Премини към основното съдържание

Домове за мeдико-социални грижи за деца

Динамичен ред: Zdr_4.1_DMSGD.xls

ДОМОВЕ ЗА МEДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
  Брой
Заведения 12
Места (капацитет) към 31.12. 713
Деца
Постъпили през годината 408
от тях на възраст:
До 1 година 345
На 1 година 13
На 2 години 9
На 3 години и повече 41
 
Настанени към 31.12. 290
Момчета 169
Момичета 121
от тях на възраст:
До 1 година 55
На 1 година 44
На 2 години 51
На 3 години и повече 140
23.02.2021