Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 13.4
    Северна и Югоизточна България 13.7
    Северозападен 13.1
    Северен централен 17.8
    Североизточен 13.0
    Югоизточен 13.3
    Югозападна Южна централна България 13.2
    Югозападен 14.4
    Южен централен 7.5
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 9.8
    Северна и Югоизточна България 11.8
    Северозападен 11.0
    Северен централен 18.1
    Североизточен 11.5
    Югоизточен 10.8
    Югозападна Южна централна България 9.0
    Югозападен 8.7
    Южен централен 10.7
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 15.6
    Северна и Югоизточна България 14.7
    Северозападен 13.5
    Северен централен 17.7
    Североизточен 13.9
    Югоизточен 14.7
    Югозападна Южна централна България 16.1
    Югозападен 18.4
    Южен централен 5.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023