Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12.

Динамичен ред: Zdr_2.1.1_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2020 ГОДИНА
(Брой)
Заведения Брой Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 342 54 216
Болници 320 51 991
в това число:
Многопрофилни болници 183 38 256
Специализирани болници 137 13 735
Центрове за кожно-венерически заболявания 3 30
Комплексни онкологични центрове 7 1 185
Центрове за психично здраве 12 1 010
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 098 1 296
Диагностично-консултативни центрове 110 309
Медицински центрове 752 912
Дентални центрове 54 8
Медико-дентални центрове 50 67
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 132 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 935
в това число:
Центрове за спешна медицинска помощ 27 -
Хосписи 48 1 220
Домове за медико-социални грижи за деца 12 713
Национални центрове без легла 4 -
Регионални здравни инспекции 28 -
17.06.2021