Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и възрастови групи

Динамичен ред: Zdr_6.1.1_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Общо 0 1-4
всичко мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 124 735 65 950 58 785 160 141 36 28
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 424 239 185 4 2 3 3
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 18 527 10 638 7 889 - 1 2 3
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 143 73 70 1 - - 2
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 809 869 940 1 - - 2
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 137 80 57 - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 947 481 466 2 4 2 -
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) 1 1 - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 75 586 37 017 38 569 9 10 3 5
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 006 3 610 2 396 23 18 10 3
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 153 2 759 1 394 2 3 - -
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 55 32 23 - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 37 22 15 - - - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 798 982 816 1 - - -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 4 - 4 - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 137 76 61 76 61 - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 93 48 45 27 30 4 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 3 817 1 919 1 898 8 9 - 2
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 507 1 820 687 4 3 12 7
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 8 554 5 284 3 270 2 - - -
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 8 554 5 284 3 270 2 - - -
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 5-9 10-14 15 - 19
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 26 10 34 32 89 35
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 1 - 1 2 - 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 6 2 3 6 5 8
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - - - - - -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) - - 2 3 1 -
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 3 - 3 3 9 2
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 4 1 3 3 12 4
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 3 2 4 4 4 3
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 - - 1 - -
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - - 1 -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) - - - - 1 -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - 1 - 2 2 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 1 4 2 4 1
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 7 3 13 5 46 13
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) - - 1 1 4 3
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) - - 1 1 4 3
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 20 - 24 25 - 29 30 - 34
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 139 55 170 72 336 132
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 1 3 - 2 3 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 10 7 17 5 38 38
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2 - 3 1 - 1
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) - 2 2 - 5 4
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - - - 2 3
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 10 1 5 3 11 4
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 25 5 34 22 89 30
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 9 6 8 2 17 2
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 7 4 5 3 22 6
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - 2 -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - - - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 2 - 1 1 2 2
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - 1 - 2 - 1
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2 - 1 1 - -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 9 8 17 7 33 11
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 57 17 73 17 87 20
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 5 1 4 6 25 9
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 5 1 4 6 25 9
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 35 - 39 40 - 44 45 - 49
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 590 231 1 050 469 1 784 770
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 13 5 13 6 16 7
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 60 78 144 154 284 263
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2 - 3 1 4 1
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 6 1 10 3 26 11
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 2 - 1 - 5 -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 10 8 17 14 20 13
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 190 60 386 129 711 220
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 38 7 50 23 103 36
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 55 10 98 26 198 57
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1 - - 1 - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 - 4 - 3 -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 9 7 19 8 26 13
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - 1 1 - 1 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 62 22 81 35 134 47
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 95 18 141 27 115 34
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 46 14 82 42 138 68
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 46 14 82 42 138 68
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 50 - 54 55 - 59 60 - 64
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 2 672 1 147 4 291 1 862 6 167 3 059
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 22 7 19 10 27 14
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 491 403 859 555 1 322 838
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3 1 4 1 4 5
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 27 19 45 43 92 61
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 7 3 12 5 13 2
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 21 15 27 24 29 17
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 140 374 1 937 678 2 904 1 303
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 158 53 236 90 331 160
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 252 55 334 95 388 131
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 5 1 3 1 2 2
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - 1 2 2 2 2
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 33 15 47 38 78 38
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - 1 2 2 1 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 131 72 193 88 164 98
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 155 26 167 40 173 34
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 227 101 404 190 637 353
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 227 101 404 190 637 353
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 65 - 69 70 - 74 75 - 79
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 8 253 4 599 10 443 7 072 9 336 8 665
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 24 13 24 35 25 24
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 776 1 117 2 077 1 364 1 544 1 219
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 6 7 12 8 13 13
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 121 77 177 171 137 175
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 10 1 6 5 4 9
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 50 37 70 73 63 66
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - 1 -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 4 139 2 190 5 559 3 964 5 441 5 628
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 456 257 613 347 553 382
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 374 151 360 178 286 215
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1 1 5 4 6 3
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 1 3 1 3 5
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 120 95 190 124 167 127
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2 1 1 1 1 2
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 162 132 176 123 156 154
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 189 60 156 63 117 81
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 822 459 1 014 611 819 562
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 822 459 1 014 611 819 562
(Продължение и край)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 80 - 84 85+
мъже жени мъже жени
Общо 8 903 11 108 11 471 19 298
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 21 21 22 29
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 149 951 851 877
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 10 12 6 17
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 110 188 107 180
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 8 6 10 23
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 63 66 66 116
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - 0 0
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - 0 0
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 5 816 8 276 8 615 15 667
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 499 420 495 581
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 202 206 175 253
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 2 2 5 8
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 2 1 1
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 136 151 150 197
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - 0 0
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - 0 0
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 1 2 0
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 179 245 405 841
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 103 90 110 129
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 603 471 451 379
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 603 471 451 379
25.06.2021