Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2023
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 10.1
    Северна и Югоизточна България 11.3
    Северозападен 9.7
    Северен централен 4.6
    Североизточен 13.6
    Югоизточен 11.3
    Югозападна и Южна централна България 9.4
    Югозападен 9.6
    Южен централен 8.6
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 10.5
    Северна и Югоизточна България 8.3
    Северозападен -12.5
    Северен централен -9.4
    Североизточен 12.4
    Югоизточен 9.7
    Югозападна и Южна централна България 11.4
    Югозападен 12.1
    Южен централен 8.5
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 9.8
    Северна и Югоизточна България 12.7
    Северозападен 13.8
    Северен централен 9.4
    Североизточен 14.1
    Югоизточен 12.2
    Югозападна и Южна централна България 8.0
    Югозападен 7.9
    Южен централен 8.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024