Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 55 724
в това число:
Многопрофилни болници 181 39 168
Специализирани болници 138 14 304
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 237 1 307
Диагностично-консултативни центрове 113 293
Медицински центрове 834 922
Дентални центрове 67 9
Медико-дентални центрове 67 83
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 156 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 742
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 40 6 338
в това число:
Многопрофилни болници 28 5 195
Специализирани болници 9 948
Лечебни заведения за извънболнична помощ 195 82
Диагностично-консултативни центрове 9 36
Медицински центрове 73 43
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове 4 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 107 -
Други лечебни и здравни заведения 19 213
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 35 5 340
в това число:
Многопрофилни болници 17 3 396
Специализирани болници 13 1 402
Лечебни заведения за извънболнична помощ 228 109
Диагностично-консултативни центрове 11 43
Медицински центрове 67 65
Дентални центрове 7 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 142 -
Други лечебни и здравни заведения 18 63
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 32 5 036
в това число:
Многопрофилни болници 14 3 524
Специализирани болници 16 1 212
Лечебни заведения за извънболнична помощ 284 166
Диагностично-консултативни центрове 13 30
Медицински центрове 105 135
Дентални центрове 11 -
Медико-дентални центрове 7 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 148 -
Други лечебни и здравни заведения 25 519
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 42 7 534
в това число:
Многопрофилни болници 23 4 976
Специализирани болници 15 2 090
Лечебни заведения за извънболнична помощ 295 210
Диагностично-консултативни центрове 15 36
Медицински центрове 112 159
Дентални центрове 5 -
Медико-дентални центрове 4 15
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 159 -
Други лечебни и здравни заведения 21 365
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 101 15 925
в това число:
Многопрофилни болници 47 11 030
Специализирани болници 51 4 713
Лечебни заведения за извънболнична помощ 797 417
Диагностично-консултативни центрове 45 105
Медицински центрове 314 255
Дентални центрове 29 9
Медико-дентални центрове 41 48
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 368 -
Други лечебни и здравни заведения 43 438
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 71 11 900
в това число:
Многопрофилни болници 43 8 993
Специализирани болници 23 2 342
Лечебни заведения за извънболнична помощ 425 223
Диагностично-консултативни центрове 20 43
Медицински центрове 150 165
Дентални центрове 13 -
Медико-дентални центрове 10 15
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 232 -
Други лечебни и здравни заведения 23 144

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2023 Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 55 724
в това число:
Многопрофилни болници 181 39 168
Специализирани болници 138 14 304
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 237 1 307
Диагностично-консултативни центрове 113 293
Медицински центрове 834 922
Дентални центрове 67 9
Медико-дентални центрове 67 83
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 156 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 742
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 728
в това число:
Многопрофилни болници 5 1 142
Специализирани болници 5 506
Лечебни заведения за извънболнична помощ 89 37
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 30 17
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 5 20
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 54 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 19 3 672
в това число:
Многопрофилни болници 10 2 210
Специализирани болници 7 1 174
Лечебни заведения за извънболнична помощ 101 112
Диагностично-консултативни центрове 7 23
Медицински центрове 44 77
Дентални центрове 3 -
Медико-дентални центрове 2 12
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 45 -
Други лечебни и здравни заведения 9 166
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 778
в това число:
Многопрофилни болници 6 2 030
Специализирани болници 10 748
Лечебни заведения за извънболнична помощ 184 93
Диагностично-консултативни центрове 9 2
Медицински центрове 74 90
Дентални центрове 10 -
Медико-дентални центрове 7 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 84 -
Други лечебни и здравни заведения 13 364
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 541
в това число:
Многопрофилни болници 4 734
Специализирани болници 6 531
Лечебни заведения за извънболнична помощ 67 49
Диагностично-консултативни центрове 3 13
Медицински центрове 28 36
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 34 -
Други лечебни и здравни заведения 5 25
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 310
в това число:
Многопрофилни болници 2 310
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 4
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 2 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 5 18
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 197
в това число:
Многопрофилни болници 5 707
Специализирани болници 4 295
Лечебни заведения за извънболнична помощ 45 22
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 22 14
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 20 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 7 915
в това число:
Многопрофилни болници 4 552
Специализирани болници 3 363
Лечебни заведения за извънболнична помощ 41 24
Диагностично-консултативни центрове 3 14
Медицински центрове 14 10
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 3 30
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 7 785
в това число:
Многопрофилни болници 3 456
Специализирани болници 3 239
Лечебни заведения за извънболнична помощ 33 29
Диагностично-консултативни центрове 2 20
Медицински центрове 9 9
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 786
в това число:
Многопрофилни болници 5 556
Специализирани болници 1 230
Лечебни заведения за извънболнична помощ 21 12
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 6 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 14 -
Други лечебни и здравни заведения 6 107
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 988
в това число:
Многопрофилни болници 3 632
Специализирани болници 2 356
Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 12
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 17 12
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 14 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 011
в това число:
Многопрофилни болници 5 511
Специализирани болници 3 500
Лечебни заведения за извънболнична помощ 31 -
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 6 -
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 994
в това число:
Многопрофилни болници 4 874
Специализирани болници 1 120
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 7
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 12 2
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 12 2 079
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 667
Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 53 24
Диагностично-консултативни центрове 5 21
Медицински центрове 17 3
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 31 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 447
в това число:
Многопрофилни болници 2 322
Специализирани болници 2 125
Лечебни заведения за извънболнична помощ 26 5
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 10 5
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 14 -
Други лечебни и здравни заведения 4 17
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 826
в това число:
Многопрофилни болници 12 2 793
Специализирани болници 1 33
Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 49
Диагностично-консултативни центрове 7 26
Медицински центрове 25 23
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 29 -
Други лечебни и здравни заведения 7 195
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 34 6 919
в това число:
Многопрофилни болници 21 5 449
Специализирани болници 10 1 025
Лечебни заведения за извънболнична помощ 247 122
Диагностично-консултативни центрове 11 13
Медицински центрове 90 96
Дентални центрове 13 -
Медико-дентални центрове 9 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 124 -
Други лечебни и здравни заведения 6 17
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 448
в това число:
Многопрофилни болници 3 448
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 24 11
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 6 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 3 6
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 960
в това число:
Многопрофилни болници 3 1 186
Специализирани болници 4 508
Лечебни заведения за извънболнична помощ 71 20
Диагностично-консултативни центрове 3 15
Медицински центрове 16 4
Дентални центрове 4 -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 47 -
Други лечебни и здравни заведения 4 2
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 476
в това число:
Многопрофилни болници 3 476
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 25 5
Диагностично-консултативни центрове 1 1
Медицински центрове 3 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 21 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 6 1 005
в това число:
Многопрофилни болници 3 851
Специализирани болници 3 154
Лечебни заведения за извънболнична помощ 48 4
Диагностично-консултативни центрове 3 -
Медицински центрове 12 4
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 32 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 060
в това число:
Многопрофилни болници 4 556
Специализирани болници 3 464
Лечебни заведения за извънболнична помощ 39 18
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 15 16
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 2
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 722
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 340
Специализирани болници 4 325
Лечебни заведения за извънболнична помощ 48 19
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 18 5
Дентални центрове 1 1
Медико-дентални центрове 2 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 26 -
Други лечебни и здравни заведения 1 -
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 67 11 040
в това число:
Многопрофилни болници 28 7 594
Специализирани болници 38 3 401
Лечебни заведения за извънболнична помощ 602 344
Диагностично-консултативни центрове 43 105
Медицински центрове 239 216
Дентални центрове 27 8
Медико-дентални центрове 33 15
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 260 -
Други лечебни и здравни заведения 31 399
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 405
в това число:
Многопрофилни болници 7 1 501
Специализирани болници 4 724
Лечебни заведения за извънболнична помощ 108 82
Диагностично-консултативни центрове 4 8
Медицински центрове 45 71
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 2 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 56 -
Други лечебни и здравни заведения 7 199
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 613
в това число:
Многопрофилни болници 3 583
Специализирани болници 1 30
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 15
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 10 13
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 4 65
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 056
в това число:
Многопрофилни болници 5 765
Специализирани болници 5 211
Лечебни заведения за извънболнична помощ 65 47
Диагностично-консултативни центрове 2 7
Медицински центрове 22 40
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 41 -
Други лечебни и здравни заведения 5 20
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 860
в това число:
Многопрофилни болници 2 455
Специализирани болници 2 195
Лечебни заведения за извънболнична помощ 39 29
Диагностично-консултативни центрове 1 6
Медицински центрове 12 23
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25 -
Други лечебни и здравни заведения 4 90
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 452
в това число:
Многопрофилни болници 3 414
Специализирани болници 1 38
Лечебни заведения за извънболнична помощ 38 12
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 11 7
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 26 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
17.06.2024