Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_2.1.xls

ИЦЖ по статистически райони - 2015=1001,2,3
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
I тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 162.52
    Северна и Югоизточна България 143.32
    Северозападен 148.08
    Северен централен 150.45
    Североизточен 149.73
    Югоизточен 135.93
    Югозападна Южна централна България 175.54
    Югозападен 180.32
    Южен централен 156.29
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 152.88
    Северна и Югоизточна България 125.44
    Северозападен 121.57
    Северен централен 131.82
    Североизточен 138.40
    Югоизточен 117.74
    Югозападна Южна централна България 168.44
    Югозападен 171.80
    Южен централен 154.14
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 168.44
    Северна и Югоизточна България 152.24
    Северозападен 152.44
    Северен централен 156.16
    Североизточен 155.59
    Югоизточен 147.52
    Югозападна Южна централна България 179.56
    Югозападен 184.88
    Южен централен 158.41

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
3 прекъснат динамичен ред - от началото на 2022 г. ИЦЖ се изчисляват от административен източник на данни (Имотният регистър)
24.06.2022