Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони, предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 2.4
    Северна и Югоизточна България 3.0
    Северозападен 1.2
    Северен централен 2.3
    Североизточен 2.9
    Югоизточен 3.5
    Югозападна Южна централна България 2.1
    Югозападен 2.0
    Южен централен 2.4
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 1.4
    Северна и Югоизточна България 2.6
    Северозападен 1.1
    Северен централен 2.8
    Североизточен 1.2
    Югоизточен 4.1
    Югозападна Южна централна България 1.0
    Югозападен 0.9
    Южен централен 1.2
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 2.9
    Северна и Югоизточна България 3.1
    Северозападен 1.2
    Северен централен 2.1
    Североизточен 3.9
    Югоизточен 3.2
    Югозападна Южна централна България 2.8
    Югозападен 2.7
    Южен централен 3.2

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
28.03.2022