Премини към основното съдържание

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.5.xls

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 1001,2,4
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Градове Код Тип на закупените жилища 2021
IV тримесечие
София H.1. Общ ИЦЖ 1.4
H.1.1. Нови жилища 0.9
H.1.2. Съществуващи жилища 1.7
Пловдив H.1. Общ ИЦЖ 3.2
H.1.1. Нови жилища 2.6
H.1.2. Съществуващи жилища 3.6
Варна 3 H.1. Общ ИЦЖ 2.2
H.1.1. Нови жилища 0.1
H.1.2. Съществуващи жилища 3.5
Бургас H.1. Общ ИЦЖ 2.7
H.1.1. Нови жилища 1.1
H.1.2. Съществуващи жилища 3.8
Русе H.1. Общ ИЦЖ 3.3
H.1.1. Нови жилища 3.4
H.1.2. Съществуващи жилища 3.3
Стара Загора H.1. Общ ИЦЖ 3.5
H.1.1. Нови жилища 2.9
H.1.2. Съществуващи жилища 3.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Не се включват продажби в курортни комплекси
4 Предварителни данни
28.03.2022