Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и възрастови групи

Динамичен ред: Zdr_6.1.1_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Общо 0 1-4
всичко мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 118 814 61 656 57 158 157 117 37 34
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 450 260 190 5 3 3 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 16 301 9 178 7 123 1 1 2 5
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 106 55 51 - - 2 -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 288 573 715 - - 1 1
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 85 43 42 - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 765 411 354 5 5 2 3
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 71 069 34 465 36 604 8 8 3 4
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 5 586 3 243 2 343 16 21 2 5
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 405 2 962 1 443 2 1 - -
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 47 26 21 - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 41 27 14 - - - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 646 903 743 - 1 - 1
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 7 - 7 - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 125 76 49 76 49 - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 76 47 29 30 18 6 4
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 5 391 2 629 2 762 4 6 2 7
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 426 1 786 640 7 3 12 3
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 9 000 4 972 4 028 3 1 2 -
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 8 993 4 967 4 026 3 1 2 -
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 5-9 10-14 15 - 19
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 21 19 32 32 85 41
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) - - 1 1 - -
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 8 4 1 4 6
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - - - - - -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) - - - - 1 -
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 1 1 2 7 5 4
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 - 4 5 12 7
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 2 2 2 7 3 3
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 1 - - 2 -
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - - - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) - - - - - -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 - 1 - 2 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 6 4 6 2 16 5
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 4 3 12 8 40 14
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 3 - - 1 - 2
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 3 - - 1 - 2
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 20 - 24 25 - 29 30 - 34
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 123 51 165 71 292 117
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) - - 4 1 4 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 6 4 9 11 27 26
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - 1 - - 1 -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 - 1 1 1 1
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - 1 1 2 1
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 7 - 8 1 7 4
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 12 11 37 17 78 24
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 11 4 7 3 15 6
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 6 4 5 2 25 11
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - 1 - 1 -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - 1 - 2 -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 - 1 1 3 -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - 3 - - - 1
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 - 1 2 1 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 10 8 15 5 28 20
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 64 16 70 20 88 14
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 4 - 4 6 9 8
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 4 - 4 6 9 8
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 35 - 39 40 - 44 45 - 49
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 541 239 889 439 1 593 677
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 8 - 12 5 21 4
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 60 82 106 135 217 231
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2 2 2 1 - -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 9 1 5 4 11 3
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 1 - 2 - 3 2
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 12 6 12 10 13 10
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 155 62 358 122 699 206
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 38 7 41 19 88 35
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 65 21 114 36 201 45
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - 2 1
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - 2 - - 1 -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 6 5 9 6 13 10
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 3 - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 - 1 - 1 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 62 27 92 53 128 68
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 97 9 91 21 127 24
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 25 15 44 24 68 38
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 25 15 43 24 67 38
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 50 - 54 55 - 59 60 - 64
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 2 541 1 105 3 624 1 568 5 632 2 607
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 13 7 16 11 33 18
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 436 377 715 504 1 095 738
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 5 2 - 2 2 3
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 23 10 36 18 52 39
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 8 1 5 - 4 2
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 24 14 37 15 31 17
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 100 372 1 699 593 2 841 1 105
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 130 64 157 76 285 114
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 296 68 324 77 430 120
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1 - 2 1 4 2
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 4 - 2 1 3 2
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 35 17 46 17 84 40
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 1 - -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 200 84 197 105 251 153
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 143 42 173 39 162 39
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 123 47 215 108 355 215
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 123 47 215 108 355 215
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 65 - 69 70 - 74 75 - 79
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 7 605 4 195 9 635 6 742 9 356 8 734
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 30 21 36 37 38 41
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 518 980 1 855 1 219 1 499 1 141
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 7 4 6 7 10 8
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 82 64 118 116 93 142
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 6 4 4 2 3 10
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 43 24 50 34 60 43
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 3 919 2 072 5 153 3 658 5 413 5 568
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 389 203 563 318 519 358
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 441 146 403 200 248 210
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4 3 4 3 - 6
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 3 2 3 3 1
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 106 79 151 134 164 122
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - 1 - 1 1 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 294 158 271 243 216 232
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 186 44 157 68 144 69
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 575 389 862 699 945 782
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 575 389 861 698 945 782
(Продължение и край)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 80 - 84 85+
мъже жени мъже жени
Общо 8 297 10 698 11 031 19 672
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 14 23 22 16
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 931 900 691 754
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 10 9 8 12
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 81 145 58 170
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 1 5 3 14
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 44 77 48 79
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 5 283 7 522 7 690 15 248
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 430 392 545 706
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 209 241 190 260
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 2 1 5 4
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 2 1 2 1
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 136 151 148 159
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 225 366 606 1 216
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 103 81 106 123
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 826 784 909 909
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 824 784 909 908
28.06.2023