Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
II тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 14.6
    Северна и Югоизточна България 12.0
    Северозападен 7.9
    Северен централен 15.5
    Североизточен 9.3
    Югоизточен 14.2
    Югозападна и Южна централна България 15.9
    Югозападен 17.5
    Южен централен 8.3
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 12.3
    Северна и Югоизточна България 10.4
    Северозападен 8.9
    Северен централен 10.4
    Североизточен 5.9
    Югоизточен 14.6
    Югозападна и Южна централна България 13.0
    Югозападен 15.1
    Южен централен 3.5
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 16.0
    Северна и Югоизточна България 12.8
    Северозападен 7.7
    Северен централен 17.3
    Североизточен 11.1
    Югоизточен 14.0
    Югозападна и Южна централна България 17.9
    Югозападен 19.2
    Южен централен 11.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
23.09.2022