Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони, съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
II тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 9.1
    Северна и Югоизточна България 5.8
    Северозападен 8.2
    Северен централен 7.9
    Североизточен 5.8
    Югоизточен 4.6
    Югозападна Южна централна България 10.8
    Югозападен 11.7
    Южен централен 7.2
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 7.2
    Северна и Югоизточна България 2.3
    Северозападен 0.6
    Северен централен 2.6
    Североизточен 5.7
    Югоизточен -0.7
    Югозападна Южна централна България 9.4
    Югозападен 10.9
    Южен централен 3.1
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 10.2
    Северна и Югоизточна България 7.5
    Северозападен 9.3
    Северен централен 9.5
    Североизточен 5.9
    Югоизточен 7.9
    Югозападна Южна централна България 11.7
    Югозападен 12.1
    Южен централен 10.2

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
23.09.2021