Премини към основното съдържание

Медицински специалисти по "Здравни грижи" в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.2_MP.xls

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Фелдшери Акушерки Медицински сестри (всички профили) Лаборанти (медицински и рентгенови) Зъботехници Други
Общо за страната1 44 676 1 919 3 251 29 160 5 909 1 573 2 864
Северозападен 5 031 359 384 3 277 640 110 261
Видин 394 71 33 218 38 18 16
Враца 1 045 76 74 721 109 16 49
Ловеч 708 65 30 474 87 27 25
Монтана 802 77 69 532 73 16 35
Плевен 2 082 70 178 1 332 333 33 136
Северен централен 4 486 359 300 2 923 542 157 205
Велико Търново 1 223 104 45 839 145 28 62
Габрово 730 64 39 464 83 33 47
Разград 550 55 20 366 69 14 26
Русе 1 433 87 140 894 193 64 55
Силистра 550 49 56 360 52 18 15
Североизточен 5 209 202 525 3 170 766 222 324
Варна 2 926 56 359 1 667 517 140 187
Добрич 709 40 55 445 69 30 70
Търговище 647 43 54 415 84 19 32
Шумен 927 63 57 643 96 33 35
Югоизточен 5 853 324 364 3 887 676 200 402
Бургас 2 166 131 122 1 429 246 56 182
Сливен 1 006 55 62 677 110 47 55
Стара Загора 2 079 72 148 1 411 247 70 131
Ямбол 602 66 32 370 73 27 34
Югозападен 13 689 291 1 054 8 917 1 923 543 961
Благоевград 1 525 88 76 1 097 151 38 75
Кюстендил 579 59 38 368 64 19 31
Перник 524 20 29 372 58 24 21
София 1 170 18 63 822 153 21 93
София (столица) 9 891 106 848 6 258 1 497 441 741
Южен централен 8 687 355 601 5 689 1 158 334 550
Кърджали 829 84 84 520 83 22 36
Пазарджик 1 371 60 81 945 172 30 83
Пловдив 4 733 61 289 3 086 719 229 349
Смолян 619 66 51 377 64 22 39
Хасково 1 135 84 96 761 120 31 43

1 Медицинските специалисти към други ведомства не са разпределени по области.
17.06.2021