Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони, съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 9.4
    Северна и Югоизточна България 9.5
    Северозападен 7.3
    Северен централен 7.4
    Североизточен 9.8
    Югоизточен 10.2
    Югозападна Южна централна България 9.3
    Югозападен 9.7
    Южен централен 7.5
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 8.4
    Северна и Югоизточна България 8.6
    Северозападен 1.8
    Северен централен 4.4
    Североизточен 9.9
    Югоизточен 8.7
    Югозападна Южна централна България 8.4
    Югозападен 9.6
    Южен централен 3.2
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 10.0
    Северна и Югоизточна България 9.9
    Северозападен 8.1
    Северен централен 8.3
    Североизточен 9.7
    Югоизточен 11.1
    Югозападна Южна централна България 10.0
    Югозападен 9.8
    Южен централен 10.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
28.03.2022