Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 707
в това число:
Многопрофилни болници 179 38 144
Специализирани болници 140 14 318
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 172 1 303
Диагностично-консултативни центрове 111 276
Медицински центрове 786 948
Дентални центрове 64 5
Медико-дентални центрове 60 74
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 151 -
Други лечебни и здравни заведения 148 1 751
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 40 6 147
в това число:
Многопрофилни болници 28 5 001
Специализирани болници 9 951
Лечебни заведения за извънболнична помощ 195 77
Диагностично-консултативни центрове 9 36
Медицински центрове 72 38
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 4 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 109 -
Други лечебни и здравни заведения 17 202
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 35 5 451
в това число:
Многопрофилни болници 17 3 507
Специализирани болници 13 1 402
Лечебни заведения за извънболнична помощ 230 108
Диагностично-консултативни центрове 11 43
Медицински центрове 64 65
Дентални центрове 6 -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 148 -
Други лечебни и здравни заведения 18 63
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 32 5 033
в това число:
Многопрофилни болници 14 3 531
Специализирани болници 16 1 212
Лечебни заведения за извънболнична помощ 273 195
Диагностично-консултативни центрове 13 36
Медицински центрове 102 159
Дентални центрове 9 -
Медико-дентални центрове 7 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 142 -
Други лечебни и здравни заведения 24 516
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 42 7 094
в това число:
Многопрофилни болници 23 4 536
Специализирани болници 15 2 090
Лечебни заведения за извънболнична помощ 287 215
Диагностично-консултативни центрове 15 36
Медицински центрове 106 168
Дентални центрове 5 -
Медико-дентални центрове 3 11
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 158 -
Други лечебни и здравни заведения 22 381
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 101 15 562
в това число:
Многопрофилни болници 45 10 646
Специализирани болници 53 4 731
Лечебни заведения за извънболнична помощ 748 404
Диагностично-консултативни центрове 44 82
Медицински центрове 286 273
Дентални центрове 30 4
Медико-дентални центрове 36 45
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 352 -
Други лечебни и здравни заведения 44 445
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 71 11 758
в това число:
Многопрофилни болници 43 8 858
Специализирани болници 23 2 335
Лечебни заведения за извънболнична помощ 426 204
Диагностично-консултативни центрове 19 43
Медицински центрове 143 145
Дентални центрове 13 1
Медико-дентални центрове 9 15
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 242 -
Други лечебни и здравни заведения 23 144

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2022 Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 707
в това число:
Многопрофилни болници 179 38 144
Специализирани болници 140 14 318
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 172 1 303
Диагностично-консултативни центрове 111 276
Медицински центрове 786 948
Дентални центрове 64 5
Медико-дентални центрове 60 74
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 151 -
Други лечебни и здравни заведения 148 1 751
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 692
в това число:
Многопрофилни болници 5 1 111
Специализирани болници 5 501
Лечебни заведения за извънболнична помощ 90 38
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 32 18
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 5 20
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 53 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 19 3 226
в това число:
Многопрофилни болници 10 1 764
Специализирани болници 7 1 174
Лечебни заведения за извънболнична помощ 97 117
Диагностично-консултативни центрове 7 23
Медицински центрове 41 84
Дентални центрове 3 -
Медико-дентални центрове 2 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 44 -
Други лечебни и здравни заведения 9 164
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 732
в това число:
Многопрофилни болници 6 2 014
Специализирани болници 10 718
Лечебни заведения за извънболнична помощ 173 121
Диагностично-консултативни центрове 9 8
Медицински центрове 71 113
Дентални центрове 8 -
Медико-дентални центрове 7 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 78 -
Други лечебни и здравни заведения 12 361
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 569
в това число:
Многопрофилни болници 4 762
Специализирани болници 6 531
Лечебни заведения за извънболнична помощ 66 45
Диагностично-консултативни центрове 3 13
Медицински центрове 25 32
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 36 -
Други лечебни и здравни заведения 5 25
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 335
в това число:
Многопрофилни болници 2 335
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 4
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 2 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 18 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 197
в това число:
Многопрофилни болници 5 707
Специализирани болници 4 295
Лечебни заведения за извънболнична помощ 41 17
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 19 9
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 19 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 7 905
в това число:
Многопрофилни болници 4 542
Специализирани болници 3 363
Лечебни заведения за извънболнична помощ 41 24
Диагностично-консултативни центрове 3 10
Медицински центрове 14 14
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 3 30
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 7 826
в това число:
Многопрофилни болници 3 467
Специализирани болници 3 269
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 32
Диагностично-консултативни центрове 2 20
Медицински центрове 11 12
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 786
в това число:
Многопрофилни болници 5 556
Специализирани болници 1 230
Лечебни заведения за извънболнична помощ 21 12
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 5 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
Други лечебни и здравни заведения 6 107
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 988
в това число:
Многопрофилни болници 3 632
Специализирани болници 2 356
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 18
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 15 18
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 011
в това число:
Многопрофилни болници 5 511
Специализирани болници 3 500
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 -
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 -
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 29 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 994
в това число:
Многопрофилни болници 4 874
Специализирани болници 1 120
Лечебни заведения за извънболнична помощ 29 7
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 12 2
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 12 2 065
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 653
Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 55 24
Диагностично-консултативни центрове 5 21
Медицински центрове 18 3
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 32 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 447
в това число:
Многопрофилни болници 1 294
Специализирани болници 3 153
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 5
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 9 5
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 4 17
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 610
в това число:
Многопрофилни болници 12 2 574
Специализирани болници 1 36
Лечебни заведения за извънболнична помощ 60 49
Диагностично-консултативни центрове 7 26
Медицински центрове 25 23
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
Други лечебни и здравни заведения 6 202
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 34 6 754
в това число:
Многопрофилни болници 21 5 291
Специализирани болници 10 1 018
Лечебни заведения за извънболнична помощ 243 108
Диагностично-консултативни центрове 10 13
Медицински центрове 86 81
Дентални центрове 13 1
Медико-дентални центрове 8 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 126 -
Други лечебни и здравни заведения 6 17
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 528
в това число:
Многопрофилни болници 3 528
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 25 11
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 7 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 3 6
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 966
в това число:
Многопрофилни болници 3 1 192
Специализирани болници 4 508
Лечебни заведения за извънболнична помощ 68 19
Диагностично-консултативни центрове 3 15
Медицински центрове 15 4
Дентални центрове 3 -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 46 -
Други лечебни и здравни заведения 4 2
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 483
в това число:
Многопрофилни болници 3 483
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 9
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 3 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 26 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 6 995
в това число:
Многопрофилни болници 3 841
Специализирани болници 3 154
Лечебни заведения за извънболнична помощ 48 6
Диагностично-консултативни центрове 3 -
Медицински центрове 12 6
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 32 -
Други лечебни и здравни заведения 4 18
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 060
в това число:
Многопрофилни болници 4 556
Специализирани болници 3 464
Лечебни заведения за извънболнична помощ 45 16
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 14 14
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 2
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 29 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 723
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 338
Специализирани болници 4 325
Лечебни заведения за извънболнична помощ 46 14
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 17 3
Дентални центрове 1 1
Медико-дентални центрове 2 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25 -
Други лечебни и здравни заведения 1 -
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 67 10 712
в това число:
Многопрофилни болници 27 7 271
Специализирани болници 39 3 396
Лечебни заведения за извънболнична помощ 554 329
Диагностично-консултативни центрове 42 82
Медицински центрове 213 229
Дентални центрове 28 3
Медико-дентални центрове 29 15
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 242 -
Други лечебни и здравни заведения 32 406
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 421
в това число:
Многопрофилни болници 7 1 517
Специализирани болници 4 724
Лечебни заведения за извънболнична помощ 106 78
Диагностично-консултативни центрове 4 8
Медицински центрове 43 69
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 57 -
Други лечебни и здравни заведения 7 199
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 625
в това число:
Многопрофилни болници 3 595
Специализирани болници 1 30
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 13
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 9 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 4 65
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 093
в това число:
Многопрофилни болници 5 802
Специализирани болници 5 211
Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 44
Диагностично-консултативни центрове 2 7
Медицински центрове 20 37
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 40 -
Други лечебни и здравни заведения 5 20
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 850
в това число:
Многопрофилни болници 2 455
Специализирани болници 2 195
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 29
Диагностично-консултативни центрове 1 6
Медицински центрове 11 23
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24 -
Други лечебни и здравни заведения 4 90
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 452
в това число:
Многопрофилни болници 3 414
Специализирани болници 1 38
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 14
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 10 9
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
16.06.2023