - 0.1 0.3 - 0.7
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 2.1 1.9 1.0 1.4 0.7
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.2 1.4 1.0 - - -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 73.7 72.3 75.0 62.9 72.5 54.0
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.1 0.2 0.1 0.3 0.7 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 43.0 49.4 37.1 35.1 43.0 27.7
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 30.5 22.7 37.8 27.5 28.7 26.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 34.7 53.6 17.2 25.0 36.6 14.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 19.5 29.6 10.0 15.0 23.7 6.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.8 11.2 2.8 8.3 12.2 4.7
Падания (W00-W19) 5.3 6.6 4.2 1.4 1.4 1.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.3 0.5 0.3 0.7 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.8 1.3 0.3 - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.2 8.3 2.3 4.9 9.3 0.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 7.0 11.1 3.2 1.7 3.6 -
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.9 1.4 0.5 1.0 2.2 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 6.1 9.5 3.0 7.0 7.2 6.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.2 2.0 0.5 0.3 - 0.7
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 15.2 18.0 12.6 2.1 1.4 2.7
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 15.2 18.0 12.5 2.1 1.4 2.7
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Бургас Варна
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 408.8 1 539.7 1 288.0 1 355.8 1 451.9 1 266.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 13.1 16.9 9.6 19.4 22.6 16.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.3 2.7 - 0.2 - 0.4
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.3 0.5 - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 11.5 13.7 9.6 19.2 22.6 16.0
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 272.3 324.9 223.8 228.2 251.7 206.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 270.0 322.1 221.8 227.7 250.7 206.5
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.7 7.1 2.5 4.6 7.2 2.2
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.1 3.8 2.5 2.5 4.3 0.9
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 15.5 22.4 9.1 10.6 13.0 8.5
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 40.6 50.8 31.3 38.4 43.3 33.8
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 11.0 15.3 7.1 10.6 14.0 7.6
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 21.2 23.5 19.2 13.2 11.1 15.1
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.2 6.6 2.0 3.7 7.2 0.4
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 56.6 89.0 26.7 39.3 57.3 22.7
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.1 2.7 1.5 1.4 1.9 0.9
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 16.5 0.5 31.3 19.2 0.5 36.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 7.1 - 13.6 5.1 - 9.8
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 2.6 - 5.0 4.4 - 8.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.3 - 12.1 4.4 - 8.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 13.6 28.4 - 10.4 21.7 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 4.7 6.0 3.5 5.3 7.2 3.6
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.5 15.8 5.5 9.0 14.0 4.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 12.1 13.1 11.1 5.3 6.3 4.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.3 0.5 - 0.7 0.5 0.9
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 1.6 1.6 1.5 4.4 5.3 3.6
Левкемия (C91-C95) 3.9 5.5 2.5 3.7 4.8 2.7
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.3 1.1 1.5 3.9 1.9 5.8
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 30.4 28.9 31.8 27.5 28.4 26.7
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 2.4 2.7 2.0 0.5 1.0 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.8 2.2 1.5 0.9 1.0 0.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 2.4 2.7 2.0 3.0 3.9 2.2
Захарен диабет (E10-E14) 1.8 1.6 2.0 2.5 3.4 1.8
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 1.1 - 0.5 0.5 0.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.3 0.5 - 0.7 1.4 -
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 0.2 0.5 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.3 0.5 - 0.2 0.5 -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 0.2 0.5 -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 4.7 6.6 3.0 11.6 14.0 9.3
Болест на Parkinson (G20) 0.3 0.5 - 0.5 0.5 0.4
Болест на Алцхаймер (G30) 0.5 1.1 - 0.9 1.0 0.9
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 3.9 4.9 3.0 10.2 12.5 8.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 850.8 866.0 836.8 863.1 872.0 854.8
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 121.4 150.7 94.3 145.9 185.3 109.5
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 72.3 98.3 48.4 75.4 110.2 43.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 49.0 52.4 45.9 70.5 75.1 66.3
Други болести на сърцето (I30-I51) 365.9 363.1 368.5 172.0 172.8 171.3
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 302.7 284.5 319.6 179.0 172.3 185.1
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 60.8 67.7 54.4 366.2 341.7 388.9
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 50.8 56.8 45.4 57.6 70.3 45.8
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 16.5 20.7 12.6 38.1 45.2 31.6
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 6.6 6.0 7.1 5.8 8.2 3.6
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 6.6 6.0 7.1 5.8 8.2 3.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 27.8 30.0 25.7 13.6 16.8 10.7
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 78.4 111.4 47.9 59.7 82.3 38.7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.4 1.1 3.5 6.5 7.2 5.8
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 34.1 61.7 8.6 30.3 48.1 13.8
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 41.9 48.6 35.8 22.9 27.0 19.1
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 0.7 0.5 0.9
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 0.9
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 0.9
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 34.3 38.2 30.8 18.3 18.3 18.2
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 33.8 37.1 30.8 18.0 17.8 18.2
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.5 1.1 - 0.2 0.5 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.1 3.3 1.0 3.0 1.4 4.4
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.0 0.5 1.5 0.9 0.5 1.3
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 52.9 51.3 54.4 41.2 37.5 44.5
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 37.5 37.1 37.8 29.8 27.0 32.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 15.5 14.2 16.6 11.3 10.6 12.0
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 26.7 39.3 15.1 35.4 57.3 15.1
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 8.4 9.8 7.1 15.5 26.0 5.8
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 1.6 2.7 0.5 6.9 12.5 1.8
Падания (W00-W19) - - - 1.8 2.9 0.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.6 2.2 3.0 1.4 2.4 0.4
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.3 - 0.5 0.5 1.0 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 3.9 4.9 3.0 4.9 7.2 2.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 6.0 8.2 4.0 10.2 16.4 4.4
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.3 0.5 - 0.7 1.0 0.4
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 3.4 6.0 1.0 7.6 11.6 4.0
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 8.6 14.7 3.0 1.4 2.4 0.4
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 16.5 18.6 14.6 11.3 16.4 6.7
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 16.5 18.6 14.6 11.3 16.4 6.7
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Велико Търново Видин
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 812.1 1 977.0 1 661.4 2 338.7 2 567.3 2 127.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.9 6.2 9.4 11.1 17.3 5.3
Туберкулоза (A15-A19, B90) - - - 4.2 8.7 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 0.5 - 0.9 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 1.4 2.9 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 7.4 6.2 8.5 5.5 5.8 5.3
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 355.4 429.8 287.4 319.7 403.8 242.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 351.5 424.7 284.6 316.9 401.0 239.4
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.4 12.4 2.8 8.3 11.5 5.3
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 5.9 12.4 - 4.2 5.8 2.7
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 14.8 20.6 9.4 15.2 20.2 10.6
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 56.6 62.9 50.9 48.4 60.6 37.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 12.3 13.4 11.3 18.0 23.1 13.3
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 17.7 18.6 17.0 23.5 31.7 16.0
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.4 13.4 - 2.8 2.9 2.7
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 79.3 125.8 36.8 55.4 92.3 21.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 3.4 3.1 3.8 1.4 - 2.7
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 26.6 1.0 49.9 22.1 2.9 39.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.9 - 9.4 5.5 - 10.6
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 7.9 - 15.1 6.9 - 13.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 4.9 - 9.4 6.9 - 13.3
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 20.2 42.3 - 19.4 40.4 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 7.9 8.2 7.5 6.9 8.7 5.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 14.3 19.6 9.4 18.0 31.7 5.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 12.3 15.5 9.4 11.1 17.3 5.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.5 - 0.9 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.5 4.1 0.9 2.8 - 5.3
Левкемия (C91-C95) 9.4 7.2 11.3 9.7 11.5 8.0
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.9 3.1 4.7 - - -
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 32.5 40.2 25.4 30.4 40.4 21.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 3.9 5.2 2.8 2.8 2.9 2.7
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.5 4.1 0.9 6.9 5.8 8.0
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 8.9 4.1 13.2 23.5 23.1 23.9
Захарен диабет (E10-E14) 8.4 4.1 12.3 23.5 23.1 23.9
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 - 0.9 - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.0 1.0 0.9 6.9 8.7 5.3
Деменция (F01, F03) 1.0 1.0 0.9 - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 1.4 2.9 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 5.5 5.8 5.3
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 21.2 24.7 17.9 22.1 31.7 13.3
Болест на Parkinson (G20) 6.4 10.3 2.8 8.3 11.5 5.3
Болест на Алцхаймер (G30) 2.5 2.1 2.8 - - -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 12.3 12.4 12.3 13.8 20.2 8.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 983.1 1 001.9 965.9 1 513.9 1 546.1 1 484.2
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 153.1 174.2 133.8 251.9 285.6 220.8
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 67.0 90.7 45.2 49.8 72.1 29.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 86.2 83.5 88.6 202.0 213.5 191.5
Други болести на сърцето (I30-I51) 313.1 305.1 320.4 304.4 326.0 284.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 295.4 302.0 289.3 606.1 597.1 614.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 221.5 220.6 222.4 351.5 337.5 364.4
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 100.4 117.5 84.8 99.6 126.9 74.5
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 48.2 54.6 42.4 52.6 60.6 45.2
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 27.6 32.0 23.6 40.1 54.8 26.6
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 27.6 32.0 23.6 40.1 54.8 26.6
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 24.6 30.9 18.8 6.9 11.5 2.7
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 65.0 91.7 40.5 110.7 150.0 74.5
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 6.4 8.2 4.7 8.3 11.5 5.3
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 22.6 38.1 8.5 45.7 80.8 13.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 35.9 45.4 27.3 56.7 57.7 55.9
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.5 - 0.9 1.4 - 2.7
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.5 1.0 - - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.5 1.0 - - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 32.5 29.9 34.9 51.2 77.9 26.6
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 31.5 28.9 33.9 51.2 77.9 26.6
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 1.0 1.0 0.9 - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 0.5 - 0.9 2.8 5.8 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.5 2.1 0.9 1.4 - 2.7
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 165.9 168.0 164.0 103.8 75.0 130.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 107.8 122.7 94.2 38.7 31.7 45.2
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 58.1 45.4 69.7 65.0 43.3 85.1
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 45.8 66.0 27.3 58.1 92.3 26.6
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 32.0 46.4 18.8 36.0 54.8 18.6
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.4 12.4 2.8 8.3 11.5 5.3
Падания (W00-W19) 12.3 15.5 9.4 11.1 11.5 10.6
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.0 2.1 - 1.4 2.9 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 3.4 4.1 2.8 1.4 2.9 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.9 12.4 3.8 13.8 26.0 2.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 12.3 17.5 7.5 12.5 20.2 5.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 2.8 5.8 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 1.5 2.1 0.9 6.9 11.5 2.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 19.7 28.9 11.3 5.5 2.9 8.0
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 19.7 28.9 11.3 5.5 2.9 8.0
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Враца Габрово
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 941.4 2 155.9 1 739.9 2 187.4 2 307.3 2 079.3
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 10.1 16.7 3.9 13.6 17.7 10.0
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.7 5.6 - 6.3 11.1 2.0
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 7.4 11.1 3.9 7.3 6.6 8.0
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 324.5 396.9 256.4 394.1 464.1 330.9
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 322.4 392.7 256.4 393.0 464.1 328.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.7 12.5 1.3 6.3 8.8 4.0
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 6.1 9.7 2.6 6.3 8.8 4.0
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 23.6 23.7 23.5 23.1 26.5 19.9
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 43.8 52.9 35.3 63.9 70.7 57.8
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 11.5 18.1 5.2 15.7 17.7 14.0
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 21.6 26.5 17.0 26.2 28.7 23.9
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 8.1 16.7 - 3.1 4.4 2.0
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 61.4 90.5 34.0 62.9 106.1 23.9
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.3 1.4 1.3 4.2 6.6 2.0
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 23.6 2.8 43.2 21.0 - 39.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 7.4 - 14.4 7.3 - 14.0
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 5.4 - 10.5 10.5 - 19.9
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 5.4 - 10.5 14.7 - 27.9
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 19.6 40.4 - 28.3 59.7 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.7 9.7 3.9 8.4 8.8 8.0
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.4 18.1 1.3 14.7 24.3 6.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.1 11.1 9.2 18.9 26.5 12.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.7 - 1.3 1.0 2.2 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.7 2.8 6.5 2.1 2.2 2.0
Левкемия (C91-C95) 8.8 12.5 5.2 13.6 19.9 8.0
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 0.7 1.4 - 6.3 6.6 6.0
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 35.8 40.4 31.4 34.6 30.9 37.9
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 2.0 4.2 - 1.0 - 2.0
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 4.7 5.6 3.9 4.2 - 8.0
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 85.0 87.7 82.4 52.4 48.6 55.8
Захарен диабет (E10-E14) 85.0 87.7 82.4 51.4 46.4 55.8
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 1.0 2.2 -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.3 2.8 - 2.1 4.4 -
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.3 2.8 - 2.1 4.4 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 8.8 12.5 5.2 9.4 8.8 10.0
Болест на Parkinson (G20) - - - 1.0 2.2 -
Болест на Алцхаймер (G30) 0.7 1.4 - 1.0 - 2.0
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.1 11.1 5.2 7.3 6.6 8.0
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 102.9 1 123.9 1 083.2 1 305.9 1 268.6 1 339.7
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 290.1 318.9 262.9 336.4 340.3 332.9
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 118.7 157.4 82.4 66.0 84.0 49.8
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 171.3 161.6 180.5 270.4 256.4 283.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 361.6 380.2 344.0 335.4 360.2 313.0
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 373.0 353.7 391.1 390.9 342.6 434.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 78.2 71.0 85.0 243.2 225.4 259.2
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 116.0 136.5 96.8 109.0 137.0 83.7
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 31.7 44.6 19.6 80.7 86.2 75.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 61.4 69.6 53.6 22.0 39.8 6.0
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 61.4 69.6 53.6 22.0 39.8 6.0
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 22.9 22.3 23.5 6.3 11.1 2.0
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 128.2 171.3 87.6 110.1 141.4 81.7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.0 2.8 1.3 7.3 4.4 10.0
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 56.7 93.3 22.2 44.0 77.4 14.0
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 69.5 75.2 64.1 58.7 59.7 57.8
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.3 1.4 1.3 3.1 2.2 4.0
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.3 - 2.6 1.0 2.2 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 1.0 2.2 -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.3 - 2.6 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 49.9 57.1 43.2 46.1 50.8 41.9
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 48.6 55.7 41.9 46.1 50.8 41.9
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 1.3 1.4 1.3 - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 1.4 2.6 1.0 - 2.0
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.3 2.8 - - - -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 46.5 51.5 41.9 46.1 39.8 51.8
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 26.3 30.6 22.2 24.1 19.9 27.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 20.2 20.9 19.6 22.0 19.9 23.9
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 47.2 72.4 23.5 59.7 99.5 23.9
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 29.7 46.0 14.4 38.8 64.1 15.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 15.5 23.7 7.8 12.6 22.1 4.0
Падания (W00-W19) 6.1 8.4 3.9 15.7 22.1 10.0
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.0 2.8 1.3 1.0 2.2 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) - - - 4.2 6.6 2.0
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 6.1 11.1 1.3 5.2 11.1 -
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 10.1 16.7 3.9 15.7 26.5 6.0
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.7 - 1.3 - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 6.1 9.7 2.6 2.1 2.2 2.0
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.7 - 1.3 3.1 6.6 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 10.1 15.3 5.2 29.3 22.1 35.9
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 10.1 15.3 5.2 29.3 22.1 35.9
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Добрич Кърджали
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 847.2 2 039.9 1 670.8 1 468.8 1 629.2 1 314.2
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 15.7 15.7 15.7 2.8 4.2 1.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) 2.0 2.8 1.3 - - -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.7 - 1.3 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 12.9 12.8 13.0 2.8 4.2 1.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 340.3 404.3 281.7 196.5 249.5 145.4
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 335.6 400.0 276.5 195.8 248.0 145.4
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 10.2 19.9 1.3 2.1 4.2 -
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 0.7 1.4 - 1.4 1.4 1.4
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 21.8 27.0 17.0 24.2 32.4 16.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 55.1 74.0 37.8 24.9 29.6 20.4
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 7.5 10.0 5.2 11.8 15.5 8.2
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.7 18.5 20.9 13.1 14.1 12.2
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.8 12.8 1.3 4.8 9.9 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 61.3 98.2 27.4 47.0 78.9 16.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 3.4 2.8 3.9 1.4 1.4 1.4
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 29.3 2.8 53.5 5.5 - 10.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.8 - 13.0 4.8 - 9.5
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 10.2 - 19.6 5.5 - 10.9
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.5 - 14.3 4.8 - 9.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 18.4 38.4 - 7.6 15.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 15.0 18.5 11.7 2.8 4.2 1.4
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 8.2 17.1 - 5.5 5.6 5.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 12.3 14.2 10.4 6.2 5.6 6.8
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.7 1.4 - 0.7 1.4 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.4 1.4 5.2 4.8 4.2 5.4
Левкемия (C91-C95) 4.1 5.7 2.6 5.5 7.0 4.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.4 1.4 1.3 2.1 2.8 1.4
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 32.0 34.2 30.0 9.0 14.1 4.1
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 4.8 4.3 5.2 0.7 1.4 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.7 1.4 3.9 0.7 - 1.4
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 68.1 79.7 57.4 6.9 5.6 8.2
Захарен диабет (E10-E14) 66.7 76.9 57.4 6.2 4.2 8.2
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.4 2.8 - 0.7 1.4 -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 5.4 8.5 2.6 3.5 4.2 2.7
Деменция (F01, F03) 1.4 - 2.6 2.8 2.8 2.7
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 3.4 7.1 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.7 1.4 - 0.7 1.4 -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 22.5 29.9 15.7 3.5 4.2 2.7
Болест на Parkinson (G20) 4.8 7.1 2.6 0.7 - 1.4
Болест на Алцхаймер (G30) - - - - - -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 17.7 22.8 13.0 2.8 4.2 1.4
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 065.2 1 091.8 1 040.8 835.8 856.9 815.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 218.5 264.8 176.1 100.3 118.4 82.9
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 96.7 138.1 58.7 76.8 84.6 69.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 121.8 126.7 117.4 23.5 33.8 13.6
Други болести на сърцето (I30-I51) 140.9 153.7 129.1 406.8 425.6 388.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 411.1 378.7 440.8 298.9 287.5 309.9
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 294.7 294.7 294.8 29.8 25.4 34.0
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 79.0 94.0 65.2 51.9 71.9 32.6
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 40.2 49.8 31.3 17.3 19.7 14.9
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 25.2 28.5 22.2 6.2 8.5 4.1
в това число:
Астма (J45-J46) 2.7 2.8 2.6 - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 22.5 25.6 19.6 6.2 8.5 4.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 13.6 15.7 11.7 28.4 43.7 13.6
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 87.1 115.3 61.3 35.3 55.0 16.3
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 3.4 5.7 1.3 3.5 7.0 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 44.2 72.6 18.3 13.8 22.5 5.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 39.5 37.0 41.7 18.0 25.4 10.9
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.4 - 2.6 - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.4 1.4 1.3 0.7 - 1.4
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.4 1.4 1.3 0.7 - 1.4
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 34.0 32.7 35.2 11.8 14.1 9.5
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 34.0 32.7 35.2 11.8 14.1 9.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.0 - 3.9 2.1 - 4.1
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.4 2.8 - 1.4 1.4 1.4
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 73.5 94.0 54.8 269.8 293.1 247.3
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 59.9 79.7 41.7 204.8 245.2 165.8
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 13.6 14.2 13.0 65.0 47.9 81.5
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 42.9 64.1 23.5 41.5 64.8 19.0
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 29.3 44.1 15.7 26.3 45.1 8.2
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.8 12.8 1.3 6.9 11.3 2.7
Падания (W00-W19) 0.7 - 1.3 7.6 12.7 2.7
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.0 4.3 - 4.2 7.0 1.4
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.7 1.4 - - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 19.1 25.6 13.0 7.6 14.1 1.4
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9.5 12.8 6.5 14.5 19.7 9.5
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.7 5.7 - - - -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.4 1.4 1.3 0.7 - 1.4
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 4.8 4.3 5.2 4.8 4.2 5.4
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 4.8 4.3 5.2 4.8 4.2 5.4
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Кюстендил Ловеч
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 088.0 2 254.7 1 933.9 2 017.0 2 173.9 1 870.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 10.2 11.5 8.9 4.4 5.5 3.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.9 1.9 - 0.9 1.8 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.9 - 1.8 0.9 1.8 -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 8.3 9.6 7.1 2.7 1.8 3.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 357.7 407.9 311.3 271.3 344.6 202.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 356.8 405.9 311.3 269.5 342.8 200.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 11.1 21.2 1.8 8.0 14.7 1.7
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 6.5 11.5 1.8 2.7 1.8 3.4
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 23.1 25.0 21.3 9.8 11.0 8.6
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 62.9 71.2 55.2 45.2 51.3 39.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 14.8 13.5 16.0 7.1 7.3 6.9
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 15.7 13.5 17.8 17.7 18.3 17.2
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.5 9.6 1.8 2.7 5.5 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 64.7 102.0 30.2 47.0 78.8 17.2
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.8 1.9 3.6 1.8 3.7 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 24.0 - 46.3 12.4 - 24.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 9.2 - 17.8 10.6 - 20.6
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 9.2 - 17.8 2.7 - 5.2
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.4 - 14.2 4.4 - 8.6
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 17.6 36.6 - 23.9 49.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 7.4 9.6 5.3 4.4 7.3 1.7
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.2 17.3 1.8 10.6 18.3 3.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 9.2 9.6 8.9 11.5 12.8 10.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 1.9 - - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.6 7.7 1.8 3.5 5.5 1.7
Левкемия (C91-C95) 4.6 3.8 5.3 8.0 9.2 6.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.7 - 7.1 2.7 3.7 1.7
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 42.5 51.9 33.8 32.8 42.2 24.0
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.9 1.9 - 1.8 1.8 1.7
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.8 - 3.6 5.3 9.2 1.7
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 40.7 44.2 37.4 8.0 9.2 6.9
Захарен диабет (E10-E14) 40.7 44.2 37.4 8.0 9.2 6.9
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.8 1.9 1.8 6.2 3.7 8.6
Деменция (F01, F03) - - - 6.2 3.7 8.6
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.9 1.9 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.9 - 1.8 - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 21.3 21.2 21.3 14.2 11.0 17.2
Болест на Parkinson (G20) 5.5 5.8 5.3 5.3 1.8 8.6
Болест на Алцхаймер (G30) 2.8 1.9 3.6 0.9 - 1.7
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 12.9 13.5 12.5 8.0 9.2 6.9
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 979.8 963.8 994.5 1 289.1 1 295.9 1 282.7
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 124.8 140.4 110.3 74.5 78.8 70.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 46.2 57.7 35.6 39.9 47.7 32.6
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 78.6 82.7 74.7 34.6 31.2 37.8
Други болести на сърцето (I30-I51) 454.8 446.3 462.6 853.8 848.7 858.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 311.5 280.9 339.8 295.2 295.1 295.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 88.7 96.2 81.8 65.6 73.3 58.4
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 147.9 175.1 122.8 73.6 95.3 53.2
Грип (J09-J11) - - - 0.9 1.8 -
Пневмония (J12-J18) 79.5 100.0 60.5 22.2 29.3 15.5
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 35.1 38.5 32.0 12.4 14.7 10.3
в това число:
Астма (J45-J46) 0.9 1.9 - 1.8 - 3.4
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 34.2 36.6 32.0 10.6 14.7 6.9
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 33.3 36.6 30.2 38.1 49.5 27.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 88.7 117.4 62.3 64.7 84.3 46.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 0.9 - 1.8 0.9 1.8 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 41.6 67.3 17.8 20.4 33.0 8.6
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 46.2 50.0 42.7 43.4 49.5 37.8
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 0.9 - 1.7
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 78.6 88.5 69.4 24.8 23.8 25.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 78.6 88.5 69.4 24.8 23.8 25.8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 0.9 - 1.7
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - 1.8 3.7 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 1.8 1.8 1.7
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 297.6 311.7 284.7 198.6 207.1 190.6
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 200.6 253.9 151.2 125.9 148.5 104.7
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 97.1 57.7 133.4 72.7 58.7 85.9
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 34.2 59.6 10.7 36.4 56.8 17.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 22.2 40.4 5.3 17.7 25.7 10.3
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 5.5 9.6 1.8 4.4 7.3 1.7
Падания (W00-W19) 7.4 11.5 3.6 1.8 1.8 1.7
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) - - - 4.4 5.5 3.4
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.8 3.8 - 1.8 1.8 1.7
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.4 15.4 - 5.3 9.2 1.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 0.9 1.9 - 8.9 18.3 -
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - 5.3 5.5 5.2
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 11.1 17.3 5.3 1.8 3.7 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - 2.7 3.7 1.7
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 27.7 51.9 5.3 15.1 22.0 8.6
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 27.7 51.9 5.3 15.1 22.0 8.6
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Монтана Пазарджик
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 164.7 2 313.2 2 025.4 1 675.4 1 790.7 1 566.5
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 6.1 7.2 5.0 9.3 14.6 4.3
Туберкулоза (A15-A19, B90) 3.5 5.4 1.7 2.7 4.6 0.9
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.4 0.9 -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 1.3 1.8 0.9
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 2.6 1.8 3.4 4.9 7.3 2.6
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 336.4 345.5 327.8 278.2 347.4 212.8
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 335.5 345.5 326.1 276.4 343.7 212.8
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.1 10.7 1.7 6.2 10.0 2.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.5 7.2 - 1.8 2.7 0.9
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 13.9 19.7 8.4 17.7 25.5 10.3
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 48.5 59.1 38.7 41.6 53.8 30.2
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 7.8 10.7 5.0 7.5 8.2 6.9
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 26.0 28.6 23.5 14.6 19.1 10.3
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 9.5 19.7 - 5.8 10.0 1.7
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 59.8 80.6 40.3 60.2 96.6 25.8
Злокачествен меланом на кожата (C43) - - - 0.9 0.9 0.9
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 41.6 - 80.7 17.7 - 34.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 15.6 - 30.3 4.9 - 9.5
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 3.5 - 6.7 9.3 - 18.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 11.3 - 21.9 7.1 - 13.8
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 16.5 34.0 - 17.3 35.6 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 3.5 1.8 5.0 7.1 9.1 5.2
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.4 16.1 5.0 13.3 22.8 4.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 16.5 16.1 16.8 11.1 10.9 11.2
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 - 1.7 0.4 0.9 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.3 3.6 5.0 2.2 2.7 1.7
Левкемия (C91-C95) 5.2 5.4 5.0 8.4 12.8 4.3
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.7 1.8 1.7 0.9 0.9 0.9
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 29.5 30.4 28.6 20.4 19.1 21.5
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.9 - 1.7 1.8 3.6 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.7 1.8 1.7 0.4 - 0.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 72.0 57.3 85.7 23.5 20.1 26.7
Захарен диабет (E10-E14) 72.0 57.3 85.7 23.0 19.1 26.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 0.4 0.9 -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 6.9 7.2 6.7 0.9 0.9 0.9
Деменция (F01, F03) 2.6 - 5.0 0.4 0.9 -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 3.5 7.2 - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.9 - 1.7 0.4 - 0.9
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 23.4 26.9 20.2 4.4 6.4 2.6
Болест на Parkinson (G20) 1.7 - 3.4 0.4 - 0.9
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 0.4 0.9 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 21.7 26.9 16.8 3.5 5.5 1.7
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 287.4 1 330.2 1 247.2 1 167.7 1 165.2 1 170.1
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 111.0 134.3 89.1 365.5 393.0 339.5
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 30.3 44.8 16.8 206.9 245.3 170.6
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 80.6 89.5 72.3 158.6 147.7 168.9
Други болести на сърцето (I30-I51) 514.1 544.3 485.8 268.0 266.2 269.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 461.2 458.3 463.9 388.1 348.3 425.7
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 201.1 193.4 208.4 146.2 157.7 135.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 98.0 130.7 67.2 41.6 55.6 28.4
Грип (J09-J11) - - - 0.4 0.9 -
Пневмония (J12-J18) 31.2 35.8 26.9 20.8 29.2 12.9
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 22.5 32.2 13.4 7.5 10.9 4.3
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 22.5 32.2 13.4 7.5 10.9 4.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 44.2 62.7 26.9 12.8 14.6 11.2
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 117.0 162.9 74.0 38.1 56.5 20.7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.7 - 3.4 0.9 1.8 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 51.1 77.0 26.9 19.5 35.6 4.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 64.2 85.9 43.7 17.7 19.1 16.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4.3 1.8 6.7 0.9 - 1.7
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.9 1.8 - 0.4 - 0.9
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0.9 1.8 - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.4 - 0.9
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 51.1 57.3 45.4 22.6 27.4 18.1
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 48.5 51.9 45.4 22.6 27.4 18.1
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 2.6 5.4 - - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - 3.5 2.7 4.3
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 1.8 1.8 1.7
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 111.0 105.6 116.0 46.1 42.9 49.1
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.9 1.8 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 29.5 37.6 21.9 20.4 25.5 15.5
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 80.6 66.2 94.1 25.7 17.3 33.6
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 37.3 64.5 11.8 23.5 36.5 11.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 22.5 37.6 8.4 11.1 17.3 5.2
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 8.7 16.1 1.7 3.5 6.4 0.9
Падания (W00-W19) 6.9 10.7 3.4 1.3 1.8 0.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.7 3.6 - 1.3 1.8 0.9
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) - - - 0.4 0.9 -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.2 7.2 3.4 4.4 6.4 2.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.7 16.1 1.7 7.5 12.8 2.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.7 3.6 - 1.8 1.8 1.7
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 4.3 7.2 1.7 2.7 3.6 1.7
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - 0.4 0.9 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 11.3 12.5 10.1 12.4 12.8 12.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 11.3 12.5 10.1 12.4 12.8 12.1
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Перник Плевен
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 021.7 2 195.5 1 862.6 1 939.6 2 146.1 1 748.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 1.8 3.8 - 11.4 11.4 11.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.9 1.9 - 2.3 2.8 1.8
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - 2.7 1.9 3.5
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 0.9 1.9 - 6.4 6.6 6.2
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 387.8 430.1 349.1 362.4 445.2 285.7
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 387.8 430.1 349.1 361.9 444.2 285.7
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 9.9 11.3 8.6 8.7 15.2 2.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.6 7.5 - 3.7 5.7 1.8
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 17.1 16.9 17.2 15.5 17.1 14.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 64.6 77.0 53.3 52.5 66.4 39.6
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 10.8 13.1 8.6 8.2 12.3 4.4
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 31.4 26.3 36.1 21.0 27.5 14.9
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.4 11.3 - 5.5 10.4 0.9
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 70.0 97.7 44.7 70.7 113.0 31.6
Злокачествен меланом на кожата (C43) 7.2 5.6 8.6 4.1 3.8 4.4
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 24.2 - 46.4 25.6 - 49.2
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.5 - 8.6 4.6 - 8.8
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 14.4 - 27.5 7.3 - 14.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.2 - 13.8 6.4 - 12.3
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 21.5 45.1 - 20.1 41.8 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.3 7.5 5.2 7.8 7.6 7.9
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 16.2 26.3 6.9 13.2 22.8 4.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 13.5 15.0 12.0 9.1 6.6 11.4
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.8 3.8 - 0.9 1.9 -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 0.9 1.9 - 7.3 10.4 4.4
Левкемия (C91-C95) 7.2 7.5 6.9 9.6 11.4 7.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 5.4 7.5 3.4 6.4 8.5 4.4
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 44.9 45.1 44.7 53.9 59.8 48.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) - - - 0.5 0.9 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.9 - 1.7 0.5 0.9 -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 101.4 86.4 115.2 31.0 37.0 25.5
Захарен диабет (E10-E14) 101.4 86.4 115.2 31.0 37.0 25.5
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.8 1.9 1.7 0.9 1.9 -
Деменция (F01, F03) 0.9 - 1.7 - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.9 1.9 - 0.5 0.9 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - 0.5 0.9 -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.5 16.9 10.3 22.8 27.5 18.5
Болест на Parkinson (G20) 1.8 3.8 - 7.3 9.5 5.3
Болест на Алцхаймер (G30) 0.9 - 1.7 3.7 5.7 1.8
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 10.8 13.1 8.6 11.9 12.3 11.4
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 177.0 1 235.8 1 123.1 1 112.2 1 123.8 1 101.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 199.3 285.5 120.4 227.7 255.3 202.2
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 145.4 232.9 65.4 70.7 94.9 48.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 53.9 52.6 55.0 157.0 160.4 153.8
Други болести на сърцето (I30-I51) 229.8 225.4 233.9 305.8 281.9 327.9
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 410.3 366.2 450.6 366.9 368.3 365.7
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 337.6 358.7 318.2 211.8 218.3 205.7
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 86.2 114.6 60.2 94.0 119.6 70.3
Грип (J09-J11) - - - 0.5 0.9 -
Пневмония (J12-J18) 57.5 69.5 46.4 44.3 58.8 30.8
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 18.0 28.2 8.6 41.5 52.2 31.6
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 0.5 - 0.9
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 18.0 28.2 8.6 41.1 52.2 30.8
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 10.8 16.9 5.2 7.8 7.6 7.9
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 121.2 169.0 77.4 95.4 121.5 71.2
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.8 3.8 - 8.7 13.3 4.4
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 63.7 122.1 10.3 28.8 54.1 5.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 55.7 43.2 67.1 58.0 54.1 61.5
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 1.8 0.9 2.6
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 0.9 - 1.8
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.9 - 1.8
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 53.0 52.6 53.3 24.6 34.2 15.8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 50.3 48.8 51.6 24.2 33.2 15.8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 2.7 3.8 1.7 0.5 0.9 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.7 1.9 3.4 2.3 2.8 1.8
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 3.2 4.7 1.8
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 38.6 30.0 46.4 95.4 123.4 69.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - 0.5 0.9 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 25.1 13.1 36.1 78.5 107.3 51.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 13.5 16.9 10.3 16.4 15.2 17.6
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 23.3 39.4 8.6 66.6 76.9 57.1
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 15.3 26.3 5.2 50.2 55.1 45.7
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 8.1 13.1 3.4 13.7 20.9 7.0
Падания (W00-W19) 3.6 7.5 - 26.9 21.8 31.6
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 0.9 1.9 - 0.9 1.9 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.8 3.8 - 1.4 1.9 0.9
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 0.9 - 1.7 7.3 8.5 6.2
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 0.9 1.9 - 9.1 10.4 7.9
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.8 1.9 1.7 0.5 0.9 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.4 9.4 1.7 5.0 7.6 2.6
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) - - - 1.8 2.8 0.9
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 12.6 13.1 12.0 14.1 14.2 14.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 12.6 13.1 12.0 14.1 14.2 14.1
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Пловдив Разград
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 449.4 1 548.9 1 358.6 1 754.2 1 939.9 1 582.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.1 10.3 4.2 8.9 4.1 13.3
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.6 2.3 0.9 - - -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) 1.4 2.3 0.6 - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.2 0.3 - 1.0 - 1.9
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.0 5.3 2.7 7.9 4.1 11.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 308.6 363.2 258.8 240.8 260.3 222.9
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 307.8 361.9 258.5 238.8 258.2 221.0
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 5.7 9.6 2.1 5.9 10.3 1.9
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.0 5.3 0.9 1.0 - 1.9
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 18.5 22.5 14.8 14.9 12.4 17.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 46.5 58.0 36.0 47.6 45.5 49.5
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 13.0 17.2 9.1 10.9 10.3 11.4
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 21.3 21.5 21.2 13.9 8.3 19.0
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.3 8.0 0.9 5.0 10.3 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 51.1 74.2 29.9 51.5 80.6 24.8
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.5 4.0 1.2 - - -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 22.6 1.0 42.3 12.9 - 24.8
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.4 - 10.3 4.0 - 7.6
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 8.1 - 15.4 4.0 - 7.6
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 8.1 - 15.4 5.0 - 9.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 21.0 44.1 - 7.9 16.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 8.5 10.9 6.3 5.0 2.1 7.6
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.4 18.6 3.0 11.9 18.6 5.7
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 7.9 9.6 6.3 5.9 6.2 5.7
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 0.7 1.2 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 5.2 6.6 3.9 5.9 10.3 1.9
Левкемия (C91-C95) 7.1 7.3 7.0 2.0 2.1 1.9
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.2 3.3 3.0 2.0 2.1 1.9
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 33.5 39.1 28.4 21.8 22.7 21.0
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.8 1.3 0.3 2.0 2.1 1.9
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.6 0.3 0.9 3.0 4.1 1.9
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 4.1 5.0 3.3 16.8 22.7 11.4
Захарен диабет (E10-E14) 3.6 4.3 3.0 13.9 20.7 7.6
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 0.7 0.3 3.0 2.1 3.8
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.3 0.7 - 1.0 2.1 -
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 1.0 2.1 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.3 0.7 - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 8.4 10.6 6.3 9.9 12.4 7.6
Болест на Parkinson (G20) 0.8 0.7 0.9 3.0 4.1 1.9
Болест на Алцхаймер (G30) 0.2 - 0.3 1.0 - 1.9
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 7.4 9.9 5.1 5.9 8.3 3.8
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 911.7 893.1 928.7 1 140.7 1 183.8 1 101.0
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 422.6 439.8 406.9 224.0 264.4 186.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 115.4 140.5 92.5 80.3 115.7 47.6
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 307.2 299.2 314.4 143.7 148.7 139.1
Други болести на сърцето (I30-I51) 28.3 31.8 25.1 307.2 330.5 285.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 306.2 263.8 344.9 469.8 442.1 495.3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 154.6 157.7 151.8 139.7 146.7 133.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 30.8 42.1 20.6 95.1 134.3 59.1
Грип (J09-J11) 1.7 2.3 1.2 1.0 2.1 -
Пневмония (J12-J18) 14.2 18.9 10.0 45.6 57.8 34.3
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 10.8 14.6 7.3 37.7 62.0 15.2
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 2.0 2.1 1.9
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 10.8 14.6 7.3 35.7 59.9 13.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 4.1 6.3 2.1 10.9 12.4 9.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 65.3 88.5 44.1 76.3 113.6 41.9
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 4.7 6.3 3.3 2.0 4.1 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 23.7 40.4 8.5 30.7 49.6 13.3
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 36.8 41.8 32.3 43.6 59.9 28.6
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.8 0.7 0.9 2.0 - 3.8
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.3 - 0.6 - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.3 - 0.6 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 11.5 15.2 8.2 26.8 35.1 19.0
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 10.8 13.9 7.9 26.8 35.1 19.0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.8 1.3 0.3 - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 2.4 2.3 2.4 5.9 6.2 5.7
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.7 2.3 1.2 2.0 2.1 1.9
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 37.0 33.5 40.2 71.4 74.4 68.6
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.2 - 0.3 - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 20.4 22.2 18.7 64.4 72.3 57.1
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 16.4 11.3 21.2 6.9 2.1 11.4
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 40.2 61.6 20.6 42.6 72.3 15.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 28.1 41.1 16.3 25.8 41.3 11.4
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.4 11.9 3.3 12.9 20.7 5.7
Падания (W00-W19) 14.1 17.6 10.9 2.0 2.1 1.9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 0.3 0.7 - - - -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.9 2.0 - - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.4 8.9 2.1 10.9 18.6 3.8
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9.6 16.6 3.3 12.9 22.7 3.8
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.1 2.0 0.3 1.0 2.1 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 0.8 1.0 0.6 3.0 6.2 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.5 1.0 - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 18.5 19.6 17.5 10.9 12.4 9.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 18.5 19.6 17.5 10.9 12.4 9.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Русе Силистра
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 804.7 1 942.9 1 678.3 1 825.0 2 089.2 1 578.9
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.4 8.9 6.1 6.3 8.7 4.1
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.6 3.3 - 3.2 6.5 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 5.8 5.5 6.1 3.2 2.2 4.1
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 260.2 308.3 216.1 190.2 259.2 125.8
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 259.1 307.2 215.1 183.9 250.5 121.8
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.4 13.3 - 4.2 8.7 -
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.1 2.2 2.0 5.3 10.9 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 19.6 26.6 13.2 13.7 24.0 4.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 44.0 53.2 35.5 23.1 28.3 18.3
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 15.4 18.9 12.2 10.5 21.8 -
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 19.1 17.7 20.3 7.4 8.7 6.1
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 3.7 6.7 1.0 3.2 6.5 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 54.6 84.3 27.4 42.0 65.4 20.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.6 1.1 2.0 1.1 2.2 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 21.7 - 41.6 6.3 - 12.2
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 1.1 - 2.0 9.5 - 18.3
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.2 - 8.1 4.2 - 8.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 4.2 - 8.1 - - -
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 9.0 18.9 - 11.6 24.0 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 4.8 5.5 4.1 3.2 4.4 2.0
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.6 15.5 6.1 5.3 4.4 6.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 7.4 8.9 6.1 6.3 8.7 4.1
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.6 2.2 1.0 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.1 4.4 - 4.2 6.5 2.0
Левкемия (C91-C95) 4.2 8.9 - 3.2 6.5 -
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.6 3.3 2.0 1.1 - 2.0
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 19.1 15.5 22.3 18.9 19.6 18.3
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.1 1.1 1.0 6.3 8.7 4.1
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3.7 - 7.1 1.1 2.2 -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 27.6 21.1 33.5 34.7 28.3 40.6
Захарен диабет (E10-E14) 26.5 18.9 33.5 34.7 28.3 40.6
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 1.1 2.2 - - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 2.6 4.4 1.0 3.2 4.4 2.0
Деменция (F01, F03) - - - 1.1 - 2.0
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.1 2.2 - 2.1 4.4 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 1.6 2.2 1.0 - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 19.6 14.4 24.4 10.5 13.1 8.1
Болест на Parkinson (G20) 2.6 - 5.1 2.1 2.2 2.0
Болест на Алцхаймер (G30) 1.6 - 3.0 1.1 2.2 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 15.4 14.4 16.2 7.4 8.7 6.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 085.7 1 109.0 1 064.4 1 198.8 1 274.4 1 128.4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 138.8 149.7 128.9 122.9 161.2 87.3
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 68.4 82.1 55.8 80.9 104.6 58.9
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 70.5 67.6 73.1 42.0 56.6 28.4
Други болести на сърцето (I30-I51) 395.8 388.1 402.8 385.6 381.2 389.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 194.5 188.5 199.9 326.8 352.9 302.4
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 356.6 382.6 332.8 363.5 379.1 349.1
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 126.1 139.7 113.6 89.3 117.6 62.9
Грип (J09-J11) - - - - - -
Пневмония (J12-J18) 77.4 86.5 69.0 54.6 74.1 36.5
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 25.4 27.7 23.3 14.7 17.4 12.2
в това число:
Астма (J45-J46) 0.5 - 1.0 2.1 2.2 2.0
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 24.9 27.7 22.3 12.6 15.2 10.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 23.3 25.5 21.3 20.0 26.1 14.2
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 89.0 130.9 50.7 90.4 139.4 44.6
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 6.9 6.7 7.1 2.1 4.4 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 38.7 68.8 11.2 42.0 71.9 14.2
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 43.4 55.4 32.5 46.2 63.2 30.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 6.9 5.5 8.1 2.1 2.2 2.0
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.1 - 2.0 1.1 2.2 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.1 - 2.0 1.1 2.2 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 34.4 38.8 30.4 50.4 54.5 46.7
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 33.4 36.6 30.4 49.4 52.3 46.7
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 1.1 2.2 - 1.1 2.2 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.5 - 1.0 - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.6 2.2 1.0 2.1 2.2 2.0
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - - - -
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 83.2 85.4 81.2 91.4 102.4 81.2
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - 1.1 - 2.0
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 37.1 49.9 25.4 79.9 91.5 69.0
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 46.1 35.5 55.8 10.5 10.9 10.1
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 46.1 65.4 28.4 39.9 63.2 18.3
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 24.9 35.5 15.2 31.5 50.1 14.2
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 9.0 15.5 3.0 5.3 10.9 -
Падания (W00-W19) 5.8 5.5 6.1 12.6 15.2 10.1
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.1 3.3 1.0 - - -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 2.1 3.3 1.0 - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.8 7.8 4.1 13.7 24.0 4.1
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 4.8 5.5 4.1 8.4 13.1 4.1
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - - - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 14.8 21.1 9.1 - - -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.6 3.3 - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 9.0 8.9 9.1 13.7 15.2 12.2
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 9.0 8.9 9.1 13.7 15.2 12.2
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Сливен Смолян
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 554.7 1 697.9 1 421.3 1 694.2 1 807.8 1 590.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 7.0 11.0 3.4 10.8 9.0 12.4
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.6 - 1.1 - - -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 2.3 4.9 - 2.2 2.3 2.1
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.1 6.1 2.3 8.6 6.8 10.3
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 196.1 242.2 153.1 311.7 385.4 244.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 195.5 241.0 153.1 310.6 385.4 241.9
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 2.9 6.1 - 7.5 13.5 2.1
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.3 4.9 - 4.3 9.0 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 11.7 18.3 5.7 23.7 31.6 16.5
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 31.1 34.1 28.4 39.9 58.6 22.7
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 7.0 11.0 3.4 12.9 11.3 14.5
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 12.3 12.2 12.5 14.0 11.3 16.5
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 5.3 9.7 1.1 3.2 6.8 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 41.7 68.2 17.0 58.2 103.7 16.5
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.8 2.4 1.1 3.2 4.5 2.1
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 14.1 - 27.2 15.1 - 28.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 4.1 - 7.9 3.2 - 6.2
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 2.9 - 5.7 8.6 - 16.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 4.1 - 7.9 14.0 - 26.9
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 7.6 15.8 - 21.6 45.1 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.5 8.5 4.5 6.5 4.5 8.3
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 11.2 18.3 4.5 7.5 6.8 8.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 4.1 2.4 5.7 15.1 15.8 14.5
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.6 - 1.1 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.3 4.9 - 2.2 2.3 2.1
Левкемия (C91-C95) 6.5 9.7 3.4 6.5 4.5 8.3
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.3 2.4 2.3 5.4 9.0 2.1
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 12.9 12.2 13.6 37.7 47.3 28.9
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 0.6 1.2 - 1.1 - 2.1
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 1.8 1.2 2.3 - - -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 5.9 6.1 5.7 23.7 18.0 28.9
Захарен диабет (E10-E14) 5.3 6.1 4.5 20.5 15.8 24.8
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.6 - 1.1 3.2 2.3 4.1
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.6 - 1.1 1.1 2.3 -
Деменция (F01, F03) 0.6 - 1.1 - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - 1.1 2.3 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 39.3 40.2 38.6 11.9 15.8 8.3
Болест на Parkinson (G20) 1.2 1.2 1.1 - - -
Болест на Алцхаймер (G30) 0.6 - 1.1 1.1 2.3 -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 37.6 38.9 36.3 10.8 13.5 8.3
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 967.0 989.5 946.0 1 081.6 1 050.4 1 110.3
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 154.4 178.9 131.6 243.7 279.5 210.9
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 61.1 84.0 39.7 147.7 189.3 109.6
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 93.4 94.9 91.9 96.0 90.2 101.3
Други болести на сърцето (I30-I51) 470.3 486.9 454.9 250.2 232.2 266.7
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 271.3 255.6 285.9 277.1 227.7 322.5
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 71.0 68.2 73.7 310.6 311.1 310.1
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 122.7 147.3 99.8 49.6 69.9 31.0
Грип (J09-J11) 1.2 1.2 1.1 - - -
Пневмония (J12-J18) 27.6 38.9 17.0 34.5 42.8 26.9
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 14.7 15.8 13.6 8.6 15.8 2.1
в това число:
Астма (J45-J46) - - - - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 14.7 15.8 13.6 8.6 15.8 2.1
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 79.3 91.3 68.1 6.5 11.3 2.1
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 89.2 109.5 70.3 75.5 112.7 41.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 2.9 3.7 2.3 2.2 4.5 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 31.1 48.7 14.7 35.6 60.9 12.4
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 55.2 57.2 53.3 37.7 47.3 28.9
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - 1.1 2.3 -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 4.7 4.9 4.5 - - -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 4.7 4.9 4.5 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 29.4 23.1 35.2 21.6 27.0 16.5
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 28.8 21.9 35.2 21.6 27.0 16.5
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.6 1.2 - - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 4.1 4.9 3.4 1.1 - 2.1
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 3.5 3.7 3.4 1.1 - 2.1
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 35.2 38.9 31.8 47.4 49.6 45.5
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 29.4 32.9 26.1 27.0 36.1 18.6
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 5.9 6.1 5.7 20.5 13.5 26.9
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 35.8 64.5 9.1 33.4 42.8 24.8
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.7 38.9 5.7 18.3 18.0 18.6
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 11.2 20.7 2.3 2.2 - 4.1
Падания (W00-W19) 5.3 9.7 1.1 7.5 6.8 8.3
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.8 3.7 - 1.1 - 2.1
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.6 1.2 - - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 2.9 3.7 2.3 7.5 11.3 4.1
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.2 14.6 2.3 11.9 20.3 4.1
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 2.3 3.7 1.1 1.1 2.3 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.9 6.1 - 1.1 2.3 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.6 1.2 - 1.1 - 2.1
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 12.3 11.0 13.6 22.6 22.5 22.7
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 12.3 11.0 13.6 22.6 22.5 22.7
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
София София (столица)
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 762.4 1 937.8 1 595.0 1 135.7 1 186.5 1 089.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 4.8 9.0 0.9 4.4 4.9 3.9
Туберкулоза (A15-A19, B90) - - - 0.2 0.2 0.1
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - 0.3 0.7 -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.4 - 0.9 0.6 1.0 0.3
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 4.4 9.0 - 3.3 3.1 3.4
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 230.8 266.9 196.4 176.6 198.0 157.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 229.5 266.0 194.6 175.8 197.6 156.0
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 4.0 6.3 1.7 3.2 5.2 1.3
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 2.2 2.7 1.7 2.1 3.1 1.2
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 8.4 12.6 4.3 6.7 7.3 6.1
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 33.5 38.8 28.4 23.8 29.0 19.1
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 7.0 9.0 5.2 6.1 7.0 5.2
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 16.7 17.1 16.4 13.2 17.1 9.5
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 3.1 5.4 0.9 2.7 4.7 0.9
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 45.4 66.7 25.0 27.6 36.2 19.7
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.8 2.7 0.9 1.9 2.4 1.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 17.2 0.9 32.7 13.4 1.3 24.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 2.6 - 5.2 2.6 - 5.1
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 9.7 - 18.9 3.9 - 7.5
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 3.5 - 6.9 3.2 - 6.1
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 11.0 22.5 - 11.5 24.0 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 5.7 9.9 1.7 3.3 4.6 2.1
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 8.8 12.6 5.2 7.7 12.1 3.7
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 8.8 9.9 7.8 6.7 6.0 7.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.4 - 0.9 0.4 0.2 0.6
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.4 4.5 4.3 3.5 3.9 3.1
Левкемия (C91-C95) 5.7 8.1 3.4 6.4 7.0 5.8
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 0.4 - 0.9 2.4 2.6 2.2
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 29.1 36.1 22.4 23.5 23.5 23.6
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.3 0.9 1.7 0.8 0.5 1.0
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 0.4 - 0.9 0.9 1.0 0.7
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 15.0 15.3 14.6 12.8 12.7 12.8
Захарен диабет (E10-E14) 14.1 13.5 14.6 12.5 12.6 12.4
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.9 1.8 - 0.3 0.2 0.4
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.9 0.9 0.9 0.1 - 0.1
Деменция (F01, F03) - - - 0.1 - 0.1
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.9 0.9 0.9 - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 13.2 18.0 8.6 11.3 11.3 11.3
Болест на Parkinson (G20) 1.3 1.8 0.9 1.2 1.0 1.3
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 0.9 0.5 1.2
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 11.9 16.2 7.8 9.3 9.8 8.8
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 097.7 1 152.4 1 045.5 689.1 686.9 691.1
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 265.2 294.0 237.7 64.8 75.4 55.2
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 72.2 89.3 56.0 31.9 43.7 21.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 192.9 204.7 181.7 32.9 31.6 34.0
Други болести на сърцето (I30-I51) 417.6 446.3 390.1 429.5 424.3 434.2
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 255.9 230.8 279.9 142.1 132.5 150.9
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 159.0 181.2 137.8 52.7 54.8 50.8
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 182.4 220.9 145.5 54.8 63.0 47.4
Грип (J09-J11) 0.4 0.9 - 0.3 0.5 0.1
Пневмония (J12-J18) 42.7 56.8 29.3 32.6 40.3 25.6
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 18.5 24.3 12.9 11.7 11.6 11.8
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 0.3 0.3 0.3
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 18.5 24.3 12.9 11.4 11.3 11.5
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 120.7 138.9 103.3 10.2 10.6 9.8
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 62.6 83.0 43.1 50.0 68.4 33.3
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.8 0.9 2.6 1.4 1.8 1.0
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 33.5 55.0 12.9 19.0 31.3 7.8
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 27.3 27.1 27.6 29.6 35.2 24.5
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0.4 - 0.9 0.3 0.2 0.4
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 0.3 0.3 0.3
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) - - - 0.3 0.3 0.3
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 45.8 55.0 37.0 31.0 32.8 29.4
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 45.8 55.0 37.0 30.8 32.3 29.4
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 0.2 0.5 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 0.1 - 0.1
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 0.9 1.8 - 1.0 1.3 0.7
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 0.9 1.8 - 0.6 0.8 0.4
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 62.1 42.4 81.0 60.8 47.1 73.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - 0.1 0.2 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 5.7 9.0 2.6 22.4 23.7 21.2
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 56.4 33.4 78.4 38.4 23.3 52.2
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 27.3 45.1 10.3 23.6 37.0 11.3
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 14.1 24.3 4.3 7.4 11.3 3.9
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.5 12.6 2.6 3.3 4.7 2.1
Падания (W00-W19) 2.6 3.6 1.7 0.9 1.0 0.7
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.3 2.7 - 0.8 1.5 0.1
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.4 0.9 - 0.3 0.5 0.1
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 2.2 4.5 - 2.1 3.6 0.7
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 3.5 4.5 2.6 1.4 2.4 0.4
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.3 2.7 - 0.8 1.0 0.6
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 7.5 11.7 3.4 13.5 21.4 6.3
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.9 1.8 - 0.5 1.0 0.1
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 17.2 25.2 9.5 18.0 20.7 15.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 17.2 25.2 9.5 18.0 20.7 15.5
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Стара Загора Търговище
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 654.1 1 776.5 1 540.8 1 763.2 1 835.1 1 695.4
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 5.8 5.0 6.6 7.3 6.4 8.1
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1.0 0.7 1.3 1.0 2.1 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 2.1 2.1 2.0 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 2.7 2.1 3.3 6.3 4.3 8.1
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 249.4 305.1 197.8 259.6 333.1 190.4
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 247.3 303.7 195.2 257.5 328.8 190.4
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 2.7 5.0 0.7 9.4 19.3 -
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 4.5 7.1 2.0 4.2 8.6 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 13.4 17.1 9.9 16.7 19.3 14.2
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 42.6 57.2 29.1 31.3 43.0 20.3
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 11.7 14.3 9.3 12.5 17.2 8.1
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 18.2 18.6 17.9 9.4 10.7 8.1
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.8 9.3 0.7 9.4 19.3 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 56.0 87.9 26.5 58.4 96.7 22.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 1.7 0.7 2.6 - - -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 16.5 0.7 31.1 18.8 - 36.5
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.2 - 9.9 3.1 - 6.1
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 4.8 - 9.3 3.1 - 6.1
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 6.2 - 11.9 7.3 - 14.2
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 12.4 25.7 - 9.4 19.3 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 3.4 5.7 1.3 5.2 4.3 6.1
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 9.6 13.6 6.0 9.4 17.2 2.0
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 10.0 11.4 8.6 5.2 10.7 -
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 0.3 - 0.7 1.0 - 2.0
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 3.4 4.3 2.6 2.1 4.3 -
Левкемия (C91-C95) 4.1 5.0 3.3 5.2 6.4 4.1
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.0 0.7 1.3 3.1 - 6.1
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 14.8 17.1 12.6 33.4 32.2 34.4
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 2.1 1.4 2.6 2.1 4.3 -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2.4 2.1 2.6 - - -
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 23.0 17.1 28.4 133.5 103.1 162.0
Захарен диабет (E10-E14) 23.0 17.1 28.4 131.4 103.1 158.0
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - - 2.1 - 4.1
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.4 2.9 - 1.0 2.1 -
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 1.4 2.9 - 1.0 2.1 -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - - - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 11.3 12.1 10.6 15.6 15.0 16.2
Болест на Parkinson (G20) 1.7 1.4 2.0 7.3 10.7 4.1
Болест на Алцхаймер (G30) 1.0 0.7 1.3 1.0 - 2.0
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.6 10.0 7.3 7.3 4.3 10.1
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 066.6 1 057.6 1 075.0 936.3 917.5 954.1
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 328.1 360.9 297.7 228.4 242.8 214.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 126.4 169.4 86.7 51.1 62.3 40.5
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 201.6 191.5 211.0 177.3 180.5 174.2
Други болести на сърцето (I30-I51) 102.7 103.6 101.9 198.1 193.4 202.6
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 322.2 293.7 348.6 277.4 270.7 283.6
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 313.6 299.4 326.8 232.5 210.6 253.2
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 88.3 104.3 73.4 105.3 133.2 79.0
Грип (J09-J11) 0.7 0.7 0.7 - - -
Пневмония (J12-J18) 55.3 57.9 52.9 31.3 38.7 24.3
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 23.4 32.9 14.6 40.7 55.9 26.3
в това число:
Астма (J45-J46) 0.7 1.4 - 4.2 2.1 6.1
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 22.7 31.4 14.6 36.5 53.7 20.3
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 8.9 12.9 5.3 33.4 38.7 28.4
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 97.6 130.8 66.8 62.6 88.1 38.5
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 6.5 10.0 3.3 2.1 4.3 -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 36.1 61.5 12.6 25.0 45.1 6.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 55.0 59.3 50.9 35.5 38.7 32.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.0 0.7 1.3 - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.3 - 0.7 1.0 - 2.0
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - 1.0 - 2.0
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.3 - 0.7 - - -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 16.8 17.9 15.9 30.2 34.4 26.3
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 16.1 16.4 15.9 28.2 30.1 26.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.7 1.4 - 2.1 4.3 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0.3 - 0.7 - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 4.5 5.7 3.3 1.0 2.1 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.4 2.1 0.7 2.1 2.1 2.0
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 26.5 28.6 24.5 161.6 131.1 190.4
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.3 - 0.7 - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 22.0 25.0 19.2 70.9 64.5 77.0
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 4.1 3.6 4.6 90.7 66.6 113.4
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 36.4 59.3 15.2 35.5 55.9 16.2
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.6 35.0 9.3 20.9 34.4 8.1
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.9 13.6 2.6 12.5 19.3 6.1
Падания (W00-W19) 3.4 3.6 3.3 6.3 10.7 2.0
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.7 2.9 0.7 1.0 2.1 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.4 2.9 - - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.2 12.1 2.6 1.0 2.1 -
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 11.7 19.3 4.6 10.4 15.0 6.1
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.7 2.9 0.7 1.0 - 2.0
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 1.0 1.4 0.7 3.1 6.4 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.3 0.7 - - - -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 21.0 25.0 17.2 10.4 10.7 10.1
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 21.0 25.0 17.2 9.4 10.7 8.1
(Продължение)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Хасково Шумен
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 1 681.8 1 782.7 1 587.4 1 741.9 1 865.0 1 626.1
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 4.8 6.0 3.7 6.7 6.9 6.5
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.5 1.0 - 2.0 2.8 1.3
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - - - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 1.0 - - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 3.9 4.0 3.7 4.7 4.1 5.2
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 276.4 355.3 202.6 300.7 365.3 239.9
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 275.0 353.3 201.7 298.7 363.9 237.3
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 6.8 8.0 5.6 11.4 20.7 2.6
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 3.9 5.0 2.8 2.7 5.5 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 22.2 30.9 14.0 16.0 20.7 11.7
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 33.8 43.9 24.3 42.8 56.5 29.8
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 20.3 27.0 14.0 9.4 12.4 6.5
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 15.9 17.0 14.9 19.4 15.2 23.3
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 6.8 14.0 - 3.3 6.9 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 63.7 97.8 31.7 56.8 92.4 23.3
Злокачествен меланом на кожата (C43) 2.4 4.0 0.9 4.0 5.5 2.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 13.0 1.0 24.3 22.0 - 42.8
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 5.3 - 10.3 5.3 - 10.4
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 3.4 - 6.5 8.7 - 16.9
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 1.9 - 3.7 5.3 - 10.4
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 19.8 40.9 - 22.0 45.5 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 7.2 11.0 3.7 5.3 6.9 3.9
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.1 14.0 6.5 6.0 8.3 3.9
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 8.7 9.0 8.4 15.4 13.8 16.9
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) 1.4 - 2.8 - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 2.9 3.0 2.8 2.7 4.1 1.3
Левкемия (C91-C95) 5.8 7.0 4.7 4.7 6.9 2.6
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 3.4 4.0 2.8 4.0 2.8 5.2
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 16.4 17.0 15.9 31.4 41.4 22.0
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 1.4 2.0 0.9 2.0 1.4 2.6
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - - - 6.0 5.5 6.5
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 3.4 2.0 4.7 55.5 53.8 57.1
Захарен диабет (E10-E14) 2.9 2.0 3.7 54.1 52.4 55.8
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0.5 - 0.9 1.3 1.4 1.3
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 0.5 - 0.9 1.3 1.4 1.3
Деменция (F01, F03) - - - - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - - - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - - - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.5 - 0.9 1.3 1.4 1.3
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 29.9 32.9 27.1 25.4 23.4 27.2
Болест на Parkinson (G20) 4.8 4.0 5.6 10.7 8.3 13.0
Болест на Алцхаймер (G30) - - - 3.3 - 6.5
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 25.1 28.9 21.5 11.4 15.2 7.8
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 115.9 1 076.0 1 153.2 966.2 924.9 1 005.0
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 130.7 145.7 116.7 175.7 201.2 151.7
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 38.6 50.9 27.1 88.2 115.8 62.2
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 92.1 94.8 89.6 87.5 85.5 89.5
Други болести на сърцето (I30-I51) 518.1 538.0 499.6 177.1 184.7 169.9
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 331.9 285.5 375.4 247.9 205.4 287.9
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 135.1 106.8 161.5 365.5 333.6 395.5
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 66.1 78.9 54.2 84.9 102.0 68.7
Грип (J09-J11) - - - 1.3 1.4 1.3
Пневмония (J12-J18) 26.5 30.9 22.4 42.8 52.4 33.7
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 18.8 24.0 14.0 32.1 37.2 27.2
в това число:
Астма (J45-J46) - - - 2.0 2.8 1.3
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 18.8 24.0 14.0 30.1 34.5 25.9
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 20.7 24.0 17.7 8.7 11.0 6.5
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 56.9 73.9 41.1 85.5 128.2 45.4
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) 1.4 2.0 0.9 8.7 11.0 6.5
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 24.1 35.9 13.1 32.7 60.6 6.5
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 31.4 35.9 27.1 44.1 56.5 32.4
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1.4 - 2.8 3.3 4.1 2.6
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1.0 2.0 - 2.0 - 3.9
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - - - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 1.0 2.0 - 2.0 - 3.9
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 20.7 19.0 22.4 40.1 42.7 37.6
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 20.7 19.0 22.4 38.8 41.4 36.3
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) - - - 1.3 1.4 1.3
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.9 1.0 2.8 2.0 4.1 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1.9 3.0 0.9 2.0 2.8 1.3
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 53.6 57.9 49.5 95.5 103.4 88.2
Внезапна смърт на кърмаче (R95) - - - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 36.7 41.9 31.7 83.5 93.7 73.9
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 16.9 16.0 17.7 12.0 9.6 14.3
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 29.9 49.9 11.2 41.4 68.9 15.6
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 18.3 32.9 4.7 20.7 35.8 6.5
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 6.8 13.0 0.9 10.0 17.9 2.6
Падания (W00-W19) 3.9 7.0 0.9 2.0 4.1 -
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 2.4 4.0 0.9 2.0 4.1 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0.5 1.0 - 1.3 1.4 1.3
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 4.8 8.0 1.9 5.3 8.3 2.6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 5.8 8.0 3.7 6.7 11.0 2.6
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.4 2.0 0.9 0.7 1.4 -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.9 4.0 1.9 11.4 19.3 3.9
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1.4 3.0 - 2.0 1.4 2.6
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 17.4 25.0 10.3 23.4 27.6 19.5
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 17.4 25.0 10.3 23.4 27.6 19.5
(Продължение и край)
(на 100 000 души от населението)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1
Ямбол
общо мъже жени
Общо 1 887.7 2 085.0 1 702.0
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 3.7 3.9 3.6
Туберкулоза (A15-A19, B90) 0.9 1.9 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) - - -
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 - - -
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) 2.8 1.9 3.6
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) 269.5 341.7 201.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 269.5 341.7 201.6
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) 7.5 13.5 1.8
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) 1.9 3.9 -
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) 10.3 15.4 5.4
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 44.0 44.4 43.6
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) 13.1 19.3 7.3
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) 23.4 21.2 25.4
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 10.3 21.2 -
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 60.8 104.3 20.0
Злокачествен меланом на кожата (C43) 0.9 1.9 -
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) 11.2 1.9 20.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) 6.6 - 12.7
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) 2.8 - 5.4
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) 7.5 - 14.5
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) 10.3 21.2 -
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) 6.6 11.6 1.8
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) 10.3 13.5 7.3
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) 13.1 15.4 10.9
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) - - -
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.7 5.8 3.6
Левкемия (C91-C95) 6.6 5.8 7.3
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 1.9 - 3.6
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 15.9 21.2 10.9
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) - - -
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3.7 1.9 5.4
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) 15.9 19.3 12.7
Захарен диабет (E10-E14) 15.9 19.3 12.7
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) - - -
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) - - -
Деменция (F01, F03) - - -
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) - - -
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) - - -
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) - - -
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) 12.2 15.4 9.1
Болест на Parkinson (G20) 0.9 - 1.8
Болест на Алцхаймер (G30) - - -
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 11.2 15.4 7.3
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 297.2 1 355.3 1 242.5
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 555.9 635.2 481.4
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 184.4 247.1 125.3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 371.6 388.0 356.0
Други болести на сърцето (I30-I51) 138.5 142.9 134.4
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 474.5 446.0 501.3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 128.2 131.3 125.3
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 53.3 63.7 43.6
Грип (J09-J11) 0.9 1.9 -
Пневмония (J12-J18) 27.1 29.0 25.4
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 13.1 15.4 10.9
в това число:
Астма (J45-J46) - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 13.1 15.4 10.9
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 12.2 17.4 7.3
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 82.4 102.3 63.6
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) - - -
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) 48.7 69.5 29.1
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) 33.7 32.8 34.5
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - -
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 0.9 1.9 -
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) - - -
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.9 1.9 -
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 21.5 25.1 18.2
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 20.6 23.2 18.2
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.9 1.9 -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 1.9 3.9 -
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 4.7 - 9.1
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 70.2 71.4 69.0
Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0.9 1.9 -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 19.7 23.2 16.3
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 49.6 46.3 52.7
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 35.6 56.0 16.3
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 21.5 34.8 9.1
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 7.5 9.7 5.4
Падания (W00-W19) 4.7 7.7 1.8
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 3.7 7.7 -
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) - - -
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.6 9.7 1.8
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 12.2 17.4 7.3
Нападение (X85-Y09, Y87.1) - - -
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 0.9 1.9 -
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.9 1.9 -
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 15.0 23.2 7.3
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 15.0 23.2 7.3

1 Хармонизиран списък, разработен от Евростат, използван за международни сравнения. От 2020 г. е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2).
28.06.2024