Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12.

Динамичен ред: Zdr_2.1.1_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
Заведения Брой Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 707
Болници 319 52 462
в това число:
Многопрофилни болници 179 38 144
Специализирани болници 140 14 318
Центрове за кожно-венерически заболявания 3 30
Комплексни онкологични центрове 7 1 193
Центрове за психично здраве 12 1 022
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 172 1 303
Диагностично-консултативни центрове 111 276
Медицински центрове 786 948
Дентални центрове 64 5
Медико-дентални центрове 60 74
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 151 -
Други лечебни и здравни заведения 148 1 751
в това число:
Центрове за спешна медицинска помощ 27 -
Хосписи 43 1 229
Домове за медико-социални грижи за деца 4 450
Национални центрове без легла 4 -
Регионални здравни инспекции 28 -
Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 10 70
16.06.2023