Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области


Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 346 53 173
в това число:
Многопрофилни болници 185 37 489
Специализирани болници 137 13 438
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 066 1 253
Диагностично-консултативни центрове 114 307
Медицински центрове 734 884
Дентални центрове 52 4
Медико-дентални центрове 51 58
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 115 -
Други лечебни и здравни заведения 145 2 086
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 40 5 779
в това число:
Многопрофилни болници 28 4 636
Специализирани болници 9 943
Лечебни заведения за извънболнична помощ 185 76
Диагностично-консултативни центрове 9 36
Медицински центрове 68 40
Дентални центрове 3 -
Медико-дентални центрове 3 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 102 -
Други лечебни и здравни заведения 17 232
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 34 5 213
в това число:
Многопрофилни болници 16 3 288
Специализирани болници 13 1 402
Лечебни заведения за извънболнична помощ 232 97
Диагностично-консултативни центрове 11 43
Медицински центрове 64 53
Дентални центрове 5 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 151 -
Други лечебни и здравни заведения 16 82
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 32 4 932
в това число:
Многопрофилни болници 14 3 606
Специализирани болници 16 1 041
Лечебни заведения за извънболнична помощ 286 212
Диагностично-консултативни центрове 14 36
Медицински центрове 108 176
Дентални центрове 11 -
Медико-дентални центрове 6 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 147 -
Други лечебни и здравни заведения 23 427
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 46 6 805
в това число:
Многопрофилни болници 24 4 203
Специализирани болници 16 2 114
Лечебни заведения за извънболнична помощ 270 234
Диагностично-консултативни центрове 15 43
Медицински центрове 103 178
Дентални центрове 3 2
Медико-дентални центрове 2 11
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 147 -
Други лечебни и здравни заведения 21 525
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 101 15 036
в това число:
Многопрофилни болници 45 10 227
Специализирани болници 53 4 624
Лечебни заведения за извънболнична помощ 706 352
Диагностично-консултативни центрове 45 105
Медицински центрове 264 206
Дентални центрове 22 2
Медико-дентални центрове 33 39
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 342 -
Други лечебни и здравни заведения 45 599
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 72 11 653
в това число:
Многопрофилни болници 45 8 849
Специализирани болници 22 2 239
Лечебни заведения за извънболнична помощ 374 182
Диагностично-консултативни центрове 20 44
Медицински центрове 114 131
Дентални центрове 8 -
Медико-дентални центрове 6 7
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 226 -
Други лечебни и здравни заведения 23 221

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2018 Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 346 53 173
в това число:
Многопрофилни болници 185 37 489
Специализирани болници 137 13 438
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 066 1 253
Диагностично-консултативни центрове 114 307
Медицински центрове 734 884
Дентални центрове 52 4
Медико-дентални центрове 51 58
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 115 -
Други лечебни и здравни заведения 145 2 086
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 650
в това число:
Многопрофилни болници 5 1 074
Специализирани болници 5 496
Лечебни заведения за извънболнична помощ 75 39
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 28 19
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 5 20
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 42 -
Други лечебни и здравни заведения 4 23
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 20 2 910
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 407
Специализирани болници 8 1 205
Лечебни заведения за извънболнична помощ 92 140
Диагностично-консултативни центрове 7 28
Медицински центрове 42 100
Дентални центрове 1 2
Медико-дентални центрове 1 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 41 -
Други лечебни и здравни заведения 7 205
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 670
в това число:
Многопрофилни болници 6 2 057
Специализирани болници 10 613
Лечебни заведения за извънболнична помощ 182 128
Диагностично-консултативни центрове 10 8
Медицински центрове 75 120
Дентални центрове 10 -
Медико-дентални центрове 6 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 81 -
Други лечебни и здравни заведения 12 302
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 558
в това число:
Многопрофилни болници 4 753
Специализирани болници 6 529
Лечебни заведения за извънболнична помощ 66 43
Диагностично-консултативни центрове 3 13
Медицински центрове 27 30
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 34 -
Други лечебни и здравни заведения 5 50
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 335
в това число:
Многопрофилни болници 2 335
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 26 6
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 6
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 2 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16  
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 181
в това число:
Многопрофилни болници 5 686
Специализирани болници 4 295
Лечебни заведения за извънболнична помощ 40 14
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 19 9
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 19  
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 6 860
в това число:
Многопрофилни болници 3 497
Специализирани болници 3 363
Лечебни заведения за извънболнична помощ 39 14
Диагностично-консултативни центрове 3 10
Медицински центрове 13 4
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
Други лечебни и здравни заведения 3 30
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 7 762
в това число:
Многопрофилни болници 3 490
Специализирани болници 3 182
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 29
Диагностично-консултативни центрове 2 20
Медицински центрове 11 9
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 4 60
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 826
в това число:
Многопрофилни болници 5 556
Специализирани болници 1 270
Лечебни заведения за извънболнична помощ 20 12
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 3 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 6 132
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 961
в това число:
Многопрофилни болници 3 605
Специализирани болници 2 356
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 18
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 14 18
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 066
в това число:
Многопрофилни болници 5 574
Специализирани болници 3 492
Лечебни заведения за извънболнична помощ 34 -
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 7 -
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 964
в това число:
Многопрофилни болници 4 844
Специализирани болници 1 120
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 7
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 10 2
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 131
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 719
Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 52 31
Диагностично-консултативни центрове 6 24
Медицински центрове 15 7
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 31 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 448
в това число:
Многопрофилни болници 1 295
Специализирани болници 3 153
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 5
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 9 5
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 5 35
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 233
в това число:
Многопрофилни болници 12 2 197
Специализирани болници 1 36
Лечебни заведения за извънболнична помощ 57 49
Диагностично-консултативни центрове 7 26
Медицински центрове 24 23
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24 -
Други лечебни и здравни заведения 7 232
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 34 6 549
в това число:
Многопрофилни болници 22 5 217
Специализирани болници 9 887
Лечебни заведения за извънболнична помощ 203 88
Диагностично-консултативни центрове 10 8
Медицински центрове 70 73
Дентални центрове 8 -
Медико-дентални центрове 6 7
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 109 -
Други лечебни и здравни заведения 6 17
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 559
в това число:
Многопрофилни болници 3 559
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 23 11
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 7 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 753
в това число:
Многопрофилни болници 3 996
Специализирани болници 4 510
Лечебни заведения за извънболнична помощ 70 20
Диагностично-консултативни центрове 3 15
Медицински центрове 14 4
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 50 -
Други лечебни и здравни заведения 3 2
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 483
в това число:
Многопрофилни болници 3 483
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 34 9
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 3 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 30 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 064
в това число:
Многопрофилни болници 4 900
Специализирани болници 3 154
Лечебни заведения за извънболнична помощ 50 2
Диагностично-консултативни центрове 3 -
Медицински центрове 12 2
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 34 -
Други лечебни и здравни заведения 4 68
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 027
в това число:
Многопрофилни болници 4 555
Специализирани болници 3 432
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 10
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 9 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 703
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 320
Специализирани болници 4 323
Лечебни заведения за извънболнична помощ 50 24
Диагностично-консултативни центрове 1 10
Медицински центрове 17 3
Дентални центрове 1 1
Медико-дентални центрове 1 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 30 -
Други лечебни и здравни заведения 2 20
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 67 10 274
в това число:
Многопрофилни болници 27 6 933
Специализирани болници 39 3 296
Лечебни заведения за извънболнична помощ 524 266
Диагностично-консултативни центрове 43 95
Медицински центрове 196 161
Дентални центрове 20 1
Медико-дентални центрове 27 9
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 238 -
Други лечебни и здравни заведения 31 499
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 14 2 421
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 524
Специализирани болници 4 717
Лечебни заведения за извънболнична помощ 97 80
Диагностично-консултативни центрове 4 10
Медицински центрове 41 69
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 50 -
Други лечебни и здравни заведения 8 252
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 624
в това число:
Многопрофилни болници 3 594
Специализирани болници 1 30
Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 13
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 10 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 21 -
Други лечебни и здравни заведения 4 65
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 120
в това число:
Многопрофилни болници 5 802
Специализирани болници 5 238
Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 41
Диагностично-консултативни центрове 2 10
Медицински центрове 17 31
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 43 -
Други лечебни и здравни заведения 5 50
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 876
в това число:
Многопрофилни болници 2 465
Специализирани болници 2 216
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 42
Диагностично-консултативни центрове 1 6
Медицински центрове 12 36
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 410
в това число:
Многопрофилни болници 3 372
Специализирани болници 1 38
Лечебни заведения за извънболнична помощ 31 12
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 8 7
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
17.06.2019
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения - Лечебни и здравни заведения
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване17 юни 2019 г.
Дата на публикуване17 юни 2019 г.
Дата на последно актуализиране17 юни 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Представя се информация за здравната мрежа в страната по видове лечебни и здравни заведения, видовете легла в тях и териториалното им разпределение, което съответства на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2 и NUTS 3).

При анализиране на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броя на заведенията и легловия фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в други или обединяване на заведения.

Използвани класификации
 • Номенклатура на лечебните заведения по видове, в съответствие със Закона за лечебните заведения;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Номенклатура на болничните легла в лечебните заведения за болнична помощ, в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка - до 2014 г.;
 • Номенклатура на болничните легла в лечебните заведения за болнична помощ, в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка (ревизирана) 
Обхват

Обхващат се всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ и други лечебни и здравни заведения. Включват се и заведенията към други ведомства, които не се разпределят по области.

Лечебните заведения за болнична помощ включват всички болници и центрове със стационар (бивши диспансери).

Лечебните заведения за извънболнична помощ включват медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове, самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

В съвкупността на другите лечебни и здравни заведения са включени: центровете за спешна медицинска помощ, самостоятелните центрове за трансфузионна хематология, хосписите, националните центрове без легла, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца.

Легловия фонд включват броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включват временно разкритите легла.

Понятия и дефиниции

При анализиране на данните следва да се отчетат някои специфични особености на дейностите по медицинското обслужване. Здравните и лечебни заведения не са свързани пряко с обслужването на населението на едно населено място или дори община. Голяма част от тези заведения обслужват населението на една област или група общини, а специализираните здравни заведения - онкологични, кожно - венерологични, психиатрични, за белодробни болести и др., обслужват населението на 2 или 3 области. Заведенията с национален обхват, независимо от тяхното местонамиране, обслужват населението на цялата страна.

Легловия фонд включват броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включват временно разкритите легла.

Съгласно хармонизирана методология, прилагана от Евростат, СЗО и ОИСР, до 2014 г. леглата в болничните заведения (болници и центрове със стационар) се групират в следната статистическа групировка: 

 • Легла за активно и интензивно лечение;
 • Психиатрични легла;
 • Легла за дългосрочна грижа;
 • Други легла.

Детайлни статистически данни за разпределението на болничните легла по видове се предоставят от годишните статистически изследвания, провеждани от НЦОЗА и включени в Националната статистическа програма.

Психиатричните легла включват всички легла в Психиатрични болници и Центрове за психично здраве.

В броя на леглата за дългосрочна грижа се включват леглата за долекуване и продължително лечение във всички лечебни заведения за болнична помощ, включително тези в Специализираните болници за долекуване и продължително лечение и Специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

В групата Други легла се включват леглата за физикална и рехабилитационна медицина, легла за дневен и домашен стационар.

От 2015 г. се прилага нова ревизирана групировка:

 • Легла за активно и интензивно лечение
 • Легла за рехабилитационна грижа
 • Легла за дългосрочна грижа
 • Други легла.

Психиатричните легла са разпределени по видове.

От 2016 г. съгласно измененията на Наредба № 49 на МЗ от 2010 г. освен болнични легла се отчитат отделно и места за краткотраен престой, като е актуализирана и номенклатурата на леглата.

Приложението на статистическата методология по отношение на статистическата групировка на видовете легла в заведенията за болнична помощ се валидира от Евростат за всички страни-членки.

Осигуреността на населението с болнични легла се изчислява по състояние към 31.12. на съответната година, като броят на леглата е съотнесен към 100 000 души от населението.

Статистическа единица

Статистическите единици на наблюдението са лечебните и здравни заведения.

Статистическа съвкупност

Всички лечебни и здравни заведения, попадащи в обхвата на изследването.

Географски обхват (територия)

Обхваща се цялата територия на Република България. В териториален разрез данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година.

Времеви обхват

2001 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой

Отчетен период

Към 31.12. на отчетната година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;

· Закон за статистиката;

· Закон за здравето;

· Закон за лечебните заведения;

· Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването.

Споделяне на данни

От 2010 г. Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната здравна организация (СЗО) стартираха процедура по съвместно събиране на данни за нефинансовите показатели в областта на статистика на здравеопазването.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за лечебни и здравни заведения се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодни прессъобщения

Публикации

· Здравеопазване;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

Подробни данни за лечебни и здравни заведения са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване - Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения - Лечебни и здравни заведения: http://www.nsi.bg/bg/node/3308

Онлайн база данни на Евростат:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични бележки;

· Дефиниции на нефинансовите показатели в областта на статистика на здравеопазването - Евростат.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Отчетните формуляри се събират от Регионалните здравни инспекции, което гарантира пълен обхват и качество на получените данни. Данните за легловия фонд се верифицират с тези от специализираните изследвания, провеждани от Националния център по обществено здраве и анализи.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данни за основните нефинансови показатели в областта на статистика на здравеопазването ежегодно се предоставят на Евростат, Световната здравна организация и ОИСР в рамките на съвместен въпросник при стриктно спазване на указаните срокове и форми за представяне на данните. В рамките на ежегодно попълвани въпросници данните се предоставят и на други европейски и международни организации.

Ежегодно данните се предоставят на Националния център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването и неговите териториални подразделения - Регионалните здравни инспекции, в чиито функции е формирането на политики в областта на здравеопазването на национално и регионално ниво.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са Народното събрание, органите на изпълнителната и местната власт, Националната здравноосигурителна каса.

Чрез заявки данните се предоставят на научно-изследователски институти, университети, НПО и на потребители, при поискване, по установения в НСИ ред.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Данните се представят изчерпателно, по видове лечебни заведения и легла в тях.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+5 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са съпоставими за всички териториални нива в страната. При териториално сравнение на данните следва да се отбележи, че здравните и лечебни заведения не са свързани пряко с обслужването на населението на едно населено място или дори община. Голяма част от тези заведения обслужват населението на една област или група общини, а специализираните здравни заведения - онкологични, кожно - венерологични, психиатрични, за белодробни болести и други, обслужват населението на две или три области. Заведенията с национален обхват, независимо от тяхното местонамиране, обслужват населението на цялата страна.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими от 2001 г.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация е отчетния формуляр, предоставян от лечебните и здравни заведения, попадащи в обхвата на изследването.

Източник на информация за броя и леглата в Домовете за медико-социални грижи за деца е изследването „Домове за медико-социални грижи за деца", провеждано от НСИ.

При разпределянето на леглата в лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка са използвани данни от изследванията, провеждани от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Процеса по организиране събирането на отчетите се осъществява от НСИ и Регионалните здравни инспекции онлайн или чрез отчет на хартия. Въвеждането на информацията в уеб-базирано приложение се извършва в РЗИ или ТСБ.

Валидиране на данни

Приложението на статистическата методология по отношение на статистическата групировка на видовете легла в заведенията за болнична помощ се валидира от Евростат за всички страни-членки.

Обработка на данни

Въвеждането на данните се извършва онлайн - в уеб базирано приложение или на регионално ниво в РЗИ или ТСБ (за документите подадени на хартия).

Данните се обединяват на национално ниво, като се допълва информацията от изследването „Домове за медико-социални грижи за деца”. На национално ниво се добавя и информацията за заведенията към други ведомства, които не се разпределят по области.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 28 януари 2010 - 11:00

  Според данните от изследването за столицата най-голям е делът на лицата, оценяващи здравето си като добро – 43.2 % и много добро – 26.7 %, което показва, че по-голямата част от софиянци се самоопределят като относително здрави. Като задоволително определят здравето си 20.5 % от анкетираните, лошо – 7.1 % и много лошо едва – 2.6 на сто.

 • четвъртък, 3 декември 2009 - 11:00

  Анализът на данните показва, че най-голям е делът на лицата, които определят здравето си като добро - 43.2% от мъжете и 40.4% от жените. Следват лицата, определили здравето си като много добро - 30.1% при мъжете и 23.5% при жените. Като лошо са определили здравето си 6.5% от мъжете и 10.6% от жените.

 • петък, 16 октомври 2009 - 11:00

  Системата на здравни сметки е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране. Приложението на тази статистическа система има за цел да се оценят всички разходи за здравеопазване - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, на частните здравноосигурителни фондове, на предприятията за дейности по трудова медицина.

 • четвъртък, 25 юни 2009 - 11:00

  В края на 2008 г. здравната мрежа в страната разполага с 55 490 легла във всички видове заведения, от които 49 507 са леглата в болниците и диспансерите, 961 са тези в извънболничните заведения, 740 са санаториални легла. Легловият фонд на други лечебни и здравни заведения е 4 282 легла, като от тях 3 864 са легла в домовете за медико-социални грижи за деца и 418 са леглата в хосписите.

 • сряда, 3 юни 2009 - 11:00

  Формите на предоставяне на социални услуги в общността се променят в зависимост от обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на капацитета на тези видове дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими групи от населението.
  През 2008 г. капацитетът за предоставяне на социалните услуги в общността е 69 974 места, като увеличението в сравнение с 2007 г. е със 17.3%.

 • петък, 8 май 2009 - 11:00

  Към края на 2008 година в страната функционират 673 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 25 091 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 24 341, а в седмични – 750. През 2008 година продължава тенденцията на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. По-чувствително е нарастването на местата в детските ясли и яслени групи, които се увеличават с 2.8% в сравнение с предходната година, което се дължи основно на увеличението на местата в дневните ясли (с 3.8% или с 895 места).

 • понеделник, 6 април 2009 - 11:00

  През 2008 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2008 г. в сравнение с 2007 г. е с 9%, и се дължи основно на намаляването на броя на постъпилите деца – от 2 145 през 2007 г. на 1 993 през 2008 г.

Страници

 • България 2010
  България 2010
 • Здравеопазване 2009
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2009", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • България 2009
  България 2009
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Здравеопазване 2008
  Здравеопазване 2008
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2008", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници