Премини към основното съдържание

Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.3_Osig.xls

НАСЕЛЕНИЕ НА ЕДИН ЛЕКАР И НА ЕДИН ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Население на един
лекар лекар по дентална медицина
Общо за страната 1 231 912
Северна и Югоизточна България 259 1 169
Северозападен 214 1 323
Видин 281 927
Враца 263 1 372
Ловеч 260 1 261
Монтана 286 1 527
Плевен 149 1 436
Северен централен 298 1 237
Велико Търново 304 1 070
Габрово 266 1 162
Разград 363 1 796
Русе 260 1 155
Силистра 365 1 589
Североизточен 251 975
Варна 197 729
Добрич 374 1 455
Търговище 347 1 716
Шумен 337 1 461
Югоизточен 282 1 241
Бургас 288 1 318
Сливен 354 1 396
Стара Загора 232 1 055
Ямбол 349 1 361
Югозападна и Южна централна България 225 780
Югозападен 214 801
Благоевград 332 956
Кюстендил 273 1 060
Перник 318 825
София 267 1 756
София (столица) 184 692
Южен централен 244 751
Кърджали 428 1 239
Пазарджик 272 1 104
Пловдив 191 563
Смолян 326 801
Хасково 340 1 130

1 Показателите за страната са изчислени с общия брой на лекарите и на лекарите по дентална медицина, вкл. към други ведомства и практикуващи в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2022