Премини към основното съдържание

Домове за мeдико-социални грижи за деца

Динамичен ред: Zdr_4.1_DMSGD.xls

ДОМОВЕ ЗА МEДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
  Брой
Заведения 4
Места (капацитет) към 31.12. 450
Деца
Постъпили през годината 399
от тях на възраст:
До 1 година 369
На 1 година 19
На 2 години 7
На 3 години и повече 4
 
Настанени към 31.12. 240
Момчета 134
Момичета 106
от тях на възраст:
До 1 година 60
На 1 година 34
На 2 години 30
На 3 години и повече 116
06.04.2022