Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 491
в това число:
Многопрофилни болници 182 38 418
Специализирани болници 137 13 828
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 133 1 285
Диагностично-консултативни центрове 111 291
Медицински центрове 766 929
Дентални центрове 56 6
Медико-дентални центрове 53 59
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 147  -
Други лечебни и здравни заведения 151 1 939
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 40 6 108
в това число:
Многопрофилни болници 28 4 962
Специализирани болници 9 951
Лечебни заведения за извънболнична помощ 191 78
Диагностично-консултативни центрове 9 36
Медицински центрове 72 39
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове 4 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 105  -
Други лечебни и здравни заведения 17 202
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 35 5 476
в това число:
Многопрофилни болници 17 3 532
Специализирани болници 13 1 402
Лечебни заведения за извънболнична помощ 237 99
Диагностично-консултативни центрове 11 43
Медицински центрове 66 55
Дентални центрове 6  -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 153  -
Други лечебни и здравни заведения 18 59
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 32 4 843
в това число:
Многопрофилни болници 14 3 525
Специализирани болници 16 1 028
Лечебни заведения за извънболнична помощ 280 196
Диагностично-консултативни центрове 13 36
Медицински центрове 101 160
Дентални центрове 10  -
Медико-дентални центрове 7  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 149  -
Други лечебни и здравни заведения 25 616
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 42 7 002
в това число:
Многопрофилни болници 23 4 444
Специализирани болници 15 2 090
Лечебни заведения за извънболнична помощ 284 183
Диагностично-консултативни центрове 15 30
Медицински центрове 107 151
Дентални центрове 4 2
Медико-дентални центрове 2  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 156  -
Други лечебни и здравни заведения 21 323
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 101 15 666
в това число:
Многопрофилни болници 46 10 845
Специализирани болници 52 4 636
Лечебни заведения за извънболнична помощ 711 437
Диагностично-консултативни центрове 44 102
Медицински центрове 271 289
Дентални центрове 24 4
Медико-дентални центрове 31 42
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 341  -
Други лечебни и здравни заведения 46 595
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 71 11 792
в това число:
Многопрофилни болници 44 8 953
Специализирани болници 22 2 274
Лечебни заведения за извънболнична помощ 417 192
Диагностично-консултативни центрове 19 44
Медицински центрове 136 135
Дентални центрове 11  -
Медико-дентални центрове 8 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 243  -
Други лечебни и здравни заведения 24 144

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2021 Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 491
в това число:
Многопрофилни болници 182 38 418
Специализирани болници 137 13 828
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 133 1 285
Диагностично-консултативни центрове 111 291
Медицински центрове 766 929
Дентални центрове 56 6
Медико-дентални центрове 53 59
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 147  -
Други лечебни и здравни заведения 151 1 939
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 720
в това число:
Многопрофилни болници 5 1 129
Специализирани болници 5 511
Лечебни заведения за извънболнична помощ 87 40
Диагностично-консултативни центрове  -  -
Медицински центрове 30 20
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове 5 20
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 52  -
Други лечебни и здравни заведения 4  -
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 19 3 212
в това число:
Многопрофилни болници 10 1 750
Специализирани болници 7 1 174
Лечебни заведения за извънболнична помощ 96 100
Диагностично-консултативни центрове 7 20
Медицински центрове 42 78
Дентални центрове 2 2
Медико-дентални центрове 1  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 44  -
Други лечебни и здравни заведения 8 106
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 572
в това число:
Многопрофилни болници 6 1 959
Специализирани болници 10 613
Лечебни заведения за извънболнична помощ 176 122
Диагностично-консултативни центрове 9 8
Медицински центрове 69 114
Дентални центрове 9  -
Медико-дентални центрове 7  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 82  -
Други лечебни и здравни заведения 13 461
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 576
в това число:
Многопрофилни болници 4 769
Специализирани болници 6 531
Лечебни заведения за извънболнична помощ 69 45
Диагностично-консултативни центрове 3 13
Медицински центрове 28 32
Дентални центрове 2  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 36  -
Други лечебни и здравни заведения 5 25
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 335
в това число:
Многопрофилни болници 2 335
Специализирани болници  -  -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 6
Диагностично-консултативни центрове  -  -
Медицински центрове 8 6
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове 2  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17  -
Други лечебни и здравни заведения 4  -
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 199
в това число:
Многопрофилни болници 5 709
Специализирани болници 4 295
Лечебни заведения за извънболнична помощ 40 16
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 19 8
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове 1 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 18  -
Други лечебни и здравни заведения 2  -
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 7 905
в това число:
Многопрофилни болници 4 542
Специализирани болници 3 363
Лечебни заведения за извънболнична помощ 42 14
Диагностично-консултативни центрове 3 10
Медицински центрове 13 4
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25  -
Други лечебни и здравни заведения 3 24
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 7 756
в това число:
Многопрофилни болници 3 476
Специализирани болници 3 190
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 29
Диагностично-консултативни центрове 2 20
Медицински центрове 10 9
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25  -
Други лечебни и здравни заведения 4  -
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 826
в това число:
Многопрофилни болници 5 556
Специализирани болници 1 270
Лечебни заведения за извънболнична помощ 22 12
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 5 10
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16  -
Други лечебни и здравни заведения 6 107
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 1 004
в това число:
Многопрофилни болници 3 648
Специализирани болници 2 356
Лечебни заведения за извънболнична помощ 33 18
Диагностично-консултативни центрове  -  -
Медицински центрове 16 18
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17  -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 011
в това число:
Многопрофилни болници 5 511
Специализирани болници 3 500
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36  -
Диагностично-консултативни центрове  -  -
Медицински центрове 8  -
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 28  -
Други лечебни и здравни заведения 2  -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 994
в това число:
Многопрофилни болници 4 874
Специализирани болници 1 120
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 7
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 12 2
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15  -
Други лечебни и здравни заведения 3  -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 12 2 065
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 653
Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 59 27
Диагностично-консултативни центрове 5 22
Медицински центрове 17 5
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 37  -
Други лечебни и здравни заведения 4  -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 447
в това число:
Многопрофилни болници 1 294
Специализирани болници 3 153
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 5
Диагностично-консултативни центрове 1  -
Медицински центрове 9 5
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17  -
Други лечебни и здравни заведения 5 37
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 569
в това число:
Многопрофилни болници 12 2 533
Специализирани болници 1 36
Лечебни заведения за извънболнична помощ 60 49
Диагностично-консултативни центрове 7 26
Медицински центрове 25 23
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове 1  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27  -
Други лечебни и здравни заведения 6 202
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 34 6 748
в това число:
Многопрофилни болници 22 5 386
Специализирани болници 9 917
Лечебни заведения за извънболнична помощ 232 95
Диагностично-консултативни центрове 10 13
Медицински центрове 82 69
Дентални центрове 11  -
Медико-дентални центрове 8 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 121  -
Други лечебни и здравни заведения 6 17
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 553
в това число:
Многопрофилни болници 3 553
Специализирани болници  -  -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 25 11
Диагностично-консултативни центрове 1  -
Медицински центрове 7 11
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17  -
Други лечебни и здравни заведения 3 6
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 966
в това число:
Многопрофилни болници 3 1 192
Специализирани болници 4 508
Лечебни заведения за извънболнична помощ 70 20
Диагностично-консултативни центрове 3 15
Медицински центрове 15 4
Дентални центрове 3  -
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 48  -
Други лечебни и здравни заведения 4 4
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 476
в това число:
Многопрофилни болници 3 476
Специализирани болници  -  -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 31 9
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 3 4
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27  -
Други лечебни и здравни заведения 3  -
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 6 1 005
в това число:
Многопрофилни болници 3 851
Специализирани болници 3 154
Лечебни заведения за извънболнична помощ 49 6
Диагностично-консултативни центрове 3  -
Медицински центрове 12 6
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 33  -
Други лечебни и здравни заведения 4 18
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 060
в това число:
Многопрофилни болници 4 556
Специализирани болници 3 464
Лечебни заведения за извънболнична помощ 43 14
Диагностично-консултативни центрове 1  -
Медицински центрове 14 14
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 28  -
Други лечебни и здравни заведения 3  -
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 721
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 338
Специализирани болници 4 323
Лечебни заведения за извънболнична помощ 50 17
Диагностично-консултативни центрове 1  -
Медицински центрове 16 3
Дентални центрове 1 1
Медико-дентални центрове 2 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 30  -
Други лечебни и здравни заведения 2 20
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 67 10 774
в това число:
Многопрофилни болници 28 7 436
Специализирани болници 38 3 293
Лечебни заведения за извънболнична помощ 513 357
Диагностично-консултативни центрове 42 102
Медицински центрове 200 243
Дентални центрове 22 3
Медико-дентални центрове 24 9
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 225  -
Други лечебни и здравни заведения 32 516
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 333
в това число:
Многопрофилни болници 7 1 429
Специализирани болници 4 724
Лечебни заведения за извънболнична помощ 105 65
Диагностично-консултативни центрове 4 5
Медицински центрове 44 60
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове 1  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 55  -
Други лечебни и здравни заведения 7 199
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 625
в това число:
Многопрофилни болници 3 595
Специализирани болници 1 30
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 13
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 10 11
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 19  -
Други лечебни и здравни заведения 4 65
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 093
в това число:
Многопрофилни болници 5 802
Специализирани болници 5 211
Лечебни заведения за извънболнична помощ 61 44
Диагностично-консултативни центрове 2 7
Медицински центрове 18 37
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 41  -
Други лечебни и здравни заведения 5 20
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 890
в това число:
Многопрофилни болници 2 495
Специализирани болници 2 195
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 32
Диагностично-консултативни центрове 1 6
Медицински центрове 12 26
Дентални центрове 1  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23  -
Други лечебни и здравни заведения 4 90
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 452
в това число:
Многопрофилни болници 3 414
Специализирани болници 1 38
Лечебни заведения за извънболнична помощ 34 12
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 9 7
Дентални центрове  -  -
Медико-дентални центрове  -  -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24  -
Други лечебни и здравни заведения 2  -

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
17.06.2022