Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони, предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
II тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 0.3
    Северна и Югоизточна България 2.4
    Северозападен 2.2
    Северен централен 2.6
    Североизточен 3.5
    Югоизточен 1.3
    Югозападна Южна централна България -0.6
    Югозападен -1.2
    Южен централен 1.9
H.1.1. Нови жилища Общо за страната -0.9
    Северна и Югоизточна България 1.5
    Северозападен 1.5
    Северен централен 1.7
    Североизточен 4.6
    Югоизточен -1.4
    Югозападна Южна централна България -1.8
    Югозападен -2.0
    Южен централен -0.6
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 1.1
    Северна и Югоизточна България 2.9
    Северозападен 2.3
    Северен централен 2.9
    Североизточен 2.9
    Югоизточен 3.0
    Югозападна Южна централна България 0.1
    Югозападен -0.6
    Южен централен 3.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
23.09.2021