Премини към основното съдържание

Легла в лечебните заведения за болнична помощ на 31.12. по видове легла, статистически зони и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_2.1.3_Mr.xls

ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА 31.12.2014 Г. ПО ВИДОВЕ ЛЕГЛА1, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Статистически зони
Статистически райони
Всичко Легла за активно и интензивно лечение Психиатрични легла Легла за дългосрочна
грижа
Други легла
България 2 51 505 39 368 4 823 1 078 6 236
Северна и източна България 22 218 15 886 3 220 529 2 583
Северозападен 5 507 4 206 713 174 414
Северен централен 5 202 3 635 913 175 479
Североизточен 4 697 3 675 699 20 303
Югоизточен 6 812 4 370 895 160 1 387
Югозападна и южна централна България 25 539 19 734 1 603 549 3 653
Югозападен 14 626 11 326 713 302 2 285
Южен централен 10 913 8 408 890 247 1 368

1 В съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка.
2 Леглата в заведенията към други ведомства не са разпределени по статистически зони и райони.
13.07.2016