Премини към основното съдържание

Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.3_Osig.xls

НАСЕЛЕНИЕ НА ЕДИН ЛЕКАР И НА ЕДИН ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Население на един
лекар лекар по
дентална
медицина
Общо за страната 1 233 946
Северна и Югоизточна България 263 1 210
Северозападен 221 1 351
Видин 286 944
Враца 264 1 359
Ловеч 264 1 303
Монтана 286 1 567
Плевен 158 1 487
Северен централен 301 1 279
Велико Търново 313 1 110
Габрово 265 1 138
Разград 338 1 800
Русе 268 1 230
Силистра 363 1 670
Североизточен 251 1 018
Варна 196 764
Добрич 374 1 456
Търговище 350 1 804
Шумен 337 1 520
Югоизточен 289 1 283
Бургас 300 1 375
Сливен 344 1 437
Стара Загора 236 1 070
Ямбол 366 1 475
Югозападна и Южна централна България 224 805
Югозападен 212 826
Благоевград 333 978
Кюстендил 284 1 070
Перник 320 866
София 270 1 863
София (столица) 180 711
Южен централен 245 774
Кърджали 411 1 237
Пазарджик 279 1 127
Пловдив 193 580
Смолян 328 828
Хасково 333 1 183

1 Показателите за страната са изчислени с общия брой на лекарите и на лекарите по дентална медицина, вкл. към други ведомства и практикуващи в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2021